Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
84 31-08-2019 w sprawie kontroli prawidłowości działania Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim w sprawach dotyczących pana J.O. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
72 01-02-2019 w sprawie stanu prac nad projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939–1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
68 14-12-2018 w sprawie możliwości przyznania osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, zawieszoną z powodu urodzenia dziecka, prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
55 31-01-2018 w sprawie pomocy finansowej na remont drogi prowadzącej do pomnika ks. Stanisława Brzóski Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
50 15-11-2017 w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji sądowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
50 15-11-2017 w sprawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczącej terenu dawnej cukrowni w Sokołowie Podlaskim Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
44 29-06-2017 w sprawie refundacji leczenia dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenne'a Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
44 29-06-2017 w sprawie pomocy w uzyskaniu zaległych wynagrodzeń za pracę dla byłych pracowników upadłej spółki (…) SA Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
42 01-06-2017 w sprawie objęcia refundacją leków najnowszej generacji stosowanych w leczeniu raka prostaty Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie efektywności leczenia chorych na raka jelita grubego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 07-12-2016 w sprawie włączenia do refundacji systemu ciągłego monitorowania glikemii u najmłodszych dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 07-12-2016 w sprawie pomocy materialnej matce samotnie wychowującej niepełnosprawne dziecko z autyzmem Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
31 07-12-2016 w sprawie pomocy niepełnosprawnemu dziecku skreślonemu z listy uczniów Polskiej Szkoły w (...) w Irlandii Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
30 17-11-2016 w sprawie decyzji o objęciu refundacją systemu ciągłego monitorowania glikemii w cukrzycy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
30 17-11-2016 w sprawie objęcia refundacją leków przeciwfibrotycznych, koniecznych w leczeniu chorych na idiopatyczne włóknienie płuc Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 04-11-2016 w sprawie rozszerzenia w programach specjalizacji oraz w programach studiów medycznych tematyki związanej z problemami alkoholowymi i uzależnieniami Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 09-06-2016 w sprawie opłat za ogrzewanie gazowe Oświadczenie
Adresat Minister Energii
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie refundacji leku o nazwie Soliris dla pacjenta chorego na nocną napadową hemoglobinurię Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie decyzji wydanej przez NFZ w Bydgoszczy o zerwaniu kontraktu NFZ z NZUM „Bra-Med” Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
12 10-03-2016 w sprawie wprowadzenia przepisów umożliwiających absolwentom nauczycielskich kolegiów języków obcych przystąpienie do poprawkowych egzaminów licencjackich Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12 10-03-2016 w sprawie niepowołania przedstawicieli klubu radnych PiS do komisji rewizyjnej samorządu gminy w powiecie sokołowskim Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
11 19-02-2016 w sprawie zasad prowadzenia przez osobę fizyczną szkoły publicznej przekazanej zgodnie z art. 5 ust. 5g–5k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
8 13-01-2016 w sprawie uzyskania informacji na temat badania i weryfikacji warunków dotyczących sfery OSN (obszarów szczególnie zagrożonych) dla gleb próchniczych w miejscowościach powiatu sokołowskiego Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7 31-12-2015 w sprawie pomocy pacjentce chorej na cukrzycę typu I w przywróceniu stopnia niepełnosprawności Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6 24-12-2015 w sprawie przywrócenia przez ZUS stopnia niepełnosprawności pacjentce chorej od dziecka na cukrzycę Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia