Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
40 12-04-2022 w sprawie przeznaczenia środków z subwencji na nauczanie języka polskiego w Niemczech Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
38 17-03-2022 w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami z chwilą utraty instytucjonalnego i ekonomicznego wsparcia w momencie osiągnięcia przez nie pełnoletności Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
38 17-03-2022 w sprawie wprowadzenia okresu ochronnego dla opiekunów osób chorych i niepelnosprawnych w momencie, gdy śmierć podopiecznego następuje przed końcem miesiąca, na który pobrane zostało świadczenie pielęgnacyjne Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
38 17-03-2022 w sprawie wydzielenia z Funduszu Sprawiedliwości środków na powstawanie i funkcjonowanie placówek skupionych w sieci Centrów Pomocy Dzieciom Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
37 16-02-2022 w sprawie wzrostu zainteresowania polskich przedsiębiorców przenoszeniem ich działalności gospodarczej do Czech bądź na Słowację Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 12-01-2022 w sprawie uruchomienia ustalonych wcześniej ścieżek legislacyjnych dotyczących projektu ustawy likwidującego lukę w zapisach ustawowych z 2019 r. związanych z procedurą postępowania wyjaśniającego Oświadczenie
Adresat Szef Kancelarii Prezydenta RP
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie powołania, bez trybu konkursowego, nowego dyrektora „Zachęty” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie społecznego problemu wykluczenia komunikacyjnego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie pomocy finansowej w rehabilitacji pełnoletniego dziecka cierpiącego na wyjątkowo rzadkie schorzenie, jakim jest duplikacja genu MeCP2 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie organizacji i realizacji systemu szczepień przeciwko COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie dostępności tradycyjnych i nowoczesnych terapii onkologicznych oraz zwiększenia finansowania w obliczu dramatycznego wzrostu zachorowań na raka Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego Oświadczenie
23 15-04-2021 w sprawie nadużywania uprawnień przez policjantów i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej formacji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie kryteriów, według których dokonano podziału środków w ramach ostatniej transzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
22 25-03-2021 w sprawie przedstawienia stanu prac nad nowelizacją tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej możliwości budowy farm wiatrowych na lądzie w Polsce Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Minister Klimatu i Środowiska
22 25-03-2021 w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację inwestycji związanych z budową zbiornika retrencyjnego „Wielowieś Klasztorna” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
21 19-02-2021 w sprawie obniżenia wysokości dotacji unijnych dla Wielkopolski Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie refundacji terapii CAR-T cells Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie ponownej oceny technologii CAR-T Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie kryteriów podziału dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
18 03-12-2020 w sprawie przepisów dotyczących prawa do otrzymania świadczenia postojowego przez wspólnika spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie współpracy rządu z samorządami w ramach zwalczania pandemii COVID-19 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie planowanych działań rządu w sytuacji możliwego współwystępowania zakażenia wirusem grypy i koronawirusem Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie braku odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 30 lipca br. do minister rodziny, pracy i polityki społecznej przez grupę senatorek RP w celu wspólnej analizy tzw. konwencji stambulskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
14 18-08-2020 w sprawie usprawnienia biegu informacji (oficjalne rozporządzenia i wskazania) dotyczącej sytuacji epidemicznej na linii ministerstwo – administracja samorządowa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie podjęcia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie uregulowania stanu prawnego planowanej inwestycji „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
5 27-02-2020 w sprawie przywrócenia pierwotnego planu przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata