Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
48 07-09-2022 w sprawie sytuacji samochodów ciężarowych i ich kierowców na przejściach granicznych z Ukrainą Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 07-09-2022 w sprawie systemu raportowania braków leków i stanu zaopatrzenia rynku w leki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
05-09-2022 w sprawie matury z języków obcych w klasach dwujęzycznych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
05-09-2022 w sprawie sposobów ogrzewania stosowanych przez szkoły w Polsce, dostępu szkół do surowca energetycznego oraz działań ministerstwa w przypadku ewentualnego odcięcia ogrzewania i energii elektrycznej w szkołach Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
05-09-2022 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczanych na funkcjonowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 19-05-2022 w sprawie możliwości przyznania Karty Polaka małoletniej córce Ukrainki przebywającej w Polsce oraz w sprawie terminu zakończenia prac nad przeniesieniem do urzędów wojewódzkich kompetencji w zakresie wydawania tych kart Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
35 12-01-2022 w sprawie udziału Polski w Wystawie Światowej Łowiectwa i Przyrody – „One with Nature” Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
35 12-01-2022 w sprawie rekrutacji pracowników NBP Oświadczenie
Adresat Prezes Narodowego Banku Polskiego
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie rozwiązania problemów związanych z przedłużeniem w 2018 r. obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego i brunatnego bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie sytuacji w polskiej energetyce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 06-08-2021 w sprawie wdrażania narzędzi kontroli biznesowych, w tym edukacji i szkoleń dla pracowników realizujących kontrole w zakresie podatku VAT Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
27 23-07-2021 w sprawie zwolnień z pracy pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie nadużywania uprawnień przez policjantów i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej formacji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanych przejętych w zarząd przez Skarb Państwa oraz porzuconych nieruchomości prywatnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
22 25-03-2021 w sprawie usprawnienia działania infolinii poprzez aktualizację stanu prawnego na dany dzień, np. wprowadzenia automatycznych skierowań na szczepienia dla ozdrowieńców po 3 miesiącach od zakażenia Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
Minister Zdrowia
Minister - członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie dofinansowań z „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie braku odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 30 lipca br. do minister rodziny, pracy i polityki społecznej przez grupę senatorek RP w celu wspólnej analizy tzw. konwencji stambulskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
14 18-08-2020 w sprawie naliczania świadczeń dla kobiet, przebywających na zasiłku chorobowym w związku z ciążą oraz zasiłku macierzyńskim, w świetle zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14 18-08-2020 w sprawie poprawy bezpośredniej współpracy senatorów z przedstawicielami ministerstw i urzędów centralnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie programu pomocowego skierowanego do biur podróży, organizatorów imprez turystycznych i agentów oraz pilotów i przewodników Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie rozszerzenia przepisów art. 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Prezes Rady Ministrów
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
6 06-03-2020 w sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie programu produkcji leków Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w sprawie rekompensaty skutków postawienia w stan likwidacji rybołówstwa rekreacyjnego w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3 17-01-2020 w sprawie planów likwidacji opłaty uzdrowiskowej Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju