Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
45 30-06-2022 w sprawie postulatów zlożonych podczas konferencji rolniczej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
45 30-06-2022 w sprawie ośrodka szkolenia olimpijskiego w Zakrzowie oraz klubu jeździeckiego LKJ „Lewada” Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
09-05-2022 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych polegającej na wyłączeniu z ustawy gruntów rolnych i leśnych służących realizacji inwestycji celu publicznego realizowanych m.in. przez gminy Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41 28-04-2022 w sprawie licytacji podczas procesu sprzedaży węgla w polskich kopalniach Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
40 12-04-2022 w sprawie przeznaczenia środków z subwencji na nauczanie języka polskiego w Niemczech Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
38 17-03-2022 w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw ASF w woj. opolskim Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
38 17-03-2022 w sprawie przyznania rządowego dofinansowania na realizację inwestycji drogowej (remont ulicy oraz przebudowa kanalizacji deszczowej) w miejscowości Zawadzkie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie przywrócenia subwencji oświatowej na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych w 2022 r. Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
36 04-02-2022 w sprawie wprowadzonego przez przepisy tzw. Polskiego Ładu nowego sposobu płacenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
36 04-02-2022 w sprawie skrócenia do 5 dni kwarantanny dla osób niemających objawów zakażenia Omikronem Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
35 12-01-2022 w sprawie transmitowania wirusa i zarażania innych przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
35 12-01-2022 w sprawie kosztów przeprowadzenia medialnej kampanii informacyjnej na temat projektu Polski Ład w 2020 i 2021 r. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
35 12-01-2022 w sprawie dzieci i nastolatków chorujących na COVID-19 w Polsce w 2021 r. Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
34 16-12-2021 w sprawie procedur medycznego postępowania wobec pacjentów zarażonych koronawirusem Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
34 16-12-2021 w sprawie wyników badań nad skutecznością amantadyny w leczeniu pacjentów chorujących na COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
34 16-12-2021 w sprawie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników nieświadczących pracy z powodu obowiązku przebywania na kwarantannie Oświadczenie
Adresaci Minister Rozwoju i Technologii
Prezes Rady Ministrów
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie występowania podwyższonych poziomów stężenia benzenu w powietrzu na terenie Kędzierzyna-Koźla Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie montażu na peronach dworca kolejowego w Kędzierzynie-Koźlu elektronicznych tablic systemu kolejowej informacji pasażerskiej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
33 26-11-2021 w sprawie zwiększenia liczby pociągów przejeżdżających przez stację Kędzierzyn-Koźle Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
31 08-10-2021 w sprawie znalezienia dodatkowych środków na budowę obwodnicy Strzelec Opolskich Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 27-05-2021 w sprawie przebudowy ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
24 27-05-2021 w sprawie uszczegółowienia przepisów dotyczących organizacji strzelnic cywilnych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 27-05-2021 w sprawie udzielenia wsparcia dla modernizacji stacji kolejowej w Bierawie (powiat kędzierzyńsko-kozielski) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
24 27-05-2021 w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych, tj. wybudowania chodnika w ciągu drogi krajowej nr 11 w Sowczycach i Łomnicy (gmina Olesno) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie danych dotyczących epidemii koronawirusa w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
23 15-04-2021 w sprawie badań nad skutecznością amantadyny w walce z COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie terenowych pomiarów interwencyjnych wartości skażenia (w związku z pikiem benzenu) dokonywanych w Kędzierzynie-Koźlu przez służby WIOŚ Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
22 25-03-2021 w sprawie rozszerzenia pomocy w ramach tarczy branżowej dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa o kod PKD 93.12.Z, czyli działalność klubów sportowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
21 19-02-2021 w sprawie planowanej wycinki lasów na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie realizacji dyrektywy unijnej w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców w sferze produkowania i wprowadzania na rynek opakowań Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
19 17-12-2020 w sprawie przywrócenia na stałe handlu we wszystkie niedziele Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie umieszczenia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 15 stacji badawczych mierzących poziomy benzenu, toluenu i ksylenu Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
18 03-12-2020 w sprawie ujednolicenia terminu ferii zimowych we wszystkich województwach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie petycji rodziców wzywających do rezygnacji ze zdalnego nauczania w klasach I–III Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
18 03-12-2020 w sprawie braku realizacji ustaleń dotyczących podniesienia wynagrodzeń kuratorom sądowym od stycznia 2020 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
18 03-12-2020 w sprawie uregulowania zasad gospodarowania odpadami termicznymi Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
18 03-12-2020 w sprawie przepisów regulujących obowiązek zasłaniania ust i nosa przez osoby znajdujące się w otwartej przestrzeni publicznej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie przyspieszenia realizacji budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Kotlarni Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
15 11-09-2020 w sprawie podwyższonych stężeń benzenu w powietrzu na terenie Kędzierzyna-Koźla Oświadczenie
Adresaci Minister Klimatu
Minister Środowiska
14 18-08-2020 w sprawie utworzenia w Warszawie Narodowego Muzeum Kresów Wschodnich Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
14 18-08-2020 w sprawie przyznania lekarzom POZ uprawnień do kierowania pacjentów na wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz w sprawie wsparcia finansowego dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 02-07-2020 w sprawie wsparcia inwestycji budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie wraków statków zalegających na dnie Bałtyku od czasów II wojny światowej Oświadczenie
Adresaci Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Minister Środowiska
11 03-06-2020 w sprawie kondycji finansowej Stadniny Koni „Janów Podlaski” Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11 03-06-2020 w sprawie akcji odstrzału dzików zarządzonej z powodu afrykańskiego pomoru świń Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 13-05-2020 w sprawie przywrócenia handlu we wszystkie niedziele Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie utrudnionego dostępu do właściwej opieki medycznej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, wynikającego z przekształcenia kozielskiego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Minister Zdrowia
10 13-05-2020 w sprawie warunków udzielania przedsiębiorcom świadczenia postojowego mającego rekompensować utratę przychodów z działalności gospodarczej w okresie stanu epidemicznego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 13-05-2020 w sprawie efektywności realizacji programu #LOTdoDomu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
9 16-04-2020 w sprawie ujęcia budowy obwodnicy Strzelec Opolskich w projekcie „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
8 30-03-2020 w sprawie umów na dostawy energii zawieranych przez państwową firmę Energa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
8 30-03-2020 w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 144 na odcinku Tarnowskie Góry – Opole Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
7 13-03-2020 w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników KRUS Oświadczenie
Adresaci Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
7 13-03-2020 w sprawie zmian w prawie wodnym mających na celu lepsze funkcjonowanie spółek wodnych Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej
7 13-03-2020 w sprawie wstrzymania budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej
5 27-02-2020 w sprawie budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku od granicy woj. opolskiego do węzła Lubliniec Południe Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
4 06-02-2020 w sprawie ograniczenia skali palenia e-papierosów przez dzieci i niepełnoletnią młodzież Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie wyjaśnienia kwestii tzw. pików benzenu, które występują na terenie Kędzierzyna-Koźla Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu