Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
33 26-11-2021 w sprawie agresji Białorusi na Polskę 0 Oświadczenie
Adresat bez adresata
27 23-07-2021 w sprawie sytuacji personelu hospicjów domowych na tle sytuacji personelu hospicjów stacjonarnych w odniesieniu do problemów wynikających z pandemii 0 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 13-01-2021 w sprawie projektu uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy, złożonego 25 lutego 2020 r. przez grupę senatorów Klubu Parlamentarnego PiS 0 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
19 17-12-2020 w sprawie remontu Pomnika Czynu Powstańczego, położonego we wsi Góra Świętej Anny na Opolszczyźnie 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie zdjęcia z porządku obrad 18. posiedzenia Senatu punktu: drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy 0 Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
15 11-09-2020 w sprawie stanu realizacji ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki 0 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10 13-05-2020 w sprawie realizacji przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” 0 Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
4 06-02-2020 w sprawie zapewnienia finansowania koniecznych prac remontowych Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny 0 Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 17-01-2020 w sprawie działalności marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
2 18-12-2019 w sprawie nadzoru nad działaniami organów wykonawczych samorządów terytorialnych w zakresie planowania i wykonania budżetów oraz sposobów poszukiwania oszczędności przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kontekście zarzutów stawianych rządowi o polityce prowadzącej do obniżenia dochodów samorządów 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów