Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
15 11-09-2020 w sprawie postępowania administracyjnego z odwołania gminy Głowaczów od decyzji wydanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 8 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
12 18-06-2020 w sprawie przebiegu trasy S11 na odcinku powiatu lublinieckiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie projektu inwestycyjnego „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie zmiany przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu zrównania praw osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1949 r. Oświadczenie
Adresaci Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3 17-01-2020 w sprawie kontroli istniejących ferm drobiu i nadzoru nad planowanymi inwestycjami na terenie gmin Gózd, Tczów oraz Przyłęk w zakresie zagrożenia chemicznego i mikrobiologicznego Oświadczenie
Adresat Główny Inspektor Ochrony Środowiska
3 17-01-2020 w sprawie funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej imienia Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Mazowieckiego
3 17-01-2020 w sprawie zorganizowania transportu publicznego na trasie Warszawa – Opoczno (Idzikowice) – Radom oraz Warszawa – Opoczno (Idzikowice) – Tomaszów Mazowiecki Oświadczenie
Adresaci Marszałek Województwa Łódzkiego
Marszałek Województwa Mazowieckiego
2 18-12-2019 w sprawie postulatów mieszkańców miasta i gminy Warka dotyczących inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F – faza II” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury