Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie danych dotyczących epidemii koronawirusa w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
23 15-04-2021 w sprawie badań nad skutecznością amantadyny w walce z COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie terenowych pomiarów interwencyjnych wartości skażenia (w związku z pikiem benzenu) dokonywanych w Kędzierzynie-Koźlu przez służby WIOŚ Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
22 25-03-2021 w sprawie rozszerzenia pomocy w ramach tarczy branżowej dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa o kod PKD 93.12.Z, czyli działalność klubów sportowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
21 19-02-2021 w sprawie planowanej wycinki lasów na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie realizacji dyrektywy unijnej w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców w sferze produkowania i wprowadzania na rynek opakowań Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
19 17-12-2020 w sprawie przywrócenia na stałe handlu we wszystkie niedziele Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie umieszczenia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 15 stacji badawczych mierzących poziomy benzenu, toluenu i ksylenu Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
18 03-12-2020 w sprawie ujednolicenia terminu ferii zimowych we wszystkich województwach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie petycji rodziców wzywających do rezygnacji ze zdalnego nauczania w klasach I–III Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
18 03-12-2020 w sprawie braku realizacji ustaleń dotyczących podniesienia wynagrodzeń kuratorom sądowym od stycznia 2020 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
18 03-12-2020 w sprawie uregulowania zasad gospodarowania odpadami termicznymi Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
18 03-12-2020 w sprawie przepisów regulujących obowiązek zasłaniania ust i nosa przez osoby znajdujące się w otwartej przestrzeni publicznej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie przyspieszenia realizacji budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Kotlarni Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
15 11-09-2020 w sprawie podwyższonych stężeń benzenu w powietrzu na terenie Kędzierzyna-Koźla Oświadczenie
Adresaci Minister Klimatu
Minister Środowiska
14 18-08-2020 w sprawie utworzenia w Warszawie Narodowego Muzeum Kresów Wschodnich Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
14 18-08-2020 w sprawie przyznania lekarzom POZ uprawnień do kierowania pacjentów na wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz w sprawie wsparcia finansowego dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 02-07-2020 w sprawie wsparcia inwestycji budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie wraków statków zalegających na dnie Bałtyku od czasów II wojny światowej Oświadczenie
Adresaci Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Minister Środowiska
11 03-06-2020 w sprawie kondycji finansowej Stadniny Koni „Janów Podlaski” Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11 03-06-2020 w sprawie akcji odstrzału dzików zarządzonej z powodu afrykańskiego pomoru świń Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 13-05-2020 w sprawie przywrócenia handlu we wszystkie niedziele Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie utrudnionego dostępu do właściwej opieki medycznej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, wynikającego z przekształcenia kozielskiego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Minister Zdrowia
10 13-05-2020 w sprawie warunków udzielania przedsiębiorcom świadczenia postojowego mającego rekompensować utratę przychodów z działalności gospodarczej w okresie stanu epidemicznego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 13-05-2020 w sprawie efektywności realizacji programu #LOTdoDomu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
9 16-04-2020 w sprawie ujęcia budowy obwodnicy Strzelec Opolskich w projekcie „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
8 30-03-2020 w sprawie umów na dostawy energii zawieranych przez państwową firmę Energa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
8 30-03-2020 w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 144 na odcinku Tarnowskie Góry – Opole Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
7 13-03-2020 w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników KRUS Oświadczenie
Adresaci Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
7 13-03-2020 w sprawie zmian w prawie wodnym mających na celu lepsze funkcjonowanie spółek wodnych Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej
7 13-03-2020 w sprawie wstrzymania budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej
5 27-02-2020 w sprawie budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku od granicy woj. opolskiego do węzła Lubliniec Południe Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
4 06-02-2020 w sprawie ograniczenia skali palenia e-papierosów przez dzieci i niepełnoletnią młodzież Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie wyjaśnienia kwestii tzw. pików benzenu, które występują na terenie Kędzierzyna-Koźla Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu