Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
24-06-2022 w sprawie problemów odbiorców gazu w Łebie i firmy Polska Spółka Gazownictwa Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
22-06-2022 w sprawie nieuzyskania odpowiedzi na pytania postawione w oświadczeniu z dnia 17 marca 2022 r. dotyczącym budowy morskich farm wiatrowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22-06-2022 w sprawie dwujęzycznego oznakowania drogowego (polskiego i kaszubskiego) na Trasie Kaszubskiej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
40 12-04-2022 w sprawie dwujęzycznego oznakowania tablic informacyjnych na Trasie Kaszubskiej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
38 17-03-2022 w sprawie budowy morskich farm wiatrowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
38 17-03-2022 w sprawie dofinansowania dla mieszkańców domów wielorodzinnych w zakresie wymiany pieca na ekologiczny Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
37 16-02-2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ustawowego przekazania na rzecz Węgier pergaminowego kodeksu z 1486 r. pt. „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
37 16-02-2022 w sprawie zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r., polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzinowego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej) Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
37 16-02-2022 w sprawie problemów związanych z podłączeniem szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i usprawnieniem zabezpieczeń OSE Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie sposobu realizacji przez PKN Orlen tzw. środków zaradczych, mających na celu uchronienie polskiego rynku paliw przed monopolem, w kontekście przejęcia przez niego grupy Lotos Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
36 04-02-2022 w sprawie obsługi wizowej dla obywateli Ukrainy Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
35 12-01-2022 w sprawie prac nad portem instalacyjnym w Gdyni oraz portami serwisowymi w Ustce i Łebie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz sytuacji płacowej pracowników tych placówek Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
34 16-12-2021 w sprawie dostępności internetu światłowodowego i szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie skutków drastycznego wzrostu cen materiałów budowlanych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
32 29-10-2021 w sprawie modernizacji, przebudowy i budowy drugiego toru linii kolejowej 202 na Pomorzu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
31 08-10-2021 w sprawie wypłatay zaległych wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii pracujących na terenie powiatu chojnickiego, sprawujących nadzór weterynaryjny w zakładach uboju i przetwórstwa mięsnego Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
31 08-10-2021 w sprawie planowanej likwidacji Nadleśnictwa Lębork Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
30 21-09-2021 w sprawie proponowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej podwyżek opłat za obsługę operacji lotniczych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie proceu gazyfikacji gmin w powiatach słupskim, lęborskim oraz wejherowskim Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
29 10-09-2021 w sprawie dostępności internetu światłowodowego i szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 06-08-2021 w sprawie udostępnienia pełnej tablicy zawierającej przekazane do Eurostatu dane dotyczące wydatków instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 Oświadczenie
Adresat Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
26 18-06-2021 w sprawie Programu konwergencji – Aktualizacja 2021 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 27-05-2021 w sprawie realizacji przez Orange Polska SA i Urząd Komunikacji Elektronicznej programu przyłączania do sieci internetu szerokopasmowego miejscowości w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 27-05-2021 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
24 27-05-2021 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie włączenia polskich rybaków w serwisową obsługę budowy farm wiatrowych w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie planowanych działań inwestycyjnych służących przygotowaniu polskich portów do realizacji inwestycji związanych z budową wiatraków na morzu, a także późniejszym ich serwisowaniem Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
22 25-03-2021 w sprawie wzrostu cen paliw na polskich stacjach benzynowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
22 25-03-2021 w sprawie wzrostu cen paliw na polskich stacjach benzynowych Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
22 25-03-2021 w sprawie programu przyłączania miejscowości w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim do sieci internetu szerokopasmowego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie przypadków wykrycia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród norek amerykańskich hodowanych na polskiej fermie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie wykorzystania portów polskiego Wybrzeża jako portów serwisowych, obsługujących budowę a potem serwisowanie wiatraków Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie funkcjonowania jednostek Policji w miejscowościach turystycznych w sezonie letnim (na przykładzie komisariatu w Łebie) Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
21 19-02-2021 w sprawie opodatkowania wynagrodzeń marynarzy pracujących u armatorów norweskich Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
21 19-02-2021 w sprawie podziału środków pomiędzy województwa w ramach programów regionalnych i z rezerwy celowej Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
18 03-12-2020 w sprawie inwestycji w Porcie Łeba związanych z usuwaniem przegłębień dna i jej wpływu na konstrukcje falochronów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie przepisów podatkowych obowiązujących polskich marynarzy pracujących za granicą i planów opodatkowania ich dochodów na zasadach ogólnych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie realizacji planów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją portu w Ustce Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14 18-08-2020 w sprawie budowy tzw. Trasy Kaszubskiej na odcinku od Słupska do Bożegopola Wielkiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 202 i budowy II toru między stacją w Słupsku a stacją w Gdyni Chyloni Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie rządowej decyzji o przejęciu Grupy Lotos SA przez PKN Orlen SA Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie zmian w przepisach prawa budowlanego dotyczących bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu strzelnic Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie procesu kształcenia nauczyciela uprawnionego do nauczania języka kaszubskiego w szkole Oświadczenie
Adresat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11 03-06-2020 w sprawie pamiątek zgromadzonych w izbie tradycji zlikwidowanego Urzędu Morskiego w Słupsku Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
10 13-05-2020 w sprawie decyzji o ograniczeniu pracy śluz dla żeglugi w obszarze Pętli Żuławskiej, delty Wisły i Kanału Elbląskiego Oświadczenie
Adresaci Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
9 16-04-2020 w sprawie realizacji planów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją portu w Ustce Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
7 13-03-2020 w sprawie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie wstrzymania na okres 3 miesięcy projektu energetycznego pod nazwą Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie nieprawidłowości w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka SA Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie ograniczenia importu energii elektrycznej z Litwy i rosyjskiego węgla Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie rekompensaty skutków postawienia w stan likwidacji rybołówstwa rekreacyjnego w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3 17-01-2020 w sprawie planów likwidacji opłaty uzdrowiskowej Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju
2 18-12-2019 w sprawie planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów