Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
78 09-05-2019 w sprawie zmiany planów budowy systemu antypowodziowego w Kotlinie Kłodzkiej w celu uniknięcia przesiedleń mieszkańców i uwzględnienia problemów z suszą na terenie Lasów Państwowych i na pozostałych gruntach Oświadczenie
Adresaci Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
71 24-01-2019 w sprawie realizacji programu Leki 75+ w latach 2017 i 2018 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
71 24-01-2019 w sprawie realizacji programów 500+, Senior+ i ASOS w latach 2017 i 2018 Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
68 14-12-2018 w sprawie budowy kopalni węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
51 07-12-2017 realizacji programu „Leki 75+”, z uwzględnieniem danych dotyczących gmin z terenu 3 powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
51 07-12-2017 w sprawie realizacji programu „Rodzina 500+” w 2017 r., z uwzględnieniem danych dotyczących gmin z terenu 3 powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
49 10-11-2017 w sprawie oceny rozwiązywania problemów związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim i dzierżoniowskim Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
47 28-09-2017 w sprawie pomocy dla mieszkańców strawionych w pożarze 3 kamienic miejskich w okolicy zabytkowego rynku w Lądku-Zdroju Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
38 30-03-2017 w sprawie informacji dotyczącej realizacji programu Leki 75+ w 2016 r., z uwzględnieniem powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
38 30-03-2017 w sprawie informacji dotyczącej realizacji programu 500+ w 2016 r., z uwzględnieniem powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
37 16-03-2017 w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących gospodarowania środkami publicznymi w zakresie rozliczania wydatków z dotacji oświatowej przed 1 stycznia 2014 r. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
29 04-11-2016 w sprawie rozszerzenia w programach specjalizacji oraz w programach studiów medycznych tematyki związanej z problemami alkoholowymi i uzależnieniami Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
28 21-10-2016 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację przebudowy skrzyżowania i zmiany organizacji ruchu na terenie skrzyżowania ulicy Zajęczej w Kłodzku z drogą krajową nr 8 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
28 21-10-2016 w sprawie planów ministerstwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kudowa-Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki do Wrocławia Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
24 04-08-2016 w sprawie problemu picia alkoholu przez kobiety w ciąży i jego wpływu na rozwój płodu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 07-07-2016 w sprawie możliwości rozliczenia z dotacji oświatowej niektórych wydatków związanych z działalnością szkoły niepublicznej a poniesionych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 2014 r. Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
22 07-07-2016 w sprawie państwa K. dotyczącej jednostronnej zmiany przez ubezpieczyciela zapisów postanowień zawartych w umowie ubezpieczenia renty odroczonej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
16 29-04-2016 w sprawie problemów zgłaszanych przez środowisko Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie planów wprowadzenia w ustawie o ochronie zwierząt zakazu hodowli zwierząt futerkowych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14 07-04-2016 w sprawie przywrócenia etatów dyżurnych w Komendzie Policji w Ziębicach Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie regulacji populacji dzików na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
12 10-03-2016 w sprawie wprowadzenia zmian prawnych w gospodarce osadowej dotyczącej wykorzystywania osadów ściekowych Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
10 12-02-2016 w sprawie szkalujących i krzywdzących naród polski informacji o rzekomym "Polish SS", zawartych w wydanej w Kanadzie książce „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” Ratny Omidvar i Dany Wagner Oświadczenie
Adresat Ambasador Kanady w Polsce
9 30-01-2016 w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław – Kudowa-Zdrój Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
9 30-01-2016 w sprawie planu likwidacji etatów dyżurnych na komisariatach Policji w Kudowie-Zdroju, Lądku-Zdroju i Polanicy-Zdroju Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6 24-12-2015 w sprawie rozważenia reaktywacji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej oraz zapewnienia poprawy bezpieczeństwa na granicy polsko-czeskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji