Narzędzia:

Oświadczenia

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie wpisania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014–2023 (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przebudowy dworca kolejowego w Zielonej Górze (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie planowanej budowy KDP w Polsce (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie rozpoznania warunków formalnych i prawnych dotyczących realizacji w województwie lubuskim inwestycji polegającej na eksploatacji złóż miedzi i srebra, a także podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia tej realizacji.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zaprzestania refundacji leku Glivec w ramach programu lekowego, który jest stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej we wszystkich fazach choroby (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie blokowania i uniemożliwiania przez organy administracji samorządowej przystąpienia do realizacji koncesji wydobywczej firmie, która taką koncesję posiada (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zachowania przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości łączących Poznań z Berlinem, a także Wrocław z Berlinem przez Zieloną Górę (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie podziału środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie masowej wycinki drzew akacjowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie przyspieszenia działań dotyczących wydłużenia okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stosowania w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lamiwudyny (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie współpracy transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra gospodarki (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku akcyzowego od gazu ziemnego.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie utworzenia rezerwy budżetowej państwa na rok 2013 na dofinansowanie połączeń kolejowych w strefie transgranicznej (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pozostawienia do wyłącznej decyzji podmiotu leczniczego na terenie samorządów kwestii dokonania dodatkowych ubezpieczeń lub uzależnienia ich od liczby niekwestionowanych roszczeń pacjentów oraz o doprecyzowanie we wspomnianej ustawie określenia "zdarzenie medyczne" (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przywrócenia proporcji dofinansowania przez budżet państwa przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w wysokości 50% (odpowiedźodpowiedź 2).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie realizacji wszystkich docelowych węzłów na autostradzie A2 na terenie województwa lubuskiego (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla województw na 2012 r. z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dokonanym na podstawie ustawy budżetowej na rok 2012 (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska SA w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową siedzib w trzech nowych oddziałach Telewizji Polskiej SA: w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej stosowaniu (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy dwóch węzłów na autostradzie A2 (odpowiedź).