Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
83 02-08-2019 w sprawie zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
83 02-08-2019 w sprawie wykupu i rewitalizacji basenu termalno-solankowego w Ciechocinku Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
62 29-06-2018 w sprawie zbadania prawidłowości działania organów postępowania przygotowawczego w sprawie upadłości ubojni drobiu w Ż. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
49 10-11-2017 w sprawie unormowania regulacji zawartych w ustawie – Prawo łowieckie zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
49 10-11-2017 w sprawie umożliwienia wyboru korzystniejszego świadczenia w przypadku zbiegu uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń emerytalno-rentowych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie szkody wyrządzonej przez spółkę (…) hodowcom, którzy nie otrzymali zapłaty za drób dostarczony do tej ubojni Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
36 03-03-2017 w sprawie rozbieżności w zakresie interpretacji przepisów związanych z zasadami opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości Oświadczenie
Adresat Minister Energii
30 17-11-2016 w sprawie budowy zapory wodnej poniżej stopnia wodnego we Włocławku Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
30 17-11-2016 w sprawie zmian w służbie zdrowia – wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
15 20-04-2016 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Policji - połączenia w jednym pionie prawnym wydziału legislacji i wydziału pomocy prawnej Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Policji
14 07-04-2016 w sprawie obaw właścicieli małych elektrowni wiatrowych dotyczących nowych regulacji prawnych zawartych w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Oświadczenie
Adresat Minister Energii
11 19-02-2016 w sprawie dofinansowania prac budowlano-konserwatorskich związanych z realizacją zadania pn. „Aleksandrów Kujawski. Dworzec kolejowy (1860–1979). Remont dachu i więźby dachowej od holu głównego do dawnej sali rewizyjnej z przybudówką wraz z odtworzeniem świetlika nad holem głównym”. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
5 18-12-2015 w sprawie wybudowania drugiego stopnia wodnego na zaporze we Włocławku w rejonie Nieszawa-Ciechocinek Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska