Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki 0 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie powszechnego dostępu do najnowszej generacji terapii lekowych stosowanych w leczeniu raka gruczołu krokowego 0 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
32 29-10-2021 w sprawie efektów funkcjonowania wprowadzonej z początkiem roku opłaty cukrowej 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
30 21-09-2021 w sprawie regulacji płacowych dla wykwalifikowanego personelu pielęgniarsko-położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu 0 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
30 21-09-2021 w sprawie nowych zasad ewaluacji jakości działalności naukowej 0 Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
26 18-06-2021 w sprawie optymalizacji funkcjonowania systemu e-recept 0 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego 0 Oświadczenie
23 15-04-2021 w sprawie nadużywania uprawnień przez policjantów i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej formacji 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanych przejętych w zarząd przez Skarb Państwa oraz porzuconych nieruchomości prywatnych 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem 0 Oświadczenie
Adresat bez adresata
22 25-03-2021 w sprawie przedstawienia stanu prac nad nowelizacją tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej możliwości budowy farm wiatrowych na lądzie w Polsce 0 Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Minister Klimatu i Środowiska
22 25-03-2021 w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację inwestycji związanych z budową zbiornika retrencyjnego „Wielowieś Klasztorna” 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
21 19-02-2021 w sprawie obniżenia wysokości dotacji unijnych dla Wielkopolski 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 0 Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 0 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
17 28-10-2020 w sprawie przesunięcia terminów wprowadzenia w życie nowych rozwiązań prawnych obciążających polskich przedsiębiorców 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
14 18-08-2020 w sprawie długoletniej, bezskutecznej walki o sprawiedliwość ponad 40 rodzin oszukanych przez dewelopera 0 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 18-08-2020 w sprawie wprowadzenia ustawowego nakazu noszenia kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą przez dzieci i młodzież do 18. roku życia 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie interpretacji art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zmieniającego ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
13 02-07-2020 w sprawie realizacji wytycznych związanych z postępowaniem z odpadami wytwarzanymi w czasie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 0 Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem 0 Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 13-05-2020 w sprawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 0 Oświadczenie
Adresaci Główny Inspektor Sanitarny
Minister Klimatu
7 13-03-2020 w sprawie jak najszybszej realizacji zadania pod nazwą „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie” 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego 0 Oświadczenie
Adresat bez adresata