Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
38 17-03-2022 w sprawie interpretacji zapisów art. 4 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
38 17-03-2022 w sprawie rekompensat dla rybaków za straty spowodowane zakazem połowu ryb Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
36 04-02-2022 w sprawie analizy koncepcji drogowej „Droga Czerwona elementem «ostatniej mili» dostępu drogowego do portu Gdynia i granicy państwa” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
36 04-02-2022 w sprawie planu i harmonogramu zakupów floty dla Marynarki Wojennej Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
36 04-02-2022 w sprawie stanu prac na linii kolejowej nr 201 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 08-10-2021 w sprawie budowy Drogi Czerwonej w Gdyni Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
31 08-10-2021 w sprawie planowanego wprowadzenia podwyżki opłat terminalowej i trasowej, zaproponowanej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz popieranej przez rząd Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
31 08-10-2021 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie szkół w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie realizacji porozumienia Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej ze Sztabem Kryzysowym Rybołówstwa Rekreacyjnego dotyczącego wypłaty zadośćuczynień armatorom rybołówstwa rekreacyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24 27-05-2021 w sprawie prac Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
24 27-05-2021 w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 201 łączącej Bydgoszcz z portem w Gdyni Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
24 27-05-2021 w sprawie wycinki 63 topól kanadyjskich w miejscowości Lubkowo (gmina Krokowa) Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
24 27-05-2021 w sprawie projektu i harmonogramu realizacji budowy tzw. drogi Via Maris Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
24 27-05-2021 w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną w Nowym Świecie pod kątem zastosowanych rozwiązań dla turystyki wodnej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
23 15-04-2021 w sprawie nadużywania uprawnień przez policjantów i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej formacji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
22 25-03-2021 w sprawie braku porozumienia między Gminą Miastem Sopot a Nadleśnictwem Gdańsk w kwestii użytkowania drogi leśnej, tj. ul. Reja w Sopocie Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
21 19-02-2021 w sprawie planu przejęcia Lotosu przez PKN Orlen Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
21 19-02-2021 w sprawie zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
21 19-02-2021 w sprawie projektu budowy tzw. Drogi Czerwonej w Gdyni Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
21 19-02-2021 w sprawie projektu „Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce” Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
21 19-02-2021 w sprawie wycinki drzew prowadzonej w lasach wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 13-01-2021 w sprawie wsparcia dla branży turystycznej w gminach i powiatach nadmorskich Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie strategii zakupu nowych oraz modernizacji dotychczasowych jednostek ratowniczych dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
20 13-01-2021 w sprawie zakupu przez spółki Skarbu Państwa sprzętu medycznego i środków ochrony do walki z pandemią Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
17 28-10-2020 w sprawie regulacji prawnych dotyczących prowadzonych prac budowlanych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
17 28-10-2020 w sprawie stworzenia systemu PCS Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
14 18-08-2020 w sprawie przedstawienia podstaw decyzji o połączeniu spółek Orlen i Lotos oraz warunków postawionych przez Komisję Europejską przy dokonywaniu fuzji tych spółek Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
2 18-12-2019 w sprawie jakości stanu środowiskowego Zatoki Puckiej i odławianych tam ryb Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej