Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
45 30-06-2022 w sprawie kontraktu na udzielanie świadczeń́ opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń́ kontraktowanych odrębnie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
40 12-04-2022 w sprawie zabezpieczenia polskiego środowiska naturalnego oraz ułatwienia Polakom uzyskania naprawy szkód na ich nieruchomościach w związku z działalnością wydobywczą czeskiej kopalni ČSM Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
38 17-03-2022 w sprawie wykorzystania potencjału Ochotniczych Hufców Pracy do udzielania pomocy doraźnej i systemowej uciekinierom wojennym z Ukrainy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
38 17-03-2022 w sprawie rosyjskich i białoruskich TIR-ów wyjeżdżających z terytorium Polski przez przejścia drogowe na wschód, mimo sankcji nałożonych na agresora Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
32 29-10-2021 w sprawie problemów mieszkańców miejscowości położonych przy granicy z Republiką Czeską związanych z eksploatacją węgla kamiennego przez kopalnię w czeskiej Stonawie Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
29 10-09-2021 w sprawie zasad związanych z przyznawaniem kredytu SBC TBS i SIM Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
24 27-05-2021 w sprawie konsekwencji wpisania do wojewódzkiej ewidencji zabytków zespołu domów wczasowych przy ul. Wczasowej, ul. Turystycznej i ul. Stromej w Ustroniu Jaszowcu Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
19 17-12-2020 w sprawie stworzenia programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie problemów w prowadzeniu działalności w domach pomocy społecznej trzeciego sektora, na przykładzie sytuacji finansowej Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dziegielowie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Żywcu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
10 13-05-2020 z okazji 70. rocznicy ogłoszenia deklaracji Roberta Schumana – aktu narodzin Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 13-05-2020 w sprawie przedłużenia okresu kwalifikowalności kosztów w projektach realizowanych przez polskie uczelnie wyższe ze środków programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” Oświadczenie
Adresat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
10 13-05-2020 w sprawie określania statusu prawnego podmiotów, ze względu na wielkość podmiotu, przy przyznawaniu wsparcia na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP