Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
35 12-01-2022 w sprawie prac nad portem instalacyjnym w Gdyni oraz portami serwisowymi w Ustce i Łebie 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz sytuacji płacowej pracowników tych placówek 0 Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
34 16-12-2021 w sprawie dostępności internetu światłowodowego i szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie skutków drastycznego wzrostu cen materiałów budowlanych 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
32 29-10-2021 w sprawie modernizacji, przebudowy i budowy drugiego toru linii kolejowej 202 na Pomorzu 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
31 08-10-2021 w sprawie wypłatay zaległych wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii pracujących na terenie powiatu chojnickiego, sprawujących nadzór weterynaryjny w zakładach uboju i przetwórstwa mięsnego 0 Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
31 08-10-2021 w sprawie planowanej likwidacji Nadleśnictwa Lębork 0 Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
30 21-09-2021 w sprawie proponowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej podwyżek opłat za obsługę operacji lotniczych 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie proceu gazyfikacji gmin w powiatach słupskim, lęborskim oraz wejherowskim 0 Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
29 10-09-2021 w sprawie dostępności internetu światłowodowego i szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 06-08-2021 w sprawie udostępnienia pełnej tablicy zawierającej przekazane do Eurostatu dane dotyczące wydatków instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
26 18-06-2021 w sprawie Programu konwergencji – Aktualizacja 2021 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 27-05-2021 w sprawie realizacji przez Orange Polska SA i Urząd Komunikacji Elektronicznej programu przyłączania do sieci internetu szerokopasmowego miejscowości w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 27-05-2021 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 0 Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
24 27-05-2021 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 0 Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem 0 Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie włączenia polskich rybaków w serwisową obsługę budowy farm wiatrowych w Polsce 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie planowanych działań inwestycyjnych służących przygotowaniu polskich portów do realizacji inwestycji związanych z budową wiatraków na morzu, a także późniejszym ich serwisowaniem 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
22 25-03-2021 w sprawie wzrostu cen paliw na polskich stacjach benzynowych 0 Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
22 25-03-2021 w sprawie wzrostu cen paliw na polskich stacjach benzynowych 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
22 25-03-2021 w sprawie programu przyłączania miejscowości w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim do sieci internetu szerokopasmowego 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie przypadków wykrycia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród norek amerykańskich hodowanych na polskiej fermie 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie wykorzystania portów polskiego Wybrzeża jako portów serwisowych, obsługujących budowę a potem serwisowanie wiatraków 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 25-03-2021 w sprawie funkcjonowania jednostek Policji w miejscowościach turystycznych w sezonie letnim (na przykładzie komisariatu w Łebie) 0 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
21 19-02-2021 w sprawie opodatkowania wynagrodzeń marynarzy pracujących u armatorów norweskich 0 Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
21 19-02-2021 w sprawie podziału środków pomiędzy województwa w ramach programów regionalnych i z rezerwy celowej 0 Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 0 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
18 03-12-2020 w sprawie inwestycji w Porcie Łeba związanych z usuwaniem przegłębień dna i jej wpływu na konstrukcje falochronów 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie przepisów podatkowych obowiązujących polskich marynarzy pracujących za granicą i planów opodatkowania ich dochodów na zasadach ogólnych 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie realizacji planów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją portu w Ustce 0 Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14 18-08-2020 w sprawie budowy tzw. Trasy Kaszubskiej na odcinku od Słupska do Bożegopola Wielkiego 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 202 i budowy II toru między stacją w Słupsku a stacją w Gdyni Chyloni 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie rządowej decyzji o przejęciu Grupy Lotos SA przez PKN Orlen SA 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie zmian w przepisach prawa budowlanego dotyczących bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu strzelnic 0 Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 02-07-2020 w sprawie procesu kształcenia nauczyciela uprawnionego do nauczania języka kaszubskiego w szkole 0 Oświadczenie
Adresat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11 03-06-2020 w sprawie pamiątek zgromadzonych w izbie tradycji zlikwidowanego Urzędu Morskiego w Słupsku 0 Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
10 13-05-2020 w sprawie decyzji o ograniczeniu pracy śluz dla żeglugi w obszarze Pętli Żuławskiej, delty Wisły i Kanału Elbląskiego 0 Oświadczenie
Adresaci Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem 0 Oświadczenie
Adresat bez adresata
9 16-04-2020 w sprawie realizacji planów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją portu w Ustce 0 Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
7 13-03-2020 w sprawie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie wstrzymania na okres 3 miesięcy projektu energetycznego pod nazwą Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie nieprawidłowości w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka SA 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie ograniczenia importu energii elektrycznej z Litwy i rosyjskiego węgla 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego 0 Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie rekompensaty skutków postawienia w stan likwidacji rybołówstwa rekreacyjnego w Polsce 0 Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3 17-01-2020 w sprawie planów likwidacji opłaty uzdrowiskowej 0 Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju
2 18-12-2019 w sprawie planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów