Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
46 21-07-2022 w sprawie odwołania sekretarza stanu Piotra Naimskiego z pełnionej funkcji pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
44 09-06-2022 w sprawie wzrostu marży na paliwa w Orlenie i Lotosie od lutego 2022 r. Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
41 28-04-2022 w sprawie liczby pozwów wniesionych do sądów i kosztów poniesionych przez Telewizję Polską na obsługę prawną realizacji orzeczeń sądowych w sprawach, które telewizja wytoczyła obywatelom Rzeczypospolitej, mediom, dziennikarzom Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
40 12-04-2022 w sprawie decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 1 kwietnia br. oddalającej powództwo Telewizji Polskiej związane z krytyczną oceną działalności nadawcy publicznego Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
38 17-03-2022 w sprawie ograniczenia przewozów między Polską a Rosją oraz między Polską a Białorusią w związku z sankcjami wprowadzonymi na Rosję i Białoruś Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
38 17-03-2022 w sprawie wydzielenia z Funduszu Sprawiedliwości środków na powstawanie i funkcjonowanie placówek skupionych w sieci Centrów Pomocy Dzieciom Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
37 16-02-2022 w sprawie koncesji na nadawanie kanału TVN 7 Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
36 04-02-2022 w sprawie sytuacji uchodźców afgańskich sprowadzonych do Polski w ramach programu ochrony przed talibami Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie błędów zawartych w tzw. Polskim Ładzie dotyczących składki zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie wniosków o przeliczenie emerytury złożonych przez działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych Oświadczenie
Adresat Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
33 26-11-2021 w sprawie trwającego w Moskwie procesu delegalizacji Memoriału Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 08-10-2021 w sprawie zapowiadanej podwyżki opłat terminalowej i trasowej Oświadczenie
Adresat Pełnomocnik Rządu ds.Centralnego Portu Komunikacyjnego
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie przedłużenia koncesji dla telewizji TVN24 Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
21 19-02-2021 w sprawie sposobu rozdysponowania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów środków zaplanowanych na 2020 r. na wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą Oświadczenie
Adresat Pełnomicnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie sytuacji w Polskim Radiu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
18 03-12-2020 w sprawie użycia sił antyterrorystycznych w stosunku do demonstrujących kobiet Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
18 03-12-2020 w sprawie informacji o zamiarze uzależnienia decyzji podziału środków na inwestycje i projekty naukowe uczelni wyższych od stanowiska, jakie zajęły wobec protestów organizowanych przez „Strajk Kobiet” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
17 28-10-2020 w sprawie uchwały nr VI/38/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
14 18-08-2020 w sprawie wyjaśnienia sposobu dotarcia na Białoruś wyprodukowanej w Polsce amunicji, użytej przez milicję w Mińsku przeciw demonstrantom Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
14 18-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmian przepisów w tzw. ustawie antycovidowej z dnia 2 marca 2020 r.w zakresie obniżenia czasu pracy i wynagrodzenia w celu wyłączenia z ich obowiązywania kobiet w ciąży będących na zwolnieniach lekarskich oraz kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
9 16-04-2020 w sprawie zakupu przez resort zdrowia testów do walki z pandemią koronawirusa od firmy (…) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie czasu oczekiwania na wydanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2 18-12-2019 w sprawie kosztów częstych zmian na stanowisku prezesa Grupy Energa Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych