Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
84 31-08-2019 w sprawie postulatów Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej dotyczących uregulowania sytuacji prawnej hospicjów stacjonarnych dla dzieci, finansowania pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej oraz zmian w systemie edukacji personelu medycznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
83 02-08-2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
82 12-07-2019 w sprawie wniosku mieszkańców Jeżowej (gm. Ciasna, pow. lubliniecki) o ponowne rozpatrzenie przebiegu planowanej drogi S11 Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Minister Środowiska
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
74 26-02-2019 w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Natanjahu podczas warszawskiej konferencji ministerialnej (13–14 lutego br.) w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Oświadczenie
Adresat Ambasador Izraela w Polsce
72 01-02-2019 w sprawie dotacji na zakup przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie autobusów hybrydowych o napędzie elektryczno-gazowym w ramach programu „Gazela” w roku 2016 Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
64 27-07-2018 w sprawie dotacji na remont Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
58 15-03-2018 w sprawie debaty pn. „Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?” zorganizowanej w Muzeum Żydów Polskich „Polin” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
58 15-03-2018 w sprawie wystawy „Obcy w domu” zorganizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
53 21-12-2017 w sprawie odzyskiwania dzieł sztuki utraconych przez Polskę w czasie II wojny światowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
47 28-09-2017 w sprawie skutków rozstrzygnięć Sądu Rejonowego w Częstochowie, w Wydziale Cywilnym i Wydziale Cywilnym Nieprocesowym, wydawanych na podstawie opinii składanych do akt sądowych przez fałszywego „biegłego” Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
38 30-03-2017 w sprawie podjęcia interwencji w celu zmiany napisu na pomniku upamiętniającym polskie ofiary niemieckiej zbrodni hitlerowskiej w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
30 17-11-2016 w sprawie przedstawienia opinii publicznej sposobu przeprowadzenia wyliczeń dotyczących rzekomej utraty pracy przez nauczycieli gimnazjów w związku z reformą oświaty Oświadczenie
Adresat Prezydent Miasta Częstochowy
30 17-11-2016 w sprawie podjęcia działań w celu odstąpienia od nazwy "szkolny punkt konsultacyjny", używanej jako określenie placówek oświatowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i wojskowych oraz urzędach konsularnych RP, i przywrócenia nazwy "Szkoła Polska" Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
29 04-11-2016 w sprawie ustalenia obecnego stanu faktycznego związanego z pamiątkowymi tablicami historycznymi z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu przy Boerhaavegasse 25 w III dzielnicy Wiednia Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
29 04-11-2016 w sprawie rozszerzenia w programach specjalizacji oraz w programach studiów medycznych tematyki związanej z problemami alkoholowymi i uzależnieniami Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
25 09-09-2016 w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie problemu picia alkoholu przez kobiety w ciąży i jego wpływu na rozwój płodu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 07-07-2016 w sprawie decyzji władz samorządowych Gliwic o likwidacji Gliwickiego Teatru Muzycznego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie podjęcia działań eliminujących trudności przedsiębiorstw zlokalizowanych przy planowanej autostradzie A1 na odcinku węzła Rząsawa Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
10 12-02-2016 w sprawie szkalujących i krzywdzących naród polski informacji o rzekomym "Polish SS", zawartych w wydanej w Kanadzie książce „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” Ratny Omidvar i Dany Wagner Oświadczenie
Adresat Ambasador Kanady w Polsce
9 30-01-2016 w sprawie umiejscowienia w Wiedniu pomnika odsieczy wiedeńskiej Oświadczenie
Adresaci Przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Spraw Zagranicznych
9 30-01-2016 w sprawie pamiątkowych tablic z dawnego budynku Domu Polskiego w Wiedniu Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Spraw Zagranicznych
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec