Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
21 19-02-2021 w sprawie zudowania strategii bezpieczeństwa lekowego Polski Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 13-01-2021 w sprawie roli ekspertów, autorytetów medycznych, lekarzy z wiedzą epidemiologiczną w edukowaniu i informowaniu społeczeństwa w okresie walki z pandemią Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister - członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie wzrostu liczby zgonów w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
18 03-12-2020 w sprawie wydania zgody na budowę kopalni cynku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie udostępnienia informacji dotyczących szczepionek przeciw grypie – liczba zamówień, dostępność na rynku, dystrybucja do aptek i placówek ochrony zdrowia, jakość i bezpieczeństwo Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie braku odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 30 lipca br. do minister rodziny, pracy i polityki społecznej przez grupę senatorek RP w celu wspólnej analizy tzw. konwencji stambulskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie postulatów lekarzy dentystów świadczących usługi w ramach kontraktu NFZ Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie planu pomocy, w tym wsparcia finansowego, i ustalenia procedury obowiązkowego testowania dla pracowników medycznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 13-05-2020 w sprawie planu działań, strategii walki z koronawirusem na Śląsku i w całym kraju Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
10 13-05-2020 w sprawie sytuacji pracowników izolatorium w Kołobrzegu domagających się dodatkowego ubezpieczenia OC ze względu na szczególne warunki pracy i możliwość zakażenia COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
6 06-03-2020 w sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
4 06-02-2020 w sprawie wsparcia inicjatywy wpisania Jury Krakowsko-Częstochowskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie projektu ustawy okołobudżetowej zakładającej, że nie będzie już finansowania leków 75+ z budżetu państwa Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
2 18-12-2019 w sprawie przyczyn usunięcia z listy leków refundowanych Solirisu – skutecznego preparatu w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia