Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
84 31-08-2019 w sprawie postulatów Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej dotyczących uregulowania sytuacji prawnej hospicjów stacjonarnych dla dzieci, finansowania pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej oraz zmian w systemie edukacji personelu medycznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
76 12-04-2019 życzenia wielkanocne dla polskich rodzin, społeczności w zakładach pracy i społeczności lokalnych Oświadczenie
Adresat bez adresata
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
74 26-02-2019 w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Natanjahu podczas warszawskiej konferencji ministerialnej (13–14 lutego br.) w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Oświadczenie
Adresat Ambasador Izraela w Polsce
67 23-11-2018 w sprawie prezentacji sylwetki wybitnego Polaka dr. Józefa Władysława Bednarza, zasłużonego dla odrodzenia wolnej Polski Oświadczenie
Adresat bez adresata
66 26-10-2018 w sprawie 25. rocznicy działalności w Polsce międzynarodowej organizacji Human Life International – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
62 29-06-2018 w sprawie zmiany finansowania przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
58 15-03-2018 w sprawie debaty pn. „Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?” zorganizowanej w Muzeum Żydów Polskich „Polin” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
58 15-03-2018 w sprawie wystawy „Obcy w domu” zorganizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
46 27-07-2017 w sprawie zniesienia ograniczeń w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, poprawienia jej jakości i wykorzystania w pełni potencjału tej instytucji Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
43 22-06-2017 w sprawie dobrze zorganizowanego i funkcjonującego w Polsce tzw. podziemia aborcyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie złożenia wyrazów uznania dla zmarłego Alojzego Szablewskiego - wybitnego działacza społecznego i politycznego Oświadczenie
Adresat bez adresata
40 27-04-2017 w sprawie święta Konstytucji 3 maja – wezwanie do jedności i radości z bycia Polakiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
37 16-03-2017 w sprawie podjęcia działań wobec osób odpowiedzialnych za nieuregulowane funkcjonowanie rynku gier hazardowych do momentu przyjęcia ustawy o grach hazardowych z dnia 15 grudnia 2016 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
31 07-12-2016 w sprawie rozprzestrzeniania się toksycznych substancji i zagrożeń wywołanych pracami rozbiórkowymi obiektów budowlanych po zakładach przemysłowych (...). Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
26 22-09-2016 w sprawie promocji odpowiedzialnego ojcostwa w ramach działań MRPiPS Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
24 04-08-2016 w sprawie problemu picia alkoholu przez kobiety w ciąży i jego wpływu na rozwój płodu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie kontroli treści przekazywanych dzieciom w szkołach w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć antydyskryminacyjnych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
24 04-08-2016 w sprawie zwalczania problemów związanych z funkcjonowaniem punktów z automatami do gier hazardowych Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Minister Finansów
24 04-08-2016 w sprawie skuteczności zwalczania problemu zażywania dopalaczy, ich produkcji i obrotu nimi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
11 19-02-2016 w sprawie wyrażającego obawy o los demokracji w Polsce listu senatorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Johna McCaina, Benjamina Cardina i Richarda Durbina Oświadczenie
Adresat Senatorowie Stanów Zjednoczonych Ameryki
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
8 13-01-2016 w sprawie potrzeby oparcia aktualizacji "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014" na nowszych danych i wskaźnikach Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
8 13-01-2016 w sprawie uwzględnienia w NPOZ zadań dotyczących przeciwdziałania FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 26-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmian w finansowaniu budowy ujęć i sieci wodociągowych dla gmin w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o niskich dochodach i dotkniętych suszą Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji