Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
73 14-02-2019 w sprawie przygotowania rządowego projektu nowelizacji art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
70 28-12-2018 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu inwestycji firmy (…) w gminie (…) Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
66 26-10-2018 w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (propozycja zmian uwzględniających użytkowników wieczystych uzyskujących najniższe dochody) Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
57 08-03-2018 w sprawie konkursów na badania naukowe w oparciu o oral history, dotyczące stosunków polsko-żydowskich w okresie przedwojennym, wojennym oraz powojennym Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie postulowanej przez obywateli możliwości zakupu biletów PKP InterCity poprzez polską platformę informacyjno-sprzedażową KOLEO Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
42 01-06-2017 w sprawie podjęcia działań w celu ograniczenia w mediach publicznych reklamy leków niezapisanych przez lekarza (przeciwbólowych, przeciwkaszlowych i suplementów diety) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
10 12-02-2016 w sprawie braku odpowiedzi z Inspektoratu Uzbrojenia dotyczącej uwzględnienia zastosowania samochodu ciężarowo-osobowego STORM 3 dla potrzeb wojska Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
9 30-01-2016 w sprawie propozycji zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 26-11-2015 w sprawie uregulowania statusu uniwersytetów medycznych na poziomie magisterskim i lekarskim oraz zmiany kształcenia na kierunku lekarskim na profil ogólnoakademicki Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego