Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
38 17-03-2022 w sprawie otrzymanego przez senatorów pisma z Kancelarii Senatu z treścią rezolucji z dnia 25 lutego 2022 r. uchwalonej przez Senat Belgii w sprawie praworządności w Polsce Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
38 17-03-2022 w sprawie kosztów utrzymania mieszkań lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej w W. Oświadczenie
Adresat Prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
37 16-02-2022 w sprawie zmiany ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu umożliwienia zainteresowanym samorządom otrzymania dofinansowania przewozów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
35 12-01-2022 w sprawie wprowadzenia możliwości sygnowania marką „Produkt Polski” produktów wytwarzanych przez polskich rolników i ogrodników, ale niebędących żywnością Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
35 12-01-2022 w sprawie umożliwienia stosowania w Polsce energooszczędnych i przyjaznych środowisku instalacji ATES Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
35 12-01-2022 w sprawie umożliwienia stosowania w Polsce energooszczędnych i przyjaznych środowisku instalacji ATES Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
29 10-09-2021 w sprawie umożliwienia mieszkańcom powiatu przysuskiego korzystania z bezpośrednich połączeń kolejowych z większymi miastami w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
24 27-05-2021 w sprawie możliwości stworzenia w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku nowego kierunku kształcenia: technik konserwacji drewna zabytkowego Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
22 25-03-2021 w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia skażenia i przywrócenia gleby do stanu pierwotnego w gminie P. Oświadczenie
Adresat p.o. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
21 19-02-2021 w sprawie interpretacji zapisów ustawy z dnia 27 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych w związku z art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 11-09-2020 w sprawie postępowania administracyjnego z odwołania gminy Głowaczów od decyzji wydanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 8 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
12 18-06-2020 w sprawie przebiegu trasy S11 na odcinku powiatu lublinieckiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie projektu inwestycyjnego „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
5 27-02-2020 w sprawie zmiany przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu zrównania praw osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1949 r. Oświadczenie
Adresaci Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3 17-01-2020 w sprawie kontroli istniejących ferm drobiu i nadzoru nad planowanymi inwestycjami na terenie gmin Gózd, Tczów oraz Przyłęk w zakresie zagrożenia chemicznego i mikrobiologicznego Oświadczenie
Adresat Główny Inspektor Ochrony Środowiska
3 17-01-2020 w sprawie funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej imienia Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Mazowieckiego
3 17-01-2020 w sprawie zorganizowania transportu publicznego na trasie Warszawa – Opoczno (Idzikowice) – Radom oraz Warszawa – Opoczno (Idzikowice) – Tomaszów Mazowiecki Oświadczenie
Adresaci Marszałek Województwa Łódzkiego
Marszałek Województwa Mazowieckiego
2 18-12-2019 w sprawie postulatów mieszkańców miasta i gminy Warka dotyczących inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F – faza II” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury