Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
35 12-01-2022 w sprawie uruchomienia ustalonych wcześniej ścieżek legislacyjnych dotyczących projektu ustawy likwidującego lukę w zapisach ustawowych z 2019 r. związanych z procedurą postępowania wyjaśniającego Oświadczenie
Adresat Szef Kancelarii Prezydenta RP
35 12-01-2022 w sprawie podjęcia działań na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa, jakim są lasy ochronne śląskich miast, a konkretnie lasy znajdujące się w Nadleśnictwie Brynek Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 12-01-2022 w sprawie sposobu realizacji świadczenia 500+ dla kobiet przebywających ze swoimi dziećmi w zakładach karnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
35 12-01-2022 w sprawie tzw. ulgi dla klasy średniej wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 08-10-2021 w sprawie zasad realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
31 08-10-2021 w sprawie stanu wdrożenia pilotażu specjalistycznych centrów wspierania edukacji włączającej, tworzenia centrów dziecka i rodziny oraz działalności ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie możliwości rozszerzenia sposobów leczenia SARS-CoV-2 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie osób, które nie mogą zostać zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie rozszerzenia zakresu wskazań refundacyjnych dla szczepionek przeciw grypie dla dzieci w grupach wiekowych od szóstego do dwudziestego czwartego miesiąca życia oraz od piątego do osiemnastego roku życia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
27 23-07-2021 w sprawie przedostawania się się do obiegu ogólnego kopert z nadrukiem „Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
25 10-06-2021 w sprawie leczenia onkologicznego w formie leków podskórnych i doustnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego Oświadczenie
24 27-05-2021 w sprawie refundacji leków stosowanych przy rozsianym HER2 dodatnim raku piersi Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie ratowania Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu – wybitnego dzieła sztuki architektonicznej, inżynieryjnej i technologicznej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
24 27-05-2021 w sprawie rozwiązań systemowych dotyczących szczepień przeciw grypie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie krytycznej sytuacji finansowej Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 27-05-2021 w sprawie sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
21 19-02-2021 w sprawie stanu prac nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Oświadczenie
Adresat Sekretrarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie braku odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 30 lipca br. do minister rodziny, pracy i polityki społecznej przez grupę senatorek RP w celu wspólnej analizy tzw. konwencji stambulskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie planowanej pomocy rządowej dla grupy zawodowej przewodników wycieczek, pilotów grup zagranicznych oraz edukatorów muzealnych w Polsce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 13-05-2020 w sprawie braku szczegółowych zasad dotyczących organizacji pracy, zapewnienia bezpieczeństwa personelu placówek i opieki nad dziećmi w związku z przywróceniem działalności żłobków i przedszkoli w czasie epidemii Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
10 13-05-2020 w sprawie wskazania podstawy prawnej nieprzyjmowania przez urzędy wniosków o paszporty Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10 13-05-2020 w sprawie negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych, skierowanych do górników i mieszkańców regionu w związku ze wzrostem liczby zakażonych koronawirusem na Śląsku Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
10 13-05-2020 z okazji 70. rocznicy ogłoszenia deklaracji Roberta Schumana – aktu narodzin Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat bez adresata
8 30-03-2020 w sprawie problemów z realizacją obowiązku zdalnego nauczania w szkołach i przedszkolach Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
6 06-03-2020 w sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie przywracania i promocji połączeń kolejowych na terenie kraju i Śląska Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata