Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
84 31-08-2019 w sprawie możliwości pozyskania środków na rozwój sportów wodnych w Elblągu Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
83 02-08-2019 w sprawie modernizacji drogi S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
83 02-08-2019 w sprawie organizacji święta zaślubin Polski z morzem Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
82 12-07-2019 w sprawie rozszerzenia zakresu konsultacji publicznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TENT-T Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
82 12-07-2019 w sprawie uzgodnień w kwestii zastrzeżeń i wątpliwości zgłaszanych do projektu budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną przez Komisję Europejską i organizacje ekologiczne Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
82 12-07-2019 w sprawie budowy mostu w Nowakowie i pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
82 12-07-2019 w sprawie wsparcia dla projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich…” Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
79 28-05-2019 w sprawie ponownej anlizy przebiegu trasy Via Carpatia Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie włączenia Elbląga do podstawowej sieci kolei dużych prędkości Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie modyfikacji programu „Mosty dla regionów” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
76 12-04-2019 w sprawie planów likwidacji IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bartoszycach Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
75 21-03-2019 w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
75 21-03-2019 w sprawie zakresu odpowiedzialności finansowej państwa za wypłatę wynagrodzeń nauczycielskich i finansowanie zadań oświatowych realizowanych w samorządach Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
73 14-02-2019 w sprawie planowanego ograniczenia obsługi podróżnych na dworcu kolejowym PKP w Elblągu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
69 20-12-2018 w sprawie zaplanowanej na rok 2019 wysokości subwencji oświatowej dla miasta Elbląga Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
69 20-12-2018 w sprawie wyboru Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka oraz wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie upamiętnienia 27. rocznicy podpisania układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski Oświadczenie
Adresaci Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
65 28-09-2018 w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
63 13-07-2018 w sprawie ograniczania obsługi podróżnych na dworcu kolejowym PKP w Elblągu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
62 29-06-2018 w sprawie działań podejmowanych w skali kraju i w województwie warmińsko-mazurskim w ramach walki z afrykańskim pomorem świń oraz efektów tych działań Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
62 29-06-2018 w sprawie stanowiska Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności dotyczącego „wygaszania stosunków pracy lub służby” w latach 2016–2018 podczas procesów restrukturyzacji instytucji państwowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
59 16-04-2018 w sprawie obniżenia opłat związanych z funkcjonowaniem sektora turystyki do wysokości stawek deklarowanych przez Ministerstwo Środowiska podczas tworzenia prawa wodnego Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
59 16-04-2018 w sprawie pogłębienia torów wodnych na Zalewie Wiślanym i funkcjonowania portu morskiego w Elblągu Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
59 16-04-2018 w sprawie różnych form upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej na terenie polskiego parlamentu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
57 08-03-2018 w sprawie raportu oddziaływania na środowisko planowanego kanału przez Mierzeję Wiślaną Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie udzielenia informacji związanych z okolicznościami zatrzymania, pobiciem oraz porażeniem paralizatorem ze skutkiem śmiertelnym Igora Stachowiaka Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
54 19-01-2018 w sprawie elbląskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
54 19-01-2018 w sprawie wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
54 19-01-2018 w sprawie posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności w dniu 15 stycznia 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
53 21-12-2017 w sprawie zmniejszenia kwot przeznaczonych na rekompensaty wodno-środowiskowe dla śródlądowych gospodarstw rybackich Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
51 07-12-2017 w sprawie organizacji rozpoczynającej 1 stycznia 2018 r.swoje funkcjonowanie nowej instytucji - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Oświadczenie
Adresaci Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
p.o. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
49 10-11-2017 w sprawie niedopuszczenia przez marszałka Sejmu do przedstawienia wniosku formalnego przez posła Sławomira Nitrasa i ukarania go karą finansową Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
49 10-11-2017 w sprawie ponownego pogrzebu śp. pułkownika Jarosława Florczaka, wysokiego oficera Biura Ochrony Rządu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
49 10-11-2017 w sprawie konsekwencji wynikających z planowanej reorganizacji Zakładu Karnego w Braniewie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
49 10-11-2017 w sprawie wprowadzenia w życie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
47 28-09-2017 w sprawie realizacji działań prowadzących do zmniejszenia zagrożenia powodziowego dla terenów Żuław Elbląskich i Elbląga i zapewnienia bezpieczeństwa ich mieszkańcom Oświadczenie
Adresaci Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie urlopowania ministra obrony narodowej do czasu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z doniesieniami medialnymi oraz treścią książki o jego niejasnych powiązniach ze stroną rosyjską Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie decyzji personalnych związanych z procesem ponownego zatrudniania funkcjonariuszy i pracowników służby celno-skarbowej Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie przywrócenia do służby osób pełniących funkcje w Związku Zawodowym „Celnicy PL” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie udzielenia informacji dotyczącej procesu podejmowania decyzji personalnych w służbach celno-skarbowych Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
42 01-06-2017 w sprawie udzielenia informacji dotyczącej planów przeniesienia Sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga do innej miejscowości Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
39 21-04-2017 w sprawie podstępnego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy ochronnej Biura Krajowej Rady Sądownictwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
38 30-03-2017 w sprawie rekompensaty przez budżet państwa kosztów reformy oświaty ponoszonych przez samorządy Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
38 30-03-2017 w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
36 03-03-2017 w sprawie memorandum na temat alternatywnej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
35 24-02-2017 w sprawie planu zlikwidowania Polskiej Organizacji Turystyczej Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
35 24-02-2017 w sprawie realizacji w Polsce zobowiązań w zakresie ramowej dyrektywy wodnej Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
35 24-02-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do projektowanego rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
28 21-10-2016 w sprawie informacji przedstawionych 12 października w Elblągu dotyczących budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
28 21-10-2016 w sprawie przyznania zwolnienia z opłat abonamentowych panu R.G., legitymującemu się orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów, oraz odstąpienia od egzekucji naliczonych mu kar i zaległych opłat Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
26 22-09-2016 w sprawie ustawy specjalnej dotyczącej realizacji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
22 07-07-2016 w sprawie zawieszenia od 4 lipca małego ruchu granicznego z Ukrainą i obwodem kaliningradzkim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
21 29-06-2016 w sprawie stanu uzgodnień związanych z projektem budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną i przyczyn braku opinii Komisji Europejskiej w sprawie tej inwestycji Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
17 12-05-2016 w sprawie realizacji budowy kanału przez mierzeję Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
16 29-04-2016 w sprawie zapisów projektu ustawy – Prawo wodne Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
15 20-04-2016 w sprawie postawy zaprezentowanej przez senatora Jana Dobrzyńskiego na forum Senatu w dniu 10 marca br. Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP