Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
36 03-03-2017 w sprawie kontroli ex-ante projektu transportowego: Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk; "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku" Oświadczenie
Adresat p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata