Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
55 31-01-2018 w sprawie rozważenia możliwości weryfikacji ustawy o sieci szpitali i wprowadzenia dodatkowych zapisów wyłączających do ustawy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
25 09-09-2016 w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 29-06-2016 w sprawie zmian zasad organizacji oraz trybu przygotowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny efektów/skutków procesów rekultywacji, remediacji, unieszkodliwiania tzw. bomb ekologicznych oraz przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego w ramach operatorskiego systemu organizacji i zarządzania Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
21 29-06-2016 w sprawie potencjalnych zagrożeń terrorystyczych w czasie trwania szczytu NATO i ŚDM związanych z transportem kolejowym niebezpiecznych ładunków i monitorowania newralgicznych obiektów infrastruktury kolejowej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
17 12-05-2016 w sprawie realizacji inwestycji „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice" Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Marszałek Województwa Śląskiego
13 18-03-2016 w sprawie deputatu węglowego przyznawanego emerytom górniczym Oświadczenie
Adresat Minister Energii
12 10-03-2016 w sprawie rażącej dysproporcji między wysokością dotacji przyznawanej kopalni Guido a wysokościami dotacji dla innych uprawnionych podmiotów Oświadczenie
Adresat Minister Energii