Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
73 14-02-2019 apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez ojców Europy Oświadczenie
Adresat bez adresata
69 20-12-2018 w sprawie trudności w postępowaniu o wydanie wizy pracowniczej na skutek wniosku zgłaszanego do ambasady w New Delhi Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Spraw Zagranicznych
54 19-01-2018 w sprawie kompleksowego programu szkolenia pilotów zaproponowanego przez Stowarzyszenie „Narodowy Program Pilotów” Oświadczenie
Adresaci Minister Inwestycji i Rozwoju
Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT
52 15-12-2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 w kontekście obaw środowiska szkół muzycznych Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
47 28-09-2017 w sprawie propozycji usprawnienia systemu informatycznego PKW (SI PKW) Oświadczenie
Adresaci Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
43 22-06-2017 w sprawie udzielenia pomocy matce, wobec której toczy się postępowanie o przymusowe odebranie dziecka z wniosku ojca domagającego się powrotu dziecka za granicę Oświadczenie
Adresaci Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
43 22-06-2017 w sprawie modernizacji i umocnienia wału rzeki Wisły na odcinku od miejscowości Rusocice do Czernichowa (pow. krakowski) Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
38 30-03-2017 w sprawie podjęcia odpowiednich czynnościw związku z wnioskiem grupy radnych w M. o przeprowadzenie przez CBA czynności kontrolnych ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 228 i 231 kk (pod kątem zagrożenia korupcją i ochrony ekonomicznych interesów samorządu terytorialnego) Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Koordynator Służb Specjalnych
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
38 30-03-2017 w sprawie udzielenia wsparcia politycznego, organizacyjnego i finansowego Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na realizację przedsięwzięć w ramach obchodów Roku Kościuszki Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Zagranicznych
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
37 16-03-2017 w sprawie uhonorowania diecezji sosnowieckiej okolicznościowym listem gratulacyjnym Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
35 24-02-2017 w sprawie działań rzecznika praw obywatelskich dotyczących co najmniej 120 skazanych z upośledzeniami psychicznymi przebywających w polskich więzieniach Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
35 24-02-2017 w sprawie sprzedaży przez Uniwersytet Jagielloński nieruchomości w miejscowości Polanka Hallera w gminie Skawina – działki z kompleksem pałacowo-folwarcznym z XVIII i XIX w. oraz działki niezabudowanej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie zmiany przepisów prawa polegającej na wyłączeniu konieczności opłacania jednocześnie składki na ubezpieczenie zdrowotne od dwóch przychodów, czyli emerytury z innego państwa członkowskiego oraz emerytury polskiej, lub zmiany przepisów prawa polegającej na obniżeniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury z innego państwa członkowskiego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 04-11-2016 w sprawie zablokowania kont wielu firm, które padły ofiarą oszusta Z. K. oferującego przez kilka lat usługę tzw. outsourcingu pracowniczego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 16-06-2016 w sprawie likwidacji rejonu energetycznego w Miechowie Oświadczenie
Adresat Minister Energii
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
7 31-12-2015 w sprawie umorzenia przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku śledztwa w sprawie V Ds 8/13 dotyczącego tak zwanej afery korupcyjnej w Sądzie Najwyższym Oświadczenie
Adresat Prokurator Generalny
4 10-12-2015 w sprawie zamknięcia Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego