Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
26 18-06-2021 w sprawie przejęcia przez PKN Orlen SA kontroli nad PGNiG SA i jego skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
26 18-06-2021 w sprawie nieobjęcia preparatów mikrobiologicznych wykorzystywanych w rolnictwie preferencyjną stawką podatku VAT Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
24 27-05-2021 w sprawie przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego Oświadczenie
24 27-05-2021 w sprawie zapisów ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. odnoszących się do okresu przechowywania danych osobowych Oświadczenie
Adresat Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
24 27-05-2021 w sprawie ponownego ustosunkowania się do problemów związanych z programami mieszkaniowymi budownictwa czynszowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
24 27-05-2021 w sprawie tzw. ofiar ulgi meldunkowej, tj. osób, na które niesłusznie, na skutek błędu urzędników, nałożono podatek dochodowy z tytułu sprzedaży mieszkania Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie kampanii billboardowej Fundacji „Nasze Dzieci” Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
23 15-04-2021 w sprawie niejasności dotyczących pomocy de minimis kierowanej do przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
23 15-04-2021 w sprawie interpretacji przepisów rozporzązenia o przedłużeniu zamknięcia obiektów infrastruktury sportowej znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
22 25-03-2021 w sprawie sposobu podejmowania strategicznych decyzji w resorcie zdrowia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie uwzględnienia pracowników sklepów, głównie obsługujących kasy, przy ustalaniu pierwszeństwa szczepień Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
22 25-03-2021 w sprawie stanu prac nad rządowym projektem ustawy tworzącej specjalny fundusz wsparcia dla artystów Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
21 19-02-2021 w sprawie pisma z dnia 31 grudnia 2020 r. skierowanego przez prezesa PGWWP do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Oświadczenie
Adresat Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
21 19-02-2021 w sprawie czasu antenowego przeznaczonego dla wszystkich parlamentarzystów w regionalnych i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych nadawców publicznego i prywatnych, z podziałem na partie polityczne w każdym miesiącu 2020 r. Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
21 19-02-2021 w sprawie czasu antenowego przeznaczonego dla parlamentarzystów województwa lubuskiego w rozgłośniach radiowych regionalnych i ogólnopolskich oraz w Polskim Radiu Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
21 19-02-2021 w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowania mediacyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
21 19-02-2021 w sprawie zwiększenia dostępności mieszkań dla obywateli polskich Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie doniesień prasowych na temat przejęcia przez grupę Polski Holding Hotelowy wraz z Polskim Holdingiem Nieruchomości hotelu Regent Warsaw Hotel Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
20 13-01-2021 w sprawie czasu antenowego otrzymanego przez parlamentarzystów województwa lubuskiego w 2020 r. Oświadczenie
Adresaci Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
20 13-01-2021 w sprawie problemów z przekazywaniem obywatelom środków pieniężnych pochodzących z tzw. 1% podatku na cele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i fundacji Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w roku 2020 oraz w latach 2015 –2020 Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
20 13-01-2021 w sprawie zwolnienia z opłat bankowych przedsiębiorców i klientów indywidualnych korzystających z kart bankowych czy spłacających kredyt w sytuacji braku wpływów na rachunek bankowy w czasie zamknięcia działalności gospodarczej z powodu pandemii Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie sposobu i formy rozdziału środków publicznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie zmiany zapisów art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Prezes Rady Ministrów
19 17-12-2020 w sprawie zmian zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szczególnie w jej art. 53 ust. 1 Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
19 17-12-2020 w sprawie podjęcia działań prawnych wobec partii Prawo i Sprawiedliwość wykorzystującej środki publiczne jak własne do prowadzenia działalności statutowej poza oficjalnym sprawozdaniem Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
19 17-12-2020 w sprawie uregulowania kwestii związanych z programem mieszkaniowym w zakresie budownictwa czynszowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie stanu prac nad projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
18 03-12-2020 w sprawie wprowadzenia przepisów o umieszczaniu informacji o zakażeniu osoby zmarłej wirusem SARS-CoV-2 w dokumentacji będącej podstawą do czynności związanych z pochówkiem Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie podjęcia prac nad wprowadzeniem w życie wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera, polegającego na wyposażeniu tych osób w urządzenia (opaski) lokalizacyjne, refundowane przez NFZ Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
18 03-12-2020 w sprawie zniesienia specjalnych „godziny dla seniorów” w placówkach handlowych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
18 03-12-2020 w sprawie problemów prawno-finansowych wynikających z obowiązywania przepisów tzw. tarczy antykryzysowych i umożliwiających doręczanie przesyłek poleconych bez pokwitowania Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
17 28-10-2020 w sprawie stanu kadr lekarskich i pielęgniarskich w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie regulacji prawnych dotyczących lokali wynajmowanych na kwarantannę dla osób z Ukrainy i innych państw spoza UE Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
17 28-10-2020 w sprawie prac prowadzonych w Polsce nad wynalezieniem leku na COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie umożliwienia działalności basenów prowadzonych przez jednostki i spółki komunalne Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
17 28-10-2020 w sprawie dokonania zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn w zakresie darowizn dokonywanych w I grupie podatkowej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
16 14-10-2020 w sprawie odmowy finansowania przez Agencję Badań Medycznych projektu badawczego polskich naukowców dotyczących szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie doniesień medialnych na temat raportu o zatrudnieniu członków Zjednoczonej Prawicy, a także ich rodzin i bliskich znajomych, w spółkach Skarbu Państwa Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
16 14-10-2020 w sprawie obowiązujących wytycznych dotyczących kierowania pacjentów na testy w kierunku koronawirusa oraz przedstawienia danych liczbowych odnośnie do tych testów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie postulatów Polskiej Izby Przemysłu Targowego dotyczących przepisów przedłużających abolicję płatności składek ZUS oraz umożliwiających ponowne uzyskanie świadczenia postojowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
15 11-09-2020 w sprawie spadku liczby osób rozpoczynających leczenie onkologiczne w czasie epidemii koronawirusa Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie leczenia osób chorych na choroby nowotworowe w czasie epidemii COVID-19 Oświadczenie
Adresat p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie aktywności i działań MEN w czasie epidemii COVID-19 w zakresie wsparcia samorządów, szkół, uczniów, nauczycieli lub rodziców Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
15 11-09-2020 w sprawie uregulowania kwestii możliwości nabycia lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
15 11-09-2020 w sprawie zmiany przepisów dotyczących instalowania przez samorządy stacjonarnych urządzeń rejestrujących nadzorowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
15 11-09-2020 w sprawie niejasności związanych z egzekwowaniem zaległych lub domniemanych opłat za abonament RTV i kompetencjami Poczty Polskiej SA w tym zakresie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
15 11-09-2020 w sprawie zniesienia limitów dopuszczających przewóz określonej liczby pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
15 11-09-2020 w sprawie zniesienia limitów dopuszczających przewóz określonej liczby pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie procedur dopuszczających do pracy kierowców zbiorowego transportu publicznego: uzyskiwanie pozwoleń na wykonywanie pracy, codzienne procedury dopuszczające do jazdy, badania pod kątem obecności alkoholu, narokotyków i środków psychoaktywnych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie wymagań w stosunku do osób podejmujących pracę kierowcy zawodowego branży transportowej oraz codziennych procedur dopuszczających kierowcę do pracy Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
13 02-07-2020 w sprawie podjęcia prac legislacyjnych oraz informatycznych umożliwiających zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w urzędach stanu cywilnego Oświadczenie
Adresaci Minister Cyfryzacji
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
13 02-07-2020 w sprawie pisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dotyczącego sytuacji w hospicjach w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata