Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
81 26-06-2019 w sprawie pomocy panu J. S. w toczącym się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowaniu w sprawie wykupu nieruchomości Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
81 26-06-2019 w sprawie zatrzymania budowy, nakazania rozbiórki i cofnięcia decyzji na budowę wiaty na działce sąsiadującej z działką pana W. S. Oświadczenie
Adresat Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
76 12-04-2019 w sprawie finansowania rehabilitacji małoletniej, niepełnosprawnej w stopniu znacznym córki pani A.K. Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
75 21-03-2019 w sprawie utworzenia połączeń kolejowych na trasie Łódź – Drzewica Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Łódzkiego
75 21-03-2019 w sprawie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinkach Góra Kalwaria – Mniszew i Mniszew – Magnuszew Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
75 21-03-2019 w sprawie utworzenia jednego układu zbiorowego pracy dla jednostek naukowych tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz Oświadczenie
Adresat Minister Przedsiębiorczości i Technologii
71 24-01-2019 w sprawie przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy (WOW) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
65 28-09-2018 w sprawie pozbawienia pana M. L. prawa do uzyskania lokalu spółdzielczego własnościowego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
63 13-07-2018 w sprawie funkcjonowania Zakładu Recyklingu Akumulatorów (…) SA oddział produkcyjny w K. Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
58 15-03-2018 w sprawie formy wsparcia finansowego dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, niespokrewnionego z tą osobą Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
57 08-03-2018 w sprawie rozszerzenia o chirurgię onkologiczną kontraktu Radomskiego Centrum Onkologii z NFZ Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
47 28-09-2017 w sprawie zmiany zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczących matek cudzoziemek pochodzących głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
41 17-05-2017 w sprawie zasad współpracy samorządów terytorialnych z firmami enegetycznymi związanej z oświetleniem ulicznym Oświadczenie
Adresat Minister Energii
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
34 01-02-2017 w sprawie problemów przedsiębiorstw posiadających status zakładu pracy chronionej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
34 01-02-2017 w sprawie możliwości uzyskania pomocy finansowej dla sadowników z Wilkowa (pow. grójecki) na pokrycie strat związanych z gradobiciem w czerwcu 2016 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
34 01-02-2017 w sprawie problemów dotyczących traktowania przez amerykański odpowiednik ZUS Polaków pracujących przez część życia w Polsce, a część życia w USA Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
32 21-12-2016 w sprawie planowanego zamknięcia oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Bielańskim Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
28 21-10-2016 w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego emerytów posiadających obywatelstwo polskie, mieszkających na stałe w USA, pobierających emeryturę z Polski Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
23 22-07-2016 w sprawie I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Podkarpackiego
14 07-04-2016 w sprawie wprowadzenia regulacji zasad skupu czarnych porzeczek Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11 19-02-2016 w sprawie zmiany przepisów dotyczących świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, pobieranych przez nich z ZUS, tzw. emerytur EWK Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
9 30-01-2016 w sprawie sytuacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w Radomiu Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
4 10-12-2015 w sprawie zmiany lokalizacji budowy linii wysokiego napięcia w gminie Pniewy Oświadczenie
Adresat Minister Energii