Narzędzia:

Oświadczenia

 • 76.. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Poczty Polskiej SA w sprawie planu zlikwidowania Filii Urzędu Pocztowego Lublin 9 przy ul. Przy Stawie 2 (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie struktury akcjonariatu spółki akcyjnej Lubelski Węgiel „Bogdanka” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie sprzedaży chińskiemu inwestorowi większościowego pakietu akcji Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sytuacji banków (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia urzędników i innych pracowników administracyjnych prokuratury (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie budowy strażnicy SG w miejscowości Ulhówek (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie drogi krajowej nr 63 (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie decyzji Banku Słowenii dotyczącej akcji spółki Nova Kreditna banka Maribor d.d. (odpowiedź)

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie oświadczenia senatorskiego skierowanego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) i przewodniczącego Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie działań wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie OFE (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykluczenia z systemu ubezpieczenia KRUS rolników, którzy wykonują podpisane z gminami umowy-zlecenia (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie planów urządzenia lasów bądź planów uproszczonych urządzenia lasów i ich okresowej inwentaryzacji (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modernizacji gruntów i budynków (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) i do prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA (odpowiedź) w sprawie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie firm pożyczkowych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.
 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie ułatwienia ruchu granicznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Zakładów Azotowych Tarnów SA (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie restrukturyzacji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie stawki WIBOR (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prawidłowości ustalania stawek Wibor (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie możliwość zaliczania przez banki do kosztów uzyskania przychodu rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu pożyczek i kredytów (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie deficytu kwalifikowanego materiału siewnego (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przeniesienia części sądu rejonowego z Lublina do Świdnika (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 grudnia 2011 r. (sygnatura DBS/W03/7111/248/MW/11) (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamiaru likwidacji siedmiu sądów rejonowych na terenie województwa lubelskiego (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przeniesienia części sądu rejonowego z Lublina do Świdnika (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie likwidacji połączeń PKP z Lublina (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kontroli skarbowych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz w 16 spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie jej uprawnień do wykonywania czynności wobec biegłych rewidentów (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź), marszałka Senatu, marszałek Sejmu oraz do minister nauki i szkolnictwa wyższego (odpowiedź) w sprawie finansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych (w szczególności mających miejsce w latach 2010 i 2011) (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dopuszczalności uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie  skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), wojewody mazowieckiego (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź)  w sprawie trasy S17 .