Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
21 19-02-2021 w sprawie obniżenia wysokości dotacji unijnych dla Wielkopolski Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
17 28-10-2020 w sprawie przesunięcia terminów wprowadzenia w życie nowych rozwiązań prawnych obciążających polskich przedsiębiorców Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
14 18-08-2020 w sprawie długoletniej, bezskutecznej walki o sprawiedliwość ponad 40 rodzin oszukanych przez dewelopera Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 18-08-2020 w sprawie wprowadzenia ustawowego nakazu noszenia kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą przez dzieci i młodzież do 18. roku życia Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie interpretacji art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zmieniającego ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
13 02-07-2020 w sprawie realizacji wytycznych związanych z postępowaniem z odpadami wytwarzanymi w czasie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 13-05-2020 w sprawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Oświadczenie
Adresaci Główny Inspektor Sanitarny
Minister Klimatu
7 13-03-2020 w sprawie jak najszybszej realizacji zadania pod nazwą „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata