Narzędzia:

Oświadczenia

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie potrzeby budowy obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12 (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów związanych z hodowlą pszczół (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podziału środków na województwa w działaniu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)” (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie modernizacji linii kolejowej E59 (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy kopalni węgla brunatnego na złożu „Oczkowice” na terenie gmin Miejska Górka i Krobia (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie oznakowań drogowych (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie grupy zawodowej tancerzy (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie zakupu podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjach (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie badań diagnostycznych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie nowych dowodów osobistych (odpowiedż).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie płatnych transmisji mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku precyzyjnych uregulowań prawnych dotyczących możliwości udzielania przez szpitale publiczne komercyjnych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie odliczania kosztów i podatku VAT w wysokości 50% od samochodów typu: wielozadaniowy z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunku o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dalszego funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wprowadzenia prawnej i planistycznej ochrony złóż kopalin, związanej z planami eksploatacji pod kątem potrzeb bieżących i przyszłego rozwoju energetyki w powiatach gostyńskim i rawickim (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wdrożenia przepisów, które umożliwią przetwórstwo w rodzinnych gospodarstwach rolnych i lokalną sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie rolnym (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie ośrodków doskonalenia techniki jazdy (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsiw sprawie odrolnienia gruntów (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie badań specjalistycznych, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zawieszania działalności gospodarczej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie propozycji zmniejszenia pomocy publicznej dla zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie projektu tak zwanej ustawy sześciolatkowej (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie poszerzenia mapy sieci dróg ekspresowych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przeciwdziałania bezrobociu (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pierwszej pomocy (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zwolnień lekarskich (odpowiedź, odpowiedź2).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie liczby szkół wyższych (odpowiedź, odpowiedź2).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi ekspresowej S5 na odcinku od Poznania do Rawicza (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zapowiedzi likwidacji testamentu ustnego (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w okolicach Krobi, Miejskiej Górki i Ponieca (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa nad jeziorami (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wygaszania mandatu radnego z powodu utraty prawa wybieralności na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie art. 5 ustawy o pracownikach samorządowych (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie okręgowych stacji kontroli pojazdów (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leków potrzebnych do chemioterapii (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie obwodnicy Gostynia (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nieprzekazania środków finansowych na zapłatę nadwykonań dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie akcyzy na wyroby węglowe (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kontraktowania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w procesie kontraktowym na lata 2012-2016 (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie reorganizacji sądownictwa (odpowiedź).