Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
79 28-05-2019 w sprawie wprowadzenia refundacji leku Zavesca Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
68 14-12-2018 w sprawie realizacji przepisów ustawy z 22 marca 2018 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w celu zachowania historycznego dziedzictwa kolejowego oraz funkcjonowania kolei retro, turystycznych i okazjonalnych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
65 28-09-2018 w sprawie planu finansowego PKP SA na rok 2019 w kontekście przychodów uzyskanych ze sprzedaży i złomowania linii kolejowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
64 27-07-2018 w sprawie planowanej w dniu 15 sierpnia br. defilady z okazji Dnia Wojska Polskiego, w tym decyzji urzędniczej dotyczącej udziału grupy rekonstrukcyjnej wojsk wielkopolskich Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
59 16-04-2018 w sprawie planów modernizacji komunalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Powidzu Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
59 16-04-2018 niejednolitej interpretacji przepisów o podatku VAT, mówiących o konieczności stosowania prewspółczynnika w zakresie odliczania podatku VAT w przypadku bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez muzea i instytucje kultury Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Finansów
58 15-03-2018 w sprawie działania nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów, tzw. CEPiK 2.0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
57 08-03-2018 w sprawie problemów interpretacyjnych w stosowaniu przepisów ustawy - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
44 29-06-2017 w sprawie postulatu wprowadzenia nowych zasad organizowania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41 17-05-2017 w sprawie problemów związanych z ponownym ubieganiem się o przyznanie stopnia niepełnosprawności Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
41 17-05-2017 w sprawie budowy drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik-Północ do autostrady A2, do węzła Poznań-Wschód Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
39 21-04-2017 w sprawie zaproponowanych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
39 21-04-2017 w sprawie planów remontu linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego Oświadczenie
Adresaci Szef Kancelarii Prezydenta RP
Minister Obrony Narodowej
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie drugiego etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
35 24-02-2017 w sprawie sytuacji prawnej osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego urodzonych w roku 1947 Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
34 01-02-2017 w sprawie możliwości wykupienia po cenach preferencyjnych lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na gruncie Skarbu Państwa we W. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
34 01-02-2017 w sprawie braku jawności umów koncesyjnych zawartych przy budowie autostrad oraz możliwości odtajnienia tych umów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
32 21-12-2016 w sprawie awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Poznaniu Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA
Minister Infrastruktury i Budownictwa
32 21-12-2016 w sprawie powstania drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej z autostradą A2 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
32 21-12-2016 w sprawie uwzględnienia stanowiska NSZZ "Solidarność" dotyczącego wynagrodzeń pracowników muzeów panstwowych, samorządowych i współprowadzonych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
31 07-12-2016 w sprawie powstania drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej z autostradą A2 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
29 04-11-2016 w sprawie skutków stosowania w PROW na lata 2014–2020 kryterium oceny operacji związanego z podstawowym dochodem podatkowym gminy oraz rozważenia zastosowania jako kryterium krajowego kryterium oceny operacji w postaci obszaru ich realizacji na terenach chronionych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
28 21-10-2016 w sprawie możliwości wykupienia po cenach preferencyjnych lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na gruncie Skarbu Państwa we W. Oświadczenie
Adresat Minister - członek Rady Ministrów, zastępujący Ministra Skarbu Państwa
26 22-09-2016 w sprawie wprowadzenia skutecznych rozwiązań dotyczących egzekwowania zobowiązań finansowych od dłużników Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
26 22-09-2016 w sprawie możliwości przeprowadzenia uwłaszczenia dzierżawców ogródków działkowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie podjęcia działań mających na celu wypłatę należytej rekompensaty za pracę w batalionach budowlanych Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
24 04-08-2016 w sprawie wstrzymania przez KRUS panu T.T. wypłaty połowy emerytury ze względu na otrzymywane inne świadczenia Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
23 22-07-2016 w sprawie wdrożenia programu leczenia interferonem chorych na przewlekle postępujące stwardnienie rozsiane Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 16-06-2016 w sprawie uregulowania sprawy rekompensat dla tzw. dzieci wojny Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
20 16-06-2016 w sprawie odmowy przez MRiRW (decyzja z 21 kwietnia 2016 r.) stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. z 22 listopada 1967 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia