Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie procedury pozyskiwania poparcia wyborców na listach kandydatów na posłów i senatorów Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
83 02-08-2019 w sprawie uzyskania informacji na temat służebności przesyłu energii Oświadczenie
Adresat Minister Energii
81 26-06-2019 w sprawie rozwiązania problemu wagi (masy w kg) zawartości plecaków szkolnych uczniów szkół podstawowych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
76 12-04-2019 w sprawie sytuacji finansowej szpitali powiatowych w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
76 12-04-2019 w sprawie możliwości wprowadzenia nowego zawodu – asystenta medycznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
76 12-04-2019 w sprawie możliwości wprowadzenia nowego zawodu – asystenta medycznego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
73 14-02-2019 apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez ojców Europy Oświadczenie
Adresat bez adresata
73 14-02-2019 w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
73 14-02-2019 w sprawie rozwiązania problemu nadmiernej wagi (masy w kilogramach) plecaków szkolnych uczniów szkół podstawowych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
71 24-01-2019 w sprawie zbadania wpływu technologii 5G na zdrowie ludzi Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
69 20-12-2018 w sprawie sytuacji związanej z planowaną modernizacją czołgów w ZM „Bumar-Łabędy” SA Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
68 14-12-2018 w sprawie przywrócenia posterunku Policji w Brennej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
68 14-12-2018 w sprawie rozwiązania problemu kierowania pojazdami pod wpływem narkotyków Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
68 14-12-2018 w sprawie rozwiązania problemu łatwego dostępu dzieci i młodzieży do treści pornograficznych w Internecie Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
68 14-12-2018 w sprawie działań ministerstwa związanych z rozwojem przemysłu stoczniowego w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
67 23-11-2018 w sprawie utworzenia w Gliwicach Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
67 23-11-2018 w sprawie wagi (masy w kilogramach) zawartości plecaków szkolnych uczniów szkół podstawowych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
67 23-11-2018 w sprawie podjęcia działań ułatwiających funkcjonowanie małych wspólnot mieszkaniowych Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
67 23-11-2018 w sprawie uciążliwej emisji hałasu z linii kolejowej nr 131 w Radzionkowie i rozważenia montażu ekranów dźwiękochłonnych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
67 23-11-2018 w sprawie nadmiernego obciążania uczniów szkół podstawowych zadaniami domowymi w weekendy Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
65 28-09-2018 w sprawie wprowadzenia dodatkowego oświetlenia na odcinkach autostrad przebiegających przez teren Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
65 28-09-2018 w sprawie poszukiwania rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego w Polsce (ratowanie miejsc pracy), ze szczególnym uwzględnieniem zakładów Opla i Fiata Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
58 15-03-2018 w sprawie sporu dotyczącego wysokości ryczałtu przyznanego Szpitalowi Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
57 08-03-2018 w sprawie poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych korzystających z niestrzeżonych przejazdów kolejowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
56 15-02-2018 w sprawie rozstrzygnięcia kwestii stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń za prace będące przedmiotem prawa autorskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
55 31-01-2018 w sprawie rozważenia możliwości weryfikacji ustawy o sieci szpitali i wprowadzenia dodatkowych zapisów wyłączających do ustawy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
55 31-01-2018 w sprawie rozszerzenia zakresu grup społecznych uprawnionych do rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego i usprawnienia procesu jej wypłaty Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
55 31-01-2018 w sprawie warunków bytowania zwierząt w schroniskach Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
55 31-01-2018 w sprawie rozszerzenia zakresu grup społecznych uprawnionych do rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego i usprawnienia procesu jej wypłaty Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
54 19-01-2018 w sprawie przeprowadzenia zmian mających na celu wyodrębnienie wypowiedzi senatorów, nagrywanych w formie video podczas posiedzeń Senatu i komisji stałych, i umieszczenia ich na profilu każdego senatora na stronie internetowej www.senat.gov.pl Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
51 07-12-2017 w sprawie wprowadzenia dodatkowego oświetlenia na odcinkach autostrad przebiegających przez teren Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
49 10-11-2017 w sprawie listy opracowań i ekspertyz stanowiących podstawę decyzji o dalszych losach kopalń KWK „Krupiński” i KWK „Makoszowy” Oświadczenie
Adresat Minister Energii
49 10-11-2017 w sprawie kontroli obciążenia szkolnych tornistrów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
49 10-11-2017 w sprawie kontroli obciążenia plecaków szkolnych uczniów szkół podstawowych oraz prawidłowości wykonywania obowiązków w tym zakresie przez placówki oświatowe Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
49 10-11-2017 w sprawie zmiany przepisów dotyczących nadawania uprawnień w ramach UAVO Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
49 10-11-2017 w sprawie zmiany przepisów w ustawie o własności lokali Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
48 19-10-2017 w sprawie włączenia przebudowy skrzyżowania DK 78 w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach do planu przebudowy odcinka DK 78 Bytom – Tarnowskie Góry Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
48 19-10-2017 w sprawie wprowadzenia przepisów mających na celu walkę ze składowaniem nielegalnych odpadów Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
48 19-10-2017 w sprawie działań na rzecz zapobiegania niekontrolowanemu i zagrażającemu środowisku zagospodarowywaniu odpadów komunalnych na gruntach rolnych Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
48 19-10-2017 w sprawie problemów z wprowadzaniem programu „Mieszkanie Plus” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
46 27-07-2017 w sprawie stanu prac w zakresie wprowadzenia podatku handlowego, tzw. podatku od hipermarketów Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
46 27-07-2017 w sprawie nieotrzymania pełnej odpowiedzi na oświadczenie złożone na 41. posiedzeniu Senatu oraz pismo z 21 marca 2017 r. skierowane do ministra energii Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
45 21-07-2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji na rok 2018 przebudowy DK11 na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry zgłoszonej do programu działań na sieci drogowej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
45 21-07-2017 w sprawie planowanej budowy Kanału Śląskiego Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
45 21-07-2017 w sprawie upublicznienia informacji o warunkach, na jakich Stalexport Autostrada Małopolska SA administruje odcinkiem A4 Katowice – Kraków Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
44 29-06-2017 w sprawie uznania wykształcenia wyższego uzyskanego na Politechnice Śląskiej w zakresie specjalności geodezja górnicza za wykształcenie geodezyjne Oświadczenie
Adresat Główny Geodeta Kraju
42 01-06-2017 w sprawie poprawy dostępu do komunikacji publicznej na terenach wiejskich, szczególnie we wschodniej Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
41 17-05-2017 w sprawie nieotrzymania odpowiedzi na dwa pisma skierowane do ministra energii Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
39 21-04-2017 w sprawie pobierania od doktorantów studiów stacjonarnych podatku od opłat związanych z ich udziałem w konferencjach naukowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
39 21-04-2017 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w art. 49 kodeksu cywilnego i art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie sytuacji lokalnej komunikacji na pograniczach Polski Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie zakwalifikowania do projektowanej tzw. sieci szpitali szpitala działającego w strukturach spółki VITO-MED z siedzibą w Gliwicach Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
34 01-02-2017 w sprawie ulepszenia komunikacji kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem połączeń Śląska ze wschodnimi rejonami Polski Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
34 01-02-2017 w sprawie uregulowania sytuacji własnościowej nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
32 21-12-2016 w sprawie realizacji nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
32 21-12-2016 w sprawie propozycji wprowadzenia systemu oznakowania objazdów na autostradach i drogach ekspresowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
31 07-12-2016 w sprawie podniesienia wysokości kary grzywny dla pracodawców nieprzestrzegających zapisów kodeksu pracy oraz zwiększenia nakładów finansowych na wynagrodzenia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
31 07-12-2016 w sprawie podjęcia działań zmierzających do uporządkowania gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
30 17-11-2016 w sprawie działań Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zmierzających do usunięcia tablicy informującej o prowadzeniu biura poselsko-senatorskiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
29 04-11-2016 w sprawie uściślenia przepisów dotyczących finansowania ze środków publicznych szkół niepublicznych, nierealizujących obowiązku szkolnego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
28 21-10-2016 w sprawie rozwiązania problemu mieszkań zakładowych sprzedanych przez państwo w okresie transformacji ustrojowej z pominięciem prawa pierwokupu dla najemców Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
27 18-10-2016 w sprawie zwiększenia cyberbezpieczeństwa obywateli w celu uniknięcia zagrożeń związanych z wyciekiem danych osobowych Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
27 18-10-2016 w sprawie wprowadzenia programu wspierającego finansowo samorządy w walce z barszczem Sosnowskiego na terenie Polski Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
27 18-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
27 18-10-2016 w sprawie ujęcia projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
26 22-09-2016 w sprawie interpretacji treści art. 120 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącego sposobu wyliczania okresu zatrudnienia adiunktów Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny dotyczących osób pracujących na podstawie umów-zleceń Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
26 22-09-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
25 09-09-2016 w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
25 09-09-2016 w sprawie unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów po dawnych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
25 09-09-2016 w sprawie zwiększenia środków finansowych z NFZ lub budżetu państwa na leczenie stomatologiczne Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie umożliwienia studentom korzystania z dokumentacji geologicznych będących w dyspozycji kopalń Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Minister Energii
21 29-06-2016 w sprawie potencjalnych zagrożeń terrorystyczych w czasie trwania szczytu NATO i ŚDM związanych z transportem kolejowym niebezpiecznych ładunków i monitorowania newralgicznych obiektów infrastruktury kolejowej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
19 09-06-2016 w sprawie informacji o sytuacji pracowników zatrudnionych w Poczcie Polskiej SA Oświadczenie
Adresat Minister Skarbu Państwa
17 12-05-2016 w sprawie zatrudniania pracowników z Ukrainy i ewentualnych skutków tego zjawiska dla polskich pracowników Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
17 12-05-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
17 12-05-2016 w sprawie realizacji inwestycji „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice" Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Marszałek Województwa Śląskiego
13 18-03-2016 w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
13 18-03-2016 w sprawie podjęcia działań mających na celu niedopuszczenie do likwidacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
13 18-03-2016 w sprawie deputatu węglowego przyznawanego emerytom górniczym Oświadczenie
Adresat Minister Energii
12 10-03-2016 w sprawie rażącej dysproporcji między wysokością dotacji przyznawanej kopalni Guido a wysokościami dotacji dla innych uprawnionych podmiotów Oświadczenie
Adresat Minister Energii