Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie prolongowania opóźnienia monitoringu leków roślinnych i obowiązku raportowania o nich oraz zmiany prawa farmaceutycznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
74 26-02-2019 w sprawie wdrażania modelu prosumenckiego w gospodarstwach domowych poprzez działania informacyjno-szkoleniowe w ramach programu „Energia Plus” Oświadczenie
Adresat Minister Przedsiębiorczości i Technologii
73 14-02-2019 apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez ojców Europy Oświadczenie
Adresat bez adresata
69 20-12-2018 w sprawie ustanowienia Polskiej Unii Karate polskim związkiem sportowym Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
69 20-12-2018 w sprawie dofinansowania działań uwzględniających szerszy kontekst współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury ze stroną czeską, w tym z Polakami mieszkającymi na Zaolziu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
68 14-12-2018 w sprawie przywrócenia posterunku Policji w Brennej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
66 26-10-2018 w sprawie przyznania Polskiej Unii Karate statusu polskiego związku sportowego Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
64 27-07-2018 w sprawie edukacji regionalnej w programach nauczania w polskiej szkole Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
60 16-05-2018 w sprawie zapewnienia wysokiej jakości usług personelu prowadzącego zajęcia w placówkach dla seniorów Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
59 16-04-2018 w sprawie zapewnienia dostępu do unijnych źródeł finansowania współpracy na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
55 31-01-2018 w sprawie zmiany obecnej interpretacji dotyczącej korzystania z premii rewitalizacyjnej przez samorządy lokalne Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
54 19-01-2018 w sprawie wdrożenia rozwiązań legislacyjnych służących ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza Oświadczenie
Adresat Minister Energii
53 21-12-2017 w sprawie programu pozyskania mieszkań budowanych przez inwestora jako formy uzupełniającej program „Mieszkanie Plus” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie uhonorowania diecezji bielsko-żywieckiej okolicznościowym listem gratulacyjnym Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
36 03-03-2017 w sprawie powołania podmiotu działającego na koncesji obejmującej obszar wydobywczy zlikwidowanej KWK Krupiński Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
31 07-12-2016 w sprawie zmian projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów (projekt z 26.09.2016). Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 07-12-2016 w sprawie wdrażania innowacyjnej, potencjalnie wysoce rentownej technologii podziemnego zgazowania węgla w skali przemysłowej Oświadczenie
Adresat Minister Energii
30 17-11-2016 w sprawie wyjaśnienia sytuacji dotyczącej zakupu przedsiębiorstwa (…) w C. pod kątem prawdopodobnego uprzywilejowania jednego z oferentów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
30 17-11-2016 w sprawie propozycji zmian prawnych w kierunku włączenia szpitali reumatologicznych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 04-11-2016 w sprawie skutków związanych z likwidacją Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach Oświadczenie
Adresat Minister Energii
29 04-11-2016 w sprawie wyznaczenia terenu górniczego na obszarze gmin Hażlach i Zebrzydowice w związku z działalnością spółki NWR Karbonia SA Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
29 04-11-2016 w sprawie działania Urzędu Celnego w Elblągu wobec obywatela z orzeczeniem stuprocentowego stopnia inwalidztwa, całkowicie zależnego od innej osoby Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
28 21-10-2016 w sprawie możliwości ustanowienia funduszu wspierającego organizacje pozarządowe zainteresowane realizowaniem projektów transgranicznych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
28 21-10-2016 w sprawie przyszłości kontraktów regionalnych po zakończeniu perspektywy finansowej UE w 2020 r. i ich wykorzystania w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
17 12-05-2016 w sprawie wykreślenia z rejestru zabytków budynku znajdującego się na działce nr (…) w miejscowości P., gmina (…), pow (…) w woj. (…) Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie organizacji na terenie Polski nielegalnych gier hazardowych urządzanych przez zagranicznych operatorów w sieci internet Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
7 31-12-2015 w sprawie dokonania cesji umowy w części dotyczącej szpitalnych świadczeń kardiologicznych realizowanych przez ZZOZ w Cieszynie na rzecz Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia