Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
62 29-06-2018 w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworca kolejowego w Sosnowcu-Maczkach Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
59 16-04-2018 w sprawie wsparcia finansowego projektu budowy kolei próżniowej Euroloop Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
55 31-01-2018 w sprawie rozważenia możliwości weryfikacji ustawy o sieci szpitali i wprowadzenia dodatkowych zapisów wyłączających do ustawy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
47 28-09-2017 w sprawie objęcia honorowym patronatem inicjatywy wmurowania tablicy upamiętniającej ofiary dwóch totalitaryzmów w więzieniu Radocha w Sosnowcu Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
47 28-09-2017 w sprawie inicjatywy wmurowania tablicy poświęconej ofiarom dwóch totalitaryzmów, więzionych i zamordowanych, w więzieniu Radocha w Sosnowcu Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie stanu badań prowadzonych przez IPN nad historią miast Zagłębia Dąbrowskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie przypomnienia okoliczności obchodów Milenium Chrztu Polski w Sosnowcu w dniach 20 i 21 maja 1967 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie uhonorowania diecezji sosnowieckiej okolicznościowym listem gratulacyjnym Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
37 16-03-2017 w sprawie zamkniętego na autostradzie A4 węzła Jeleń w Jaworznie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie rozpoczęcia działań związanych z budową obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
29 04-11-2016 w sprawie działania prezesa URE dotyczącego wydania świadectw pochodzenia energii wytworzonej w (…) SA Oświadczenie
Adresat Minister Energii
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
25 09-09-2016 w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie stanu realizacji rządowego programu "Rodzina 500+" w Sosnowcu Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
21 29-06-2016 w sprawie potencjalnych zagrożeń terrorystyczych w czasie trwania szczytu NATO i ŚDM związanych z transportem kolejowym niebezpiecznych ładunków i monitorowania newralgicznych obiektów infrastruktury kolejowej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
17 12-05-2016 w sprawie realizacji inwestycji „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice" Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Marszałek Województwa Śląskiego
9 30-01-2016 w sprawie wyodrębnienia rodzinnych ogrodów działkowych z systemu gospodarowania odpadami Oświadczenie
Adresat bez adresata