Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
43 08-06-2022 w sprawie sprzeciwu wobec decyzji MKiDN o zmianie na stanowisku dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
42 19-05-2022 w sprawie losów inwestycji w zakresie budowy szpitala onkologicznego we Wrocławiu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
41 28-04-2022 w sprawie możliwości automatycznego rozliczenia z fiskusem za pośrednictwem większej niż obecnie liczby instytucji bankowych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
41 28-04-2022 w sprawie liczby i nominałów nowo wydrukowanych polskich banknotów Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
34 16-12-2021 w sprawie dodruku pieniędzy w 2021 r. oraz obecnego stanu rezerw zlota w Narodowym Banku Polskim Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
34 16-12-2021 w sprawie realizacji budowy linii kolejowych dużych prędkości na terenie gminy Jelcz-Laskowice Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
32 29-10-2021 w sprawie obowiązujących od 26 stycznia 2021 r. uregulowań wstrzymujących możliwość wykonywania wszelkich eksmisji Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
32 29-10-2021 w sprawie skutków obowiązywania ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
30 21-09-2021 w sprawie umożliwienia nauki stacjonarnej w szkołach, w których zaszczepionych będzie np. ponad 70% uczniów Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 06-08-2021 w sprawie pomijania Wrocławia przy przyznawaniu przez państwo finansowej pomocy inwestycyjnej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcia konkursów MKiDN Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
24 27-05-2021 w sprawie inflacji w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
24 27-05-2021 w sprawie przekroczeń zawartości niklu w wodzie dostarczanej przez wodociąg sieciowy Świątniki w gminie Sobótka Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
22 25-03-2021 w sprawie zagwarantowania przedsiębiorcom pewności prawa, dobrego tempa jego stosowania i dostępu do fachowej pomocy prawnej Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
22 25-03-2021 w sprawie projektu ustawy likwidującej otwarte fundusze emerytalne Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
21 19-02-2021 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pana Tomasza Greniucha Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
20 13-01-2021 w sprawie złożonych przez gminę Wrocław w ramach Krajowego Planu Odbudowy propozycji projektów o charakterze inwestycyjnym i strategicznym dla regionu Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie braku podstaw prawnych do narodowej kwarantanny Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie informacji o dodatkowej emisji banknotów w 2020 r. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
18 03-12-2020 w sprawie trudności w przystosowywaniu zabytkowych obiektów szpitalnych do wymogów opieki nad chorymi na COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie polityki informacyjnej MON związanej z zakażeniami koronawirusem Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
17 28-10-2020 w sprawie skutków gospodarczych epidemii w dochodach jednostek samorządu terytorialnego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
17 28-10-2020 w sprawie wsparcia przez państwo samorządów terytorialnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
17 28-10-2020 w sprawie wprowadzenia z wyprzedzeniem przepisów regulujących organizację rozmaitych imprez sportowych, artystycznych, rozrywkowych, np. sylwestrowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie kondycji służby zdrowia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
14 18-08-2020 w sprawie przedłużania pobytu pracowników z Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie paszportów biometrycznych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
13 02-07-2020 w sprawie kondycji wymiaru sprawiedliwości w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie zaangażowania polskiej polityki zagranicznej na rzecz Białorusi Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
11 03-06-2020 w sprawie wsparcia finansowego dla samorządów terytorialnych, które pozwoli zapobiec kryzysowi gospodarczemu i finansowemu grożącemu samorządom Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata