Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
38 17-03-2022 w sprawie otrzymanego przez senatorów pisma z Kancelarii Senatu z treścią rezolucji z dnia 25 lutego 2022 r. uchwalonej przez Senat Belgii w sprawie praworządności w Polsce Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
38 17-03-2022 w sprawie ogólnej działalności kontrolnej Inspekcji Handlowej z uwzględnieniem problemów osób starszych jako konsumentów Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
38 17-03-2022 w sprawie działalności koordynatora do spraw negocjacji przy Urzędzie Regulacji Energetyki jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych Oświadczenie
Adresat Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
38 17-03-2022 w sprawie działalności rzecznika Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
38 17-03-2022 w sprawie działalności instytucji rzecznika praw pasażera kolei jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
38 17-03-2022 w sprawie działalności instytucji rzecznika praw pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego
38 17-03-2022 w sprawie działalności instytucji rzecznika finansowego jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych Oświadczenie
Adresat Rzecznik Finansowy
37 16-02-2022 w sprawie wyodrębnienia dyscypliny naukowej „polityka społeczna i nauki o rodzinie” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
37 16-02-2022 w sprawie wyodrębnienia dyscypliny naukowej „polityka społeczna i nauki o rodzinie” Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
19 17-12-2020 w sprawie przestrzegania praw pacjenta i jego bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia Oświadczenie
Adresat p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
19 17-12-2020 w sprawie przestrzegania praw pacjenta w wieku senioralnym Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Pacjenta
16 14-10-2020 w sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Podlaski
16 14-10-2020 w sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Świętokrzyski
16 14-10-2020 w sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Wielkopolski
16 14-10-2020 w sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Mazowiecki
12 18-06-2020 w sprawie przedstawienia informacji obejmującej lata 2016–2019 a dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej w odniesieniu do standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w tych placówkach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Lubuski
12 18-06-2020 w sprawie przedstawienia informacji obejmującej lata 2016–2019 a dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej w odniesieniu do standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w tych placówkach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Lubelski
12 18-06-2020 w sprawie przedstawienia informacji obejmującej lata 2016–2019 a dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej w odniesieniu do standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w tych placówkach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Warmińsko-Mazurski
12 18-06-2020 w sprawie przedstawienia informacji obejmującej lata 2016–2019 a dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej w odniesieniu do standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w tych placówkach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Kujawsko-Pomorski
12 18-06-2020 w sprawie przedstawienia informacji obejmującej lata 2016–2019 a dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej w odniesieniu do standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w tych placówkach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Zachodniopomorski
12 18-06-2020 w sprawie przedstawienia informacji obejmującej lata 2016–2019 a dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej w odniesieniu do standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w tych placówkach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Pomorski
12 18-06-2020 w sprawie przedstawienia informacji obejmującej lata 2016–2019 a dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej w odniesieniu do standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w tych placówkach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Łódzki
11 03-06-2020 w sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Śląski
11 03-06-2020 w sprawie praktyki funkcjonowania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z perspektywy KNF Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
11 03-06-2020 w sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Podkarpacki
11 03-06-2020 w sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Małopolski
11 03-06-2020 w sprawie praktyki funkcjonowania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z perspektywy UOKiK Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
11 03-06-2020 w sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Dolnośląski
11 03-06-2020 w sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Oświadczenie
Adresat Wojewoda Opolski
10 13-05-2020 w sprawie prawnego uregulowania zasad funkcjonowania domów pomocy społecznej w czasie epidemii Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 13-05-2020 w sprawie sugestii mieszkańców sołectwa Jeżowa dotyczących przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie rozważenia pomocy finansowej dla jednostek samorządowych zapewniających mieszkańcom przewozy autobusowe w czasie epidemii koronawirusa Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
6 06-03-2020 w sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP