Narzędzia:

Oświadczenia

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie profilaktyki żywieniowej dzieci do lat 3 (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie osób należących do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie kursowania pociągów na linii Ostrów Wielkopolski – Kępno (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki paliatywnej (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie zabezpieczenia przestrzeni dla ruchu pieszego (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie instytucji parabankowych (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie przechowywania krwi pępowinowej (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie lokalnych strategii rozwoju (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie obwodnicy miasta Pleszewa (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie unikania płacenia podatków w kraju (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie szczepionek (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie polskich przedsiębiorstw transportowych (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Funduszu Infrastruktury Samorządowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie e-administracji (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zakupu państwowych nieruchomości rolnych przez cudzoziemców (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie bonów stażowych, zasiedleniowych i szkoleniowych (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju obwodnicy Kępna (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II: bezpieczeństwo – dostępność – rozwój” (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie systemu publikacji aktów prawnych (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sprzedaży gruntów w Staniewie i Psim Polu (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie utrzymania dróg (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sprzedaży polskich produktów na rynki wschodnie (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawieart. 3 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie emerytur (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie realizacji naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie poszerzenia mapy sieci dróg ekspresowych (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju (odpowiedź).