Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
21 19-02-2021 w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (DzU 2011 nr 30 poz. 151, z późn. zm.) w zakresie brzmienia art. 51 ww. ustawy Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie zaległości i opóźnień w rozpatrywaniu przez warszawski urząd pracy złożonych przez przedsiębiorców wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 13-05-2020 w sprawie wzmocnienia polityki informacyjnej rządu w zakresie funkcjonowania tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
10 13-05-2020 w sprawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej wyłączających z dofinansowania pracodawcę ponoszącego koszt wynagrodzenia chorobowego pracownika Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP