Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
23 15-04-2021 w sprawie nadużywania uprawnień przez policjantów i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej formacji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie projektu ustawy umożliwiającej górnikom oddawanie osocza bez konieczności odpracowywania dni, w których pobrali na ten cel zwolnienie L4 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży oraz w sprawie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w woj. śląskim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie koncepcji przebiegu autostrady A4 bis – obwodnicy dla Górnośląsko_Zagłębioskiej Metropolii – w ujęciu wariantowym Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
21 19-02-2021 w sprawie przebiegu procesu szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie bieruńsko-lędzińskim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 19-02-2021 w sprawie realizacji misji przez Instytut Pamięci Narodowej w latach 2019-2020 Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
20 13-01-2021 w sprawie działalności Instytutu do Walki z Antypolonizmem „Verba Veritatis” Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 13-01-2021 w sprawie przedstawienia informacji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń kapelanów/duchownych na terenie wojwództwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie zamówienia mniejszej niż planowana liczby szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Moderna Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 13-01-2021 w sprawie duchownych/kapelanów zatrudnionych w samorządowych instytucjach województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Śląskiego
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie działań funkcjonariuszy Policji podczas manifestacji Strajku Kobiet na ulicach polskich miast Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
19 17-12-2020 w sprawie planów uruchomienia eksploatacji złoża wapieni metodą odkrywkową na obszarze strefy buforowej Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
19 17-12-2020 w sprawie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
19 17-12-2020 w sprawie wejścia funkcjonariuszy Policji na teren Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
19 17-12-2020 w sprawie przypadków naruszeń przepisów prawa przez funkcjonariuszy Policji Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
19 17-12-2020 w sprawie sytuacji osób nieheteronormatywnych w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie nieuwzględnienia branży florystycznej w kolejnej edycji tarczy antykryzysowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie nieścisłości w raportowaniu i opóźnień w publikowaniu danych dotyczących dziennej liczby zarażeń COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
18 03-12-2020 w sprawie realizacji rządowego programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla seniorów powyżej 75. roku życia Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego i przewidzianych dla samorządów działań osłonowych w związku z walką z pandemią COVID-19 i przeciwdziałaniem jej skutkom Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
18 03-12-2020 w sprawie programów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz planów rządu dotyczących poprawy skuteczności tych programów i zwiększenia pomocy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie problemów związanych z decyzją rządu o zdalnym trybie nauczania w sytuacji braku technicznych bądź finansowych możliwości nauki w tym trybie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie wydatków jednostek samorządu terytorialnego na oświatę Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
17 28-10-2020 w sprawie stanu przygotowań instytucji i pracowników ochrony zdrowia na wzrost zachorowań na COVID-19 w województwie śląskim Oświadczenie
Adresat Wojewoda Śląski
17 28-10-2020 w sprawie umożliwienia górnikom oddawania osocza (przede wszystkim na cele walki z COVID-19) bez konieczności odpracowywania dni, w których pobrali na ten cel zwolnienie L4 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie zwiększenia udziału osób z dysfunkcją narządu słuchu w życiu kulturalnym, w tym korzystania z oferty polskiej kinematografii Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
16 14-10-2020 w sprawie bezpłatnych szczepień na grypę dla seniorów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie zastrzeżeń rządu do tzw. konwencji antyprzemocowej i zapowiedziach o jej wypowiedzeniu Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14 18-08-2020 w sprawie sytuacji w polskim szpitalnictwie w związku z przekształceniem placówek wielospecjalistycznych w szpitale jednoimienne oraz ich przywracaniem do statutowej działalności Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 02-07-2020 w sprawie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i jego skutków Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
12 18-06-2020 w sprawie zaprzestania uprawiania polityki podziałów poprzez dyskryminowanie mniejszości w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
11 03-06-2020 w sprawie postępowania warszawskiej prokuratury wobec kierowniczki sklepu IKEA Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
11 03-06-2020 w sprawie planu powrotu do funkcjonowania placówek jednoimiennych do okresu sprzed pandemii i planu walki z COVID-19 w sytuacji wystąpienia gwałtowanego wzrostu zarażeń na obszarze całego kraju Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie sytuacji płacowej i kadrowej w Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
11 03-06-2020 w sprawie wydarzeń na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, związanych ze skargą studentów na prof. E. B. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
10 13-05-2020 w sprawie dotacji dla nowej jednostki kultury pod nazwą Panteon Górnośląski Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7 13-03-2020 w sprawie przebiegu linii 170 w ciągu nr 7 w projekcie „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
6 06-03-2020 w sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
6 06-03-2020 w sprawie danych dotyczących orzeczeń organów dyscyplinarnych wobec prokuratorów w latach 2016–2019 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
6 06-03-2020 w sprawie danych dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów w latach 2016–2019 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
6 06-03-2020 w sprawie danych dotyczących liczby i rodzaju kar dyscyplinarnych nałożonych na sędziów w latach 2010–2019 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
6 06-03-2020 w sprawie danych dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w latach 2010–2019 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
5 27-02-2020 w sprawie zmiany systemu finansowania polskich samorządów Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
4 06-02-2020 w sprawie nakładów finansowych na funkcjonowanie śląskich ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
2 18-12-2019 w sprawie działalności Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego