Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (odpowiedź, odpowiedź 2), do prokuratora generalnego(odpowiedź) oraz do prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawie pani S.
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) dotyczące  spraw sądowych, rozpatrywanych przez sądy polskie w trybie konwencji haskiej, dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę.
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie uchwały Rady z 11 września 2015 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) dotyczące jednej ze spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych funkcjonariuszy CBA.
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie łamania prawa w grupie kapitałowej PGE GiEK SA (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowania Prokuratury Okręgowej w O. (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie działalności przedsiębiorstw oferujących umowy tak zwanej odwróconej hipoteki.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego(odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Macieja D.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pani Teresy G. (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (odpowiedź) w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umów z osobami fizycznymi o administrowanie gruntów należących do Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedż 2, odpowiedź 3), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie pana Henryka W.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Henryka W.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra finansów (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik ubezpieczonych (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie Andrzeja M.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie problemów z opiniami wydawanymi przez biegłych sądowych (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prawidłowości umorzenia postępowania karnego  Prokuratury Okręgowej w Katowicach (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie zbadania działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących naniesień budowlanych znajdujących się na terenie gruntów Miasta Stołecznego Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 3-13-15 z numerem 41a (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Teresy K. (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź) w sprawie legalności i zasadności decyzji wydawanych przez dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa (odpowiedź), do ministra finansów (odpowiedź),do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do głównego inspektora pracy (odpowiedź) w sprawie Aldony M.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie funkcjonowania  wymiaru sprawiedliwości.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do wójta gminy Suwałki (odpowiedź) w sprawie państwa J.
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie pani Haliny N.
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Remigiusza K. (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie objęcia szczególnym nadzorem oraz przeniesienia postępowania Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie do innej jednostki (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku owoców miękkich (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie obrony terytorium kraju.

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie dokończenia budowy strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie inwestycji związanych z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcina Kierwińskiego w sprawie wyników kontroli inwestycji w porcie lotniczym Warszawa-Modlin (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Wojciecha S.

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do wójta gminy Sanniki (odpowiedź) w sprawie nieruchomości położonej w miejscowości Sanniki przy ulicy Warszawskiej 138.

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie pana Józefa R. (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (odpowiedź) w sprawie postanowienia z 11 marca 2009 r. 
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie właściciela hurtowni, któremu odmówiono zwrotu nadpłaconego podatku VAT (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podjęcia przewidzianych prawem działań w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego poświadczenia nieprawdy w sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych wycenie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na szkodę pani Haliny P.
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kozietulskiego (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie umorzeń dwóch postępowań w 2010 r., które prowadzone były przez Prokuraturę Rejonową w Lipsku oraz Prokuraturę Rejonową w Grójcu.

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie (odpowiedź) w sprawie pani Anny W.

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie ujawnienia mięsa niewiadomego pochodzenia w Wólce Kosowskiej (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pani Moniki W. 

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie do ministra środowiska w sprawie inwestycji, jaką jest budowa farmy wiatrowej w gminie Korytnica (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie odbierania dzieci z polskich rodzin w Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii.

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Krzysztofa Zająca, wójta gminy Władysławów (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie śledztwa prokuratury gdańskiej w sprawie podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prokuratora apelacyjnego w Poznaniu i do prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim (odpowiedźodpowiedź 2) w sprawie pana Remigiusza K.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie rozważenia wniesienia kasacji w sprawie z powództwa „Farmax” P. Grabka spółka jawna w Łodzi przeciwko Annie R. o ochronę dóbr osobistych i o zbadanie tej sprawy.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowania dotyczącego podejrzeń powodowania śmierci pacjentów i handlu informacjami o zgonach w jednym ze szpitali i w zakładzie pogrzebowym na terenie Dolnego Śląska (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wypalonego paliwa jądrowego (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie byłego generalnego konserwatora zabytków (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie zbadanie sprawy sędzi Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, skazanej nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zasadności działań Prokuratury Rejonowej w Turku w sprawie przeciwko wójtowi gminy Władysławów (odpowiedź., odpowiedź 2).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania (odpowiedź) w sprawie zbadania sprawy rozwodowej połączonej z ustaleniem opieki nad dzieckiem, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Łodzi.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odpowiedź), do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podjęcia działań w ramach Państwa kompetencji w sprawie praktyk przedsiębiorstwa Energa dla Firm SA.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Krajowej Rady Notarialnej (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie zbadania zgodności z prawem oraz obowiązującymi zasadami etyki zawodowej notariuszy zapisów zamieszczonych w akcie notarialnym (Rep. A 3313/2013) (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Ryszarda M.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pani Krystyny G.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezydenta miasta Wałbrzycha (odpowiedź) w sprawie rodziny S.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowania karnego Sądu Okręgowego w Sieradzu (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich(odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Zbigniewa A.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie pana Eugeniusza M. (odpowiedź)

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki generalnej dyrektor dróg publicznych i autostrad w sprawie realizacji zadań związanych z ochroną zabytków archeologicznych (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie ujawnienia przez Straż Graniczną około 1 tysiąca kg mięsa nieznanego pochodzenia na targowisku w Wólce Kosowskiej.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie nadużyć w handlu lekami (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie małoletniej Oliwii H.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wierzytelności przysługujących rolnikom wobec przedsiębiorstwa „Wilec” – spółki z o.o. w upadłości (postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt XIV GU 116/13).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie realizacji kontraktu nr GDDKiA-O/LU-R2mk/B-obw.Hrubieszowa/11 z dnia 21 lipca 2011 r., zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum, w którego skład wchodziły Cardo-Mosty Sp. z o.o. (partner), Hak Construction Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Dromet Sp. z o.o. (partner), na budowę obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie licytacji i sprzedaży ciągnika, który został zajęty przez pomyłkę – na skutek pomylenia właściciela ciągnika z jego zadłużonym sąsiadem.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ograniczeń rozwoju gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wyjaśnienia statusu prawnego końcowych raportów na temat okoliczności i przyczyn katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedż) oraz do prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (odpowiedź) w sprawie przedsiębiorstwa eXgreen Polska Sp. z o.o.

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza W. .

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznych treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie dostępu do akt śledztwa i gromadzonych w jego ramach dowodów przewodniczącego Macieja Laska .

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie samobójstw.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie mięsa niewiadomego pochodzenia wykrytego na targowisku w Wólce Kosowskiej.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w Warszawie w sprawie ujawnienia listy beneficjentów pomocy UE.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedźodpowiedź 2), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) oraz do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA (odpowiedź) w sprawie badania wyborów metodą exit poll przez ośrodek badawczy Ipsos.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie deklaracji o przekazaniu miastu nieruchomości po byłej jednostce wojskowej w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie legalności decyzji o pozwoleniu na budowę turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnego konserwatora zabytków oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie budowy supermarketu w obrębie zabytkowej zabudowy centrum Łęczycy (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie zastępcy szefa BOR oskarżonego o niedopełnienie obowiązków w związku z organizacją lotu prezydenta RP do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2)

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim w sprawie śmierci piętnastoletniej Pauliny A. (odpowiedź)

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wartości dowodowej badań poligraficznych, potocznie zwanych badaniami wykrywaczem kłamstw, w postępowaniu karnym.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Jacka W.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie posła na Sejm Przemysława Wiplera.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przedstawienia stanu prac w resorcie rolnictwa w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Korytnica (odpowiedź), do starosty węgrowskiego (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2)), do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do prezes Rady Ministrów (odpowiedź) dotyczące  zajęcia stanowiska w sprawie budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica, w szczególności w kwestiach związanych z udziałem Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Gminie Korytnica w postępowaniach administracyjnych toczących się w przedmiotowej sprawie.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu (odpowiedź), do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (odpowiedź), do prezes Głównego Urzędu Miar (odpowiedź), do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź w sprawie odpowiedzi udzielonej na oświadczenie złożone na 59. Posiedzeniu Senatu.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź), do głównego inspektora pracy (odpowiedź), do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odpowiedź), do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (odpowiedź), do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (odpowiedź oraz do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (odpowiedź) w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. i Arkadiusza D. (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie małoletniej Olivii E. H.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uznawania związku choroby funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich z pełnioną przez nich służbą.

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wsparcia dla polskich rolników w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie ujawnienia listy beneficjentów pomocy UE.

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie podania informacji: ile kontraktów, na jakie kwoty i w zakresie jakich usług zawarły instytucje rządowe (ministerstwa, centralne urzędy, agencje rządowe) oraz spółki Skarbu Państwa ze spółką CAM Media SA w Warszawie.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie zbadania celowości, legalności i zgodności z generalną zasadą proporcjonalności czynności prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Opatowie, w ramach postępowania prowadzonego przeciwko Krzysztofowi S. z oskarżenia prywatnego Jana G. o przestępstwo zniesławienia.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Komorniczej (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Mirosława K.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pana Macieja J. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów (odpowiedż), ministra gospodarki (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do wojewody podlaskiego (odpowiedź) w sprawie zmiany przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia budowanej przez obszar gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tytułu Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2013 (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie umorzenia postępowania w sprawie śmierci piętnastoletniej Pauliny A. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie postępowania karnego Prokuratury Okręgowej w Płocku w sprawie nadużyć, do jakich miało dochodzić w domu pomocy społecznej w Młodzieszynie.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Marka G. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku wydanego przez sąd rejonowy w Skarżysku (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie państwa Sławomira i Małgorzaty B. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie uregulowania stosunków własnościowych w Polsce w postaci projektu ustawy reprywatyzacyjnej (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prezentacji spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie badania brzozy (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezydent miasta Łodzi (odpowiedź) w sprawie zwolnienia z pracy aktora Marka Cichuckiego.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (odpowiedź) w sprawie wykorzystywania prywatnych nagrań zdarzeń drogowych, utrwalonych na nośnikach niebędących rejestratorami (kamery, telefony komórkowe) w rozumieniu art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 1997 r., nr 98 poz. 602 ze zm.), w celu ścigania wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym przez uprawnione organy.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie aresztowania na siedem dni Grzegorza Brauna, w ramach kary za obrazę sądu.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie produkcji wieprzowiny.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie wyjaśnienia kilku kwestii prawnych związanych z wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź)

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie aktu oskarżenia przeciwko zastępcy szefa BOR (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie uchylenia postanowienia umarzającego śledztwo w sprawie nieprawidłowości w organizacji wizyt najwyższych przedstawicieli państwa polskiego w Katyniu w 2010 r. (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie warunków, jakie należy spełnić, by uzyskać uprawnienia diagnosty samochodowego (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (odpowiedź) w sprawie nieprawidłowości ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej przy opracowaniu rządowego podręcznika.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Grzegorza Cz. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spółki „Elewarr” (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodziny państwa Cecylii i Stanisława K. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie 106. posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II K 66/13 (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie trybu postępowania w przypadku znalezienia nielegalnego składowiska odpadów medycznych (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie choroby afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej (odpowiedź)..

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie listy beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie złamania Regulaminu Senatu podczas wspólnego posiedzenia komisji 3 lipca 2014 r. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnej dyrektor dróg krajowych i autostrad w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GDDKiA (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra – członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu RP w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KS (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KP (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UdSKiOR (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KBW (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KNF (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ZUS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w WUG (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UZP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UTK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w URE (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UPRP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UOKiK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ULC (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w RCL (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w PGSP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRUS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Głównego Urzędu Miar w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GUM (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ARR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ARiMR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UKE (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRRiT (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do głównej inspektor pracy w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w urzędzie GIP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GIODO (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w IPN (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w urzędzie RPD (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w Urzędzie RPO (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w NIK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie e-papierosów (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych konsekwencji pobierania przez wspólników handlowych spółek osobowych, tj. spółek jawnych i spółek komandytowych, zaliczek na poczet przypadającego na wspólnika udziału w zysku spółki (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Grzegorza W. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) oraz do starosy płockiego (odpowiedź)w sprawie nielegalnego składowiska odpadów we wsi Ciółkowo.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 r.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego tak zwanej afery podsłuchowej (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie nadużyć związanych z finansowaniem ze środków ministra sportu koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie działań organów skarbowych w stosunku do Fundacji „Lux Veritatis” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie cen żywca wołowego.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci pacjenta na oddziale intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Żywcu.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź)..

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska resortu zdrowia odnośnie do lokalizacji turbin wiatrowych, ich odległości od miejsca zamieszkania (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kary za przekroczenie kwoty mlecznej w roku kwotowym 2013/2014 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie stanu prac w resorcie gospodarki nad ustawą przesyłową (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia wyjaśnień (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej firmy IVETT.

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie liczby złożonych wniosków o płatności obszarowe, a także powierzchni referencyjnej i powierzchni objętej corocznie dopłatami od roku 2004 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągu Pendolino (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie opóźnienia prac nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do generalnego dyrektora ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie prawidłowości działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie wydania zgody na inwestycję na działce położonej w gminie Biała Rawska.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pani Jolanty O.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie Grzegorza W.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2)  w sprawie wyroków orzeczonych wobec studentów, którzy protestowali przeciwko wykładowi profesora Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź), do generalnego dyrektora ochrony środowiska (odpowiedź), do pełniącego obowiązki głównego lekarza weterynarii (odpowiedź), do pełniącego obowiązki głównego inspektora sanitarnego (odpowiedź), do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do wójta gminy Cielądz (odpowiedź) w sprawie legalności działania wysypiska śmieci usytuowanego na terenie byłej cegielni w Ossowicach, w gminie Cielądz, w powiecie rawskim.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu, do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie usunięcia z gmachu Sejmu grupy osób protestujących przeciw nieograniczonej budowie elektrowni wiatrowych w Polsce.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zastosowania w leczeniu maści rtęciowej produkowanej przez zakłady Polfa (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planów zmian w systemie dofinansowań (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie obrotu płynami nikotynowymi w serwisie aukcyjnym Allegro (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie opodatkowania od 2020 r. przedsiębiorców wydobywających paliwa i kopaliny (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pani Heleny Fleszar.

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie właściciela gospodarstwa rolnego, który w wyniku niejasności spraw rodzinno-majątkowych i związanych z tym sporów otrzymał decyzję dotyczącą zwrotu otrzymanych płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2), do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (odpowiedź), do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (odpowiedź) oraz do członków Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (odpowiedź) w sprawie informacji wyborczych kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego zamieszczonych w bezpłatnym miesięczniku „W Nowej Roli”.

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie protestu członków Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Sanitarnej przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej oraz pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zbadania prawomocnie zakończonych postępowań karnych w sprawie III K. 93/13 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Mariana M. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie odpowiedzi na oświadczenie z 10 stycznia 2014 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie poprawności działań banku w zakresie warunków i sposobu egzekucji udzielonego kredytu (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Senatu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie reaktywacji byłych obiektów wojskowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska ministerstwa odnośnie do obowiązku zmian przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (P-40/12) (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie różnego traktowania rolników przez wydziały komunikacji, jeżeli chodzi o możliwość rejestracji przyczepy samochodowej jako rolniczej (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie embarga na polskie produkty (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wyjaśnienia kwestii ksiąg procedur programu SAPARD (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Grzegorza C. (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie pana Krystiana B.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planowanego w gminie Ostrówek zwałowiska kopalni węgla brunatnego.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie zakazu importu mięsa w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie nabywania przez cudzoziemców udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych o korupcji (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Mazowsza na lata 2013–2036 (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany czasu zimowego na letni (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie reakcji na oświadczenie z 19 grudnia 2013 r. (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego (odpowiedź) w Skierniewicach w sprawie rodziny państwa Wiesławy i Marka P.

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontraktów ze spółką CAM Media SA w Warszawie (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiej karty dużej rodziny (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia ksiąg procedur programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odmowy dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisu w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącego dodatku z tytułu przebywania opiekuna dziecka na urlopie wychowawczym (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji dzieci osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zapewnienia ochrony majątku Rogalin (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź),  prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych.

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej publikacji orzeczeń sądowych na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi z podziękowaniem za odpowiedź  dotyczącą kwestii lokalizacji fermy wiatrowej na terenie gminy Cielądz (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Arkadiusza D. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wskazania liczby podatników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odliczony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź), ministra gospodarki (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra finansów (odpowiedź), do głównej inspektor pracy (odpowiedź), do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2), do pełniącego obowiązki głównego inspektora sanitarnego (odpowiedź), do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do wójta gminy Regnów (odpowiedź) w sprawie działalności gospodarczej polegającej na przetwarzaniu opon na płynne węglowodory w miejscowości Rylsk.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezes Sądu Rejonowego w Końskich (odpowiedź) w sprawie pani Wiesławy L.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia informacji, jakimi ważnymi względami społecznymi kierowano się, zmieniając zasady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu niezbędnych pieluchomajtek (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie państwa B. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości w realizacji programu opieki nad zwierzętami w zakresie walki z nadpopulacją kotów i psów i zapewnienia im opieki (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rozwiązującej problem bezpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi w sprawie planowanej budowie farmy wiatrowej w gminie Cielądz (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Łukasza B.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnegow sprawie księdza Mirosława Bużana (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r.,oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie Diany M.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektu PROW na lata 2014–2020 (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia ksiąg procedur odnoszących się programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. do końca 2006 r. (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnegow sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie ujawnionych przez NIK kontraktów na usługi prawnicze, które GDDKiA zawarła z indywidualną kancelarią adwokacką z Warszawy (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowiaw sprawie zasad i trybu uznawalności ubytku słuchu jako choroby zawodowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie certyfikacji gospodarstw ekologicznych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wytwórców tradycyjnych wędlin i mięs (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie kosztów pobytu dzieci w placówkach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących przyznawania rent rodzinnych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na odebranie dzieci z powodów ekonomicznych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie licznych skarg zgłoszonych do biur senatorskich przez rodziców dzieci oraz rodziny osób poszkodowanych przez szczepienia (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Biała w województwie łódzkim (odpowiedź), do wojewody łódzkiego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie lokalizacji ferm wiatrowych na terenie gminy Biała.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Sabiny K.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie Arkadiusza D.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie istniejących i planowanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2013 r. (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich ze środków polityki spójności.
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie zawiadomienia do prokuratury przeciwko posłom Prawa i Sprawiedliwości Adamowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Małeckiemu (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu polskich farmaceutów (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy FATCA (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie wypowiedzi dziennikarza TVP Tomasza Lisa (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki geriatrycznej (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 8 (odpowiedź)

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) dotyczące sprawy (…) Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pani Małgorzaty D. (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie umowy pomiędzy Energa Elektrownie Ostrołęka a EKO-ZEC z Poznania (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedż 3).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie wystąpienia pokontrolnego NIK do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do budowy systemu poboru opłat viaTOLL.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (odpowiedź), do prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych (odpowiedź), do prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie (odpowiedź) oraz do prokuratora apelacyjnego w Białymstoku (odpowiedź) w sprawie adwokata Macieja T.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi (odpowiedź) oraz do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź) w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wykorzystania samochodu służbowego, którym dysponuje pracownik, do celów prywatnych (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie rodzin mieszkających w domach niebędących ich własnością (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pani Doroty C (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji banku BGŻ (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie elektrowni wiatrowych (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji, jakie działania podjął rząd w ostatnich dwóch latach i jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu wsparcia hodowców karpia i innych ryb słodkowodnych w Polsce (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania i poboru opłaty legalizacyjnej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie spółki Pork Handel Sp. z o.o. (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia przywrócenia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie refundacji leku Glivec (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa oraz dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa w woj. świętokrzyskim (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie osób skazanych za czyny o charakterze pedofilskim (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wpływu zakazu uboju rytualnego zwierząt rzeźnych na eksport (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie polityki karnej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Norberta Borszcza.

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi wojewódzkiej nr 565 na odcinku Secymin Nowy – rzeka Wisła – Chociszewo (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie oszustw dokonywanych przez firmy skupowe (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie systemu viaTOLL .

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie właścicieli działek lub gospodarstw położonych na obszarze Natura 2000.

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania polskiego rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie oświadczenia senatorskiego wygłoszonego w dniu 20 czerwca 2013 r. podczas 35. posiedzenia Senatu RP (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Pani Bożeny K.
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wypadku lotniczego na lotnisku w Dęblinie.
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji w zakresie odnowy zabytków i przywrócenia świetności zespołom zabytkowym oraz odnowy dzieł sztuki (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź) oraz do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) dotyczące skargi na przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Macieja Laska.

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie handlu tak zwanymi dopalaczami (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy mieszkań socjalnych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji o liczbie skazanych za pedofilię (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie emisji Telewizji Trwam na naziemnej platformie cyfrowej MUX-1.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie członków Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli działań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu Łódź-Wschód w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zbiornika na ścieki przez państwa Teresę i Jerzego D. w Koluszkach (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie postanowienia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pana Ryszarda N. (odpowiedź)

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pani Marianny R. (odpowiedź)

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie PORK Handel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odmowy wniesienia kasacji w sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przenoszenia sędziów ze zlikwidowanych z dniem 1 stycznia 2013 r. sądów rejonowych (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie planowanej kontroli w zakresie elektrowni wiatrowych zbudowanych w latach 2009–2013 (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi na oświadczenie senatorskie z 6 czerwca 2013 r.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie liczby skazanych za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wsparcia i rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie pani Anny S.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku uniewinniającego oskarżonego Adama Ch. (odpowiedź)

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji uchodźców irańskich (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rodziny pana Stanisława Z. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie Konrada W.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie Stanisława K. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra środowiska  (odpowiedź) w sprawie państwa F.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków WPR dla Polski (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów w funkcjonowaniu szpitali na północnym Mazowszu (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie informacji, czy rząd, podejmując ewentualną decyzję o przekształceniu Przewozów Regionalnych Spółki z o.o., rozważa spłatę dotychczasowych zobowiązań spółki (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmniejszenia występowania syropu glukozowo-fruktozowego w produktach spożywczych najchętniej spożywanych przez dzieci i młodzież (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wsparcia programu budowy samorządowych inwestycji drogowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prokuratora okręgowego w Łodzi (odpowiedź) oraz do prokuratora rejonowego w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź) w sprawie skazania za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach, Ośrodek Zamiejscowy w Rawie Mazowieckiej.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź) w sprawie oświadczenia senatorskiego z 35. posiedzenia Senatu.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie funkcjonowania systemu motywowania funkcjonariuszy Policji do osiągania lepszych wyników służbowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) (odpowiedź) w sprawie pani Genowefy A.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekceważenia wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji rządowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia różnorodności” oświadczenia senatorów.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie ujawnienia wiadomości z toczącego się postępowania przygotowawczego (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji o wielkości eksportu z Polski i importu do Polski artykułów rolno-żywnościowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie poseł Krystyny Pawłowicz.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pani Heleny F.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli NIK w resorcie obrony narodowej oraz podległych resortowi jednostkach budżetowych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do burmistrza miasta i gminy Rzgów oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planów budowy obwodnicy miasta Rzgowa.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) oraz do burmistrza miasta i gminy Rzgów w sprawie planów budowy obwodnicy miasta Rzgowa.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pana Zbigniewa K (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji o nieprawidłowościach (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie spółki Elewarr.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Andrzeja M. (odpowiedź)

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź) w sprawie wypowiedzi rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie sytuacji małych klubów sportowych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Spraw Zagranicznych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Zdrowia (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie odpowiedzi pana Macieja Laska na oświadczenie senatorskie dotyczące zakresu badań i ekspertyz, którymi posługiwała się komisja rządowa badająca katastrofę smoleńską.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie punktów krwiodawstwa (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pociągów EIC Premium (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie zarządu spółki Polska Agencja Prasowa SA (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zabezpieczenia danych osobowych konsumentów energii elektrycznej (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie  udzielenia informacji w związku z podpisaniem na terenie Federacji Rosyjskiej memorandum między EurRoPol Gazem a Gazpromem (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź)  w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wyjaśnienia pojęcia „modyfikacja do historii TUZ” (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2)  w sprawie właścicieli gruntów lub gospodarstw położonych na obszarze Natura 2000.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie beneficjentów programu SAPARD (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podziału gospodarstwa rolnego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Łukasza Z. (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce.
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie pensjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mar-Kot” w gminie Przyłęk.
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M. (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie w sprawie dramatycznych warunków sanitarnych i mieszkaniowych mieszkańców domu przy ul. Kołłątaja 1 (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śp. Anny B. (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie informacji o zasadach, na jakich w 2014 r. następuje podział środków z opłat abonamentowych między jednostki publicznej radiofonii i telewizji (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ustawy o finansowaniu mediów publicznych (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie modernizacja odcinka drogi E7, przebiegającego przez teren gminy Załuski (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP InterCity (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Mieczysława W.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej  w sprawie pani Krystyny R. (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Jana K.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tragicznego wypadku przy pracy, jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odbywającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie procesu przeciwko Maciejowi T. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku jaki zapadł 26 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora energetycznego (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Jana P. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wpływów ze składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia podwyższonej stawki podatku VAT od niektórych urządzeń i produktów medycznych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupu leków przez szpitale (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prób wprowadzenia do projektowanej ustawy o wyrobach budowlanych zapisów tworzących monopol w zakresie wydawania europejskich aprobat technicznych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie realizacji inwestycji drogowych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie udziału we wpływach z tytułu w podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o szkoleniach, wykładach, konferencjach odbytych na terytorium Federacji Rosyjskiej odnoszących się do instytucji podległych rządowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji publicznych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie pana Jacka K.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji odnośnie do liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej  (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesów Sądów Apelacyjnych: w Białymstoku (odpowiedź), w Gdańsku (odpowiedź), w Lublinie (odpowiedź), w Łodzi (odpowiedź), w Poznaniu (odpowiedź), w Katowicach (odpowiedź), w Krakowie (odpowiedź), w Szczecinie (odpowiedź), we Wrocławiu (odpowiedź), w Rzeszowie (odpowiedź), w Warszawie (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących sędziów.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w: Białymstoku (odpowiedź), Gdańsku (odpowiedź), Lublinie (odpowiedź), Łodzi (odpowiedź),  Poznaniu (odpowiedź),  Katowicach (odpowiedź),  Krakowie (odpowiedź),  w Szczecinie (odpowiedź),  Wrocławiu (odpowiedź),  Rzeszowie (odpowiedź),  Warszawie (odpowiedź) w sprawie przedstawienia szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odmowy dostępu do akt sądowych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza Ch.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych, dotyczących osób będących w chwili czynu sędziami, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zmian przepisów w ustawie o ochronie przyrody (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odebrania dziecka przez sąd rodzicom (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie samorządowych kolegiów odwoławczych (odpowiedź, odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków przewidzianych na wspólną politykę rolną (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe wobec członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mafii paliwowej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dokonania modyfikacji stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 3 marca 2013 r., nr BO-4660-14/13, i w związku z tym o wystąpienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały w trybie art. 15 §1 pkt 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji dotyczących przekazywania przez firmy prywatne, osoby fizyczne i inne darowizn i dotacji dla instytucji i resortów państwowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie koncepcji utworzenia w powiatowych komendach Policji wydziałów ds. zwalczania przestępczości narkotykowej (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Fundacji imienia Raczyńskich (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dokonania weryfikacji dotychczasowych zasad wprowadzania tak zwanych wydań poprawionych podręczników szkolnych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Okien Życia (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego(odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź), do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do starosty tomaszowskiego (odpowiedź) w sprawie upadłości firmy Ivett.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie programu „Inwestycje polskie” (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prokurator Antoniny Suwały (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądu (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), wojewody łódzkiego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz starosty rawskiego (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława S.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie filmu Ryszarda Bugajskiego pod tytułem „Układ zamknięty”.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie polityki energetycznej państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złożenia przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express wniosku do PKP PLK o przydział trasy na nowy rozkład jazdy (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wobec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie informacji, czy w resorcie finansów są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tzw. inteligentnych liczników prądu (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej.

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego  w sprawie wdowy po Grzegorzu Żebrowskim (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie polityki informowania o wynikach kontroli (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie śmierci Tomasza Gaickiego.

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie zakupu urządzeń rozgłaszających LRAD.

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wniesienia kasacji na korzyść Grzegorza W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (odpowiedź) w sprawie pana Adam W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra obrony narodowej (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie budowy lotniska wojskowego w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów podczas działań w ramach programu „Premia dla młodych rolników” (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie połączenia kolejowego z lotniskiem Modlin (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie budowy terminalu na gaz ziemny skroplony (LNG) w Świnoujściu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie skali i źródeł produkcji sfałszowanego i nienadającego się do spożycia mięsa i produktów z niego wytwarzanych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do komisarza wyborczego w Skierniewicach w sprawie podziału gminy Głuchów na okręgi wyborcze (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie energetyki wiatrowej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Włodzimierza K.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie budowy 2 km chodnika przy drodze krajowej nr 62.

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie powstawania nowych ferm drobiowych w powiecie mławskim .

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dzieci w wieku szkolnym mających problemy z nadwagą (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie uchylonego art. 585 kodeksu spółek handlowych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (odpowiedź) w sprawie umieszczenia w domu dziecka trzech braci B.

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie interwencji na rynku ziemniaka (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów w sprawie modyfikacji wzoru wskaźnika zadłużenia (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź)  w sprawie Elektrowni Ostrołęka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie okoliczności wykonywania odwiertów na nieruchomościach należących do PPH Terra Sp. z o.o (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie likwidacji  zjazdu z drogi krajowej S8.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przetrzymywania w zakładzie karnym przez prawie dwa lata osoby, co do której tożsamości nastąpiła pomyłka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie elektrowni wiatrowych i biogazowni (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie ubezpieczenia firm prowadzących usługi turystyczne (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pomocy rolnikowi korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi (numer sprawy: DW-4530-182/i/07/RS/0) (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie nowych ustaleniach prokuratury dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.(odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prokuratora w stanie spoczynku (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (odpowiedź)

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. dotyczącej działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii bakterii E. coli.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do generalnego inspektora informacji finansowej w sprawie przedsiębiorcy (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do burmistrza miasta Rawy Mazowieckiej (odpowiedź) w sprawie pani Bożeny W.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie CPP Prema SA w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników działu Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci Marcina O.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza C.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę jednej ze szkół z województwa mazowieckiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie uboju rytualnego.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udzielenia pomocy korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnikowi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi powstaje niemożliwe do spłaty zadłużenie (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa .

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utraty przez ministerstwo bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością toku postępowań sądowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorców transportowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyrobów przemysłu piwowarskiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Janusza P (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie fikcyjnych umów sprzedaży ziemi rolnej na podstawionych nabywców.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wszczynania kontroli gospodarstw rolników, którzy protestują, zaniepokojeni spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań PROW 2007-2013, na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorządów w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie komorników sądowych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przeniesienia Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do miasta Edmonton w prowincji Alberta (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do wojewody lubelskiego (odpowiedź) w sprawie pana Mieczysława M.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Zbigniewa J.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie osadzenia i przetrzymywania w zakładzie karnym osoby, która nie była skazana za przestępstwo.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pani Elżbiety O. (odpowiedź)

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie uprawnień do otrzymywania płatności bezpośrednich po 2013 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu kupców prowadzących działalność handlową w przejściach podziemnych w centrum Warszawy.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego w sprawie likwidacji dwóch oddziałów szpitala w Tuszynie (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zakresu i skuteczności przewidzianej w kodeksie postępowania karnego instytucji dobrowolnego poddania się karze (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie postępowania upadłościowego dotyczącego firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej .

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wyroków wydawanych przez sądy (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Rejestru Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli sądów gdańskich (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inspektorów transportu drogowego (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania (SPP) o ulice otaczające kampusy Politechniki Łódzkiej (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji na temat tego, czy w świetle Konstytucji RP dopuszczalne jest odczytanie przed sądem aktu oskarżenia o czyn zakwalifikowany wyłącznie z art. 585 kodeksu spółek handlowych (bez żadnej innej kumulatywnej kwalifikacji), który to przepis został uchylony z dniem 13 lipca 2011 r.

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi Rawa Mazowiecka - Opoczno w rejonie skrzyżowania drogi S8 (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie działań podjętych przez przedstawicieli rządu RP w zakresie zwrotu wraku samolotu prezydenckiego przez stronę rosyjską (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości w obrocie ziemią rolną z zasobów Skarbu Państwa (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uboju rytualnego w Polsce (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie eksmisji siedemdziesięciojednoletniej pani Janiny K.S. (odpowiedź)

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie budowy w powiatach południowej Wielkopolski kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa, istniejących regulacji i zasad obowiązujących gospodarstwa rolne, jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, pasz i dodatków paszowych, nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pomocy ze strony państwa dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie informacji na temat działań PROW 2007-2013, w związku z którymi będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 r.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie Justyny P.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w transakcjach zakupu paliwa w sytuacji, gdy dostawca towaru nie dopełnił formalności lub naruszył przepisy podatkowe (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie korzystania z usług prawnych świadczonych na zlecenie dyrektorów izb skarbowych przez profesjonalne kancelarie prawnicze (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pana Bernarda P.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pani Jadwigi G.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie działań policji (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie kierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie biegłych sądowych.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zbadania prawidłowości umorzenia postępowania w sprawie śmierci MD (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie wywozu śmieci i recyklingu odpadów.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę gdańskich sądów.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przyczyn przedłużających się postępowań i długotrwałego rozpoznawania ich spraw, kierowanych do resortu rolnictwa (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie ugody między PGNiG a rosyjskim koncernem Gazprom.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty przez polskich rolników uprawiających tytoń możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie symboli na korespondencji urzędowej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie wyników kontroli wykonania budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2011 rok.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa odnoszących się do producentów rzepaku, którzy chcieliby sami wyprodukować paliwo z własnych nasion.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie oględzin brzozy oraz wraku samolotu w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dostawców mleka.

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prac nad nowym projektem ustawy dotyczącym stosowania środków ochrony roślin (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie wydatków kancelarii premiera na korzystanie z zewnętrznej obsługi prawnej.

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie reakcji prokuratury na oświadczenie senatorskie z 14 maja 2012 r.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy trasy S8 (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie pana Piotra K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie pani Karoliny K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyjaśnienia kwestii związanej z kwotą wolną od potrąceń komorniczych na podstawie przepisów kodeksu pracy w przypadku wypłaty w danym miesiącu więcej niż jednego świadczenia (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Czesława K. i pana Tomasza K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie budowy linii kolejowej Katowice - Pyrzowice.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie elektrowni wiatrowych (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie funkcjonowania rynku zielarskiego w Polsce (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wystąpienia pana Zbigniewa J.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odpowiedzi na oświadczenie dotyczące niewłaściwego zachowania się sędziego Sądu Rejonowego w Żywcu (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie reakcji wobec prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (odpowiedź) w sprawie odmowy wydania wizy pani Ninie Y.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uchylenia przepisu art. 585 k.s.h.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci dwudziestosześcioletniego Marcina O.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie pani S.-Z.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rynku ziemniaków jadalnych (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie pani Niny Y.

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie skargi na działalność burmistrza Leśnej (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zmiany tłumaczenia nazwy NIK (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawa odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości rolnych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pani Weroniki M.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do ministra finansów (odpowiedź), do minister rozwoju regionalnego (odpowiedź), do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie małych aptek.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie wyceny gruntów zajmowanych pod budowę drogi ekspresowej S8.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie pana Jana S.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie postępowania administracyjnego wobec firmy "Justas" (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Płońsku, II Wydział Karny, w sprawie o sygn. II K 635/11 .
 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nominacji na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie uruchomienia pośrednich stacji kolejowych na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia w polskich sądach systemu pełnej rejestracji dźwiękowej rozpraw sądowych (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, głównego geodety kraju (odpowiedź) w sprawie nadzoru nad działalnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie kampanii reklamowej ministerstwa rolnictwa.

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników oględzin i ekspertyz przeprowadzanych po katastrofie w Smoleńsku (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 roku.
 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych (między innymi azbestu, rtęci, arsenu i metali ciężkich) na terenie zakładów wapienniczych w Sulejowie.

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie skarg ojców walczących o swoje prawa do spotkań z dziećmi.

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie skarg na działalność sądów (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pogłowia trzody chlewnej w  Polsce (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie zasiedzenia służebności gruntowej przesyłu.

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie skargi na postępowanie policji oraz urzędników sądowych w Pabianicach

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie danych statystycznych dotyczących postępowań dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych wobec sędziów.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego Policji, śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta miejskiego Policji w Mysłowicach oraz do rzecznika praw dziecka w sprawie zatrzymania pani Beaty K. i jej dwunastoletniej córki Katarzyny K.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dowolnego traktowania przez urzędy celne przedsiębiorców sprzedających samochody typu pick-up.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Macieja L.
 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie pani Ireny S.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie tak zwanej afery testamentowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do szefa Kancelarii Sejmu (odpowiedź) w sprawie wakatu na stanowisku wiceprezesa NIK.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie sytuacji szpitali powiatowych w Polsce, których organem prowadzącym jest powiat.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie zabójstwa w Sannikach .

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działań syndyków masy upadłościowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do dyrektora Izby Skarbowej  w Katowicach  (odpowiedź) w sprawie reakcji na oświadczenia senatorskie.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie różnego traktowania karawanów pogrzebowych w przepisach podatkowych i w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, prokuratora generalnego (odpowiedź), ministra sprawiedliwości oraz do ministra spraw wewnętrznych w sprawie występku dyscyplinarnego prokuratora.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (odpowiedź), przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie serii katastrof lotniczych małych samolotów.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Włodzimierza W.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowań administracyjnych lub sądowych, których stronami są instytucje rządowe i rodziny lub pełnomocnicy rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź), ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie szpitala w Rawie Mazowieckiej.

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z 28 marca 2011 r. w sprawie II.K.542/10.

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorstwa "Torimex" w Białej Rawskiej (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pani Doroty A. (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do marszałka Senatu w sprawie państwa Adamowskich (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (odpowiedź) oraz do Głównego Inspektora Pracy (odpowiedź) w sprawie uzyskiwania i respektowania uprawnień do obsługi kombajnów i pras wysokiego zgniotu.

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy Tu-154M nr 101 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gazu łupkowego w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie firmy "Justas" w Leśnej (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie  postępowań upadłościowych zainicjowanych przez ZUS (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie kierowania przez Jednostki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa licznych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw rolnikom w przypadku popełnienia nawet najmniejszych pomyłek, uchybień lub omyłek we wnioskach kierowanych do agencji.

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie problemów byłych członków OSP, obecnie emerytów (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie używania soli technicznej jako spożywczej oraz podrabiania suszu jajecznego wykorzystywanego między innymi do produkcji makaronów, wędlin, ciast i pieczywa.

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie pszczelarstwa.

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dofinansowania w ramach dopłat bezpośrednich (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prośby o ułaskawienie Tomasza T. (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie rozważenia wniesienia kasacji lub wznowienia postępowań (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane jest do prokuratora generalnego w sprawie pana Marcina S. (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie państwa A.

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki(odpowiedź) oraz do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych (odpowiedź) w sprawie zakresu i form finansowania uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne, zasobów finansowania reprezentacji Polski w związku z paraolimpiadami, mistrzostwami i innymi formami zawodów sportowych.

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zakwestionowanych umów o dofinansowanie w ramach programu "Premia dla Młodych Rolników" (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorców transportowych województwa łódzkiego (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie projektu ustawy o korytarzach przesyłowych (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie upadłości firmy pani Iwony Ś. z Rawy Mazowieckiej - sygn. akt XIV GUp 17/10 .
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydarzeniem, które miało miejsce podczas procesji Bożego Ciała w Łodzi (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie interwencji podejmowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie upadłości Firmy Produkcyjno-Handlowej "Ivett" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) stowarzyszeń muzycznych, które w ramach swojej działalności statutowej wykonują na rzecz innych podmiotów, na podstawie umowy, czynności polegające na zapewnieniu oprawy muzycznej ślubów i pogrzebów (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie systemu progresywnej modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).
 • 5.posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oswiadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie pana Zygmunta K.(odpowiedź)
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie systemu naliczania emerytur pracowniczych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Bronisława G. (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie obowiązku wymiany dowodu osobistego w przypadku, gdy następuje zmiana kodu pocztowego danej miejscowości (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie beneficjentów programu SPO Rolnictwo "Ułatwianie startu młodym rolnikom".
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie wyników kontroli kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta Łodzi (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Anatolija Ch.
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań na rzecz Europy wolnej od GMO (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie państwa Mirosława i Beaty A.
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie informacji o wysokości dotychczas przyznanych środków z Funduszu Spójności i ich wykorzystaniu przez poszczególne gminy w Polsce (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie odmiennej interpretacji przepisów dotyczących posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Busku Zdroju z dnia 28 marca 2011 r., w sprawie II K. 542/10.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie niejednolitego udzielania odpowiedzi przez prokuratora generalnego oraz jednostki organizacyjne prokuratury na interwencje dotyczące działalności prokuratury podejmowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie postępowania upadłościowego w sprawie nr XIVGrup/810... dotyczącej upadłości jednej ze spółek, prowadzącej działalność w zakresie produkcji odzieży w Rawie Mazowieckiej .
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie wdrażania tak zwanej dyrektywy zapachowej.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kontroli powiatowej inspekcji weterynarii w gospodarstwie rolnym oraz w punkcie obrotu paszami (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie firmy rodzinnej Trans-Tank Spółka Cywilna w Łężynach w województwie podkarpackim (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie  skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2)  w sprawie wyjaśnienia rozbieżności w stanowiskach ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra edukacji narodowej co do równorzędności wykształcenia .
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki oraz do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego  w sprawie państwa Stanisława i Beaty S. (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące przyjmowania  interesantów w sprawie skarg i wniosków (odpowiedź).
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie przychodów, kosztów i dochodów gospodarstw rolnych od 2007 r.
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 23 marca 2011 r.
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do premiera (odpowiedź) w sprawie państwa Jana i Ireny B.