Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
79 28-05-2019 w sprawie wprowadzenia refundacji leku Zavesca Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
76 12-04-2019 życzenia wielkanocne dla polskich rodzin, społeczności w zakładach pracy i społeczności lokalnych Oświadczenie
Adresat bez adresata
76 12-04-2019 w sprawie wdrażania nowych rozwiązań prawnych polegających na zatrzymywaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu poprzez wpis w systemie informatycznym Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
72 01-02-2019 w sprawie 100-lecia publicznych służb zatrudnienia Oświadczenie
Adresat bez adresata
69 20-12-2018 w sprawie zakresu zmian procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
68 14-12-2018 w sprawie upamiętnienia zrywów społecznych mających na celu obalenie komunizmu w Polsce oraz wezwanie Polaków do solidarności narodowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
62 29-06-2018 w sprawie możliwości rozlokowania amerykańskiej dywizji pancernej w Grudziądzu i okolicach Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
48 19-10-2017 w sprawie problemów ze sprzedażą (i wykupem) lokali mieszkalnych znajdujących się w starszych budynkach Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
47 28-09-2017 w sprawie zmiany art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
15 20-04-2016 w sprawie rozbieżności co do kwestii żądania od inwestora decyzji o warunkach zabudowy w przypadku prowadzenia postępowania legalizacyjnego w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 lub art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
15 20-04-2016 w sprawie różnych interpretacji art. 233 kodeksu karnego w powiązaniu z art. 49 §1 kodeksu postępowania karnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia