Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 pożegnanie z Senatem i życzenia dla nowo wybranych senatorów i posłów Oświadczenie
Adresat bez adresata
85 18-10-2019 życzenia dla świata nauki z okazji inauguracji nowego roku pracy na uczelniach wyższych Oświadczenie
Adresat bez adresata
85 18-10-2019 w sprawie testamentu politycznego śp. Kornela Morawieckiego Marszałka Seniora Sejmu RP VIII kadencji Oświadczenie
Adresat bez adresata
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
84 31-08-2019 w sprawie przypomnienia postaci ks. Feliksa Bolta, duchownego, senatora, niezłomnego Kociewiaka Oświadczenie
Adresat bez adresata
84 31-08-2019 w sprawie postulatów Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej dotyczących uregulowania sytuacji prawnej hospicjów stacjonarnych dla dzieci, finansowania pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej oraz zmian w systemie edukacji personelu medycznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
84 31-08-2019 w sprawie Barbary Kuklińskiej, osoby wybitnie zaangażowanej w budowanie NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, w uznaniu jej pracy zawodowej i społecznej Oświadczenie
Adresat bez adresata
83 02-08-2019 w sprawie podjęcia działań na rzecz godnego upamiętnienia zbrodni pomorskiej Oświadczenie
Adresaci Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
83 02-08-2019 w sprawie umieszczania dzieci w zagranicznych rodzinach adopcyjnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
83 02-08-2019 w sprawie zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
82 12-07-2019 w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Grzyba – senatora VII i VIII kadencji, samorządowca, literata i regionalisty z rejonu kociewskiego, w 3. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresat bez adresata
81 26-06-2019 w sprawie wyborów 4 czerwca 1989 r. jako momentu przełomowego dla procesu przemian politycznych w Polsce i narodzin III Rzeczpospolitej Oświadczenie
Adresat bez adresata
79 28-05-2019 w sprawie dokumentu episkopatu Polski „O ład społeczny dla wspólnego dobra” Oświadczenie
Adresat bez adresata
79 28-05-2019 w sprawie przypomnienia postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego w trzydziestą ósmą rocznicę Jego śmierci Oświadczenie
Adresat bez adresata
78 09-05-2019 w sprawie wystąpienia Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 3 maja 2019 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
76 12-04-2019 życzenia wielkanocne dla polskich rodzin, społeczności w zakładach pracy i społeczności lokalnych Oświadczenie
Adresat bez adresata
76 12-04-2019 w sprawie zwłoki w przekazaniu środków budżetowych do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację przez organizacje pozarządowe zadań w ramach 2-letnich projektów Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
75 21-03-2019 w sprawie zwiększenia środków finansowych na program „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
74 26-02-2019 w sprawie Europejskiego Centrum Solidarności Oświadczenie
Adresat bez adresata
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
74 26-02-2019 w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Natanjahu podczas warszawskiej konferencji ministerialnej (13–14 lutego br.) w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Oświadczenie
Adresat Ambasador Izraela w Polsce
73 14-02-2019 w sprawie raportów Centrum Badania Opinii Społecznej odnoszących się do zagadnienia rozwodów w Polsce i stosunku Polaków do tego zjawiska Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
73 14-02-2019 w sprawie problemów spółki Nano Carbon specjalnie powołanej do komercjalizacji polskiego grafenu Oświadczenie
Adresat Minister Przedsiębiorczości i Technologii
73 14-02-2019 w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń łącznie o 650 zł od 1 stycznia 2019 r. i wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 1000 zł w pierwszym i drugim roku pracy nauczyciela stażysty Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
73 14-02-2019 w sprawie stanowiska dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP oraz dyrektora Gabinetu Prezesa NBP Oświadczenie
Adresat Prezes Narodowego Banku Polskiego
72 01-02-2019 w sprawie składania przez organizacje pozarządowe zeznań podatkowych CIT-8 w formie elektronicznej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
72 01-02-2019 w sprawie zagwarantowania w budżecie dodatkowych środków na awanse kuratorów zawodowych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
71 24-01-2019 pożegnanie senatora Leszka Juliusza Lackorzyńskiego w związku z Jego śmiercią Oświadczenie
Adresat bez adresata
71 24-01-2019 w sprawie zamierzeń Ministerstwa Infrastruktury umożliwiających rozwój portu w Gdyni Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
69 20-12-2018 w sprawie budowania prawdziwej wspólnoty opartej na fundamentalnych wartościach Oświadczenie
Adresat bez adresata
68 14-12-2018 w sprawie realizacji przepisów ustawy z 22 marca 2018 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w celu zachowania historycznego dziedzictwa kolejowego oraz funkcjonowania kolei retro, turystycznych i okazjonalnych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
67 23-11-2018 w sprawie prezentacji sylwetki wybitnego Polaka dr. Józefa Władysława Bednarza, zasłużonego dla odrodzenia wolnej Polski Oświadczenie
Adresat bez adresata
66 26-10-2018 w sprawie 25. rocznicy działalności w Polsce międzynarodowej organizacji Human Life International – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
65 28-09-2018 w sprawie upamiętnienia postaci Andrzeja Józefa Grzesiaka, ps. „Czarny” Oświadczenie
Adresat bez adresata
64 27-07-2018 w sprawie raportu NIK pt. "Współpraca szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych" Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
63 13-07-2018 w sprawie tradycji przeżywania sierpnia jako miesiąca trzeźwości w Polsce Oświadczenie
Adresat bez adresata
63 13-07-2018 w sprawie problemów finansowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie pomorskim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
63 13-07-2018 wspomnienie postaci Józefa Czyżewskiego, jednego z głównych animatorów polskiego życia w Gdańsku i na Pomorzu Wschodnim na przełomie XIX i XX w. Oświadczenie
Adresat bez adresata
62 29-06-2018 w sprawie działań Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w tym zorganizowania XX Światowego Zjazdu Kaszubów Oświadczenie
Adresat bez adresata
62 29-06-2018 w sprawie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
61 07-06-2018 w sprawie inicjatywy ustawowego zakazu palenia papierosów w samochodach podczas przewożenia dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
60 16-05-2018 w sprawie upamiętnienia Antoniego Zięby – promotora i obrońcy ludzkiego życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
60 16-05-2018 w sprawie aktywizacji zawodowej i poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
59 16-04-2018 w sprawie porozumienia ponad podziałami w sprawie polityki społecznej dla polskich rodzin Oświadczenie
Adresat bez adresata
59 16-04-2018 w sprawie niejednolitych procedur rejestracyjnych prowadzonych przez Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
57 08-03-2018 w sprawie sprzedaży przez rząd większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen SA Oświadczenie
Adresat Minister Energii
57 08-03-2018 w sprawie wypracowania solidarnościowego mechanizmu ustalania wymiaru świadczenia emerytalnego dla matek w rodzinach wielodzietnych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów
56 15-02-2018 w sprawie incjatywy pod nazwą ˜„Tydzień Małżeństwa” organizowanej przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oświadczenie
Adresat bez adresata
54 19-01-2018 w sprawie Apelu Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Gdańskiej Oświadczenie
Adresat bez adresata
53 21-12-2017 w sprawie szczególnego w tradycji polskiej czasu Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Oświadczenie
Adresat bez adresata
51 07-12-2017 w sprawie przesłania orędzia prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszonego podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego zwołanego na okoliczność 150-lecia urodzin Józefa Piłsudskiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
51 07-12-2017 w sprawie agresji w życiu publicznym Oświadczenie
Adresat bez adresata
50 15-11-2017 w sprawie edukacji w zakresie przedsiębiorczości, szczególnie w aspekcie praktycznym, oraz upowszechniania modelu przedsiębiorczości społecznej w polskich szkołach Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
49 10-11-2017 w sprawie polskiego patriotyzmu i miłości do ojczyzny z okazji Święta Niepodległości Oświadczenie
Adresat bez adresata
48 19-10-2017 w sprawie Dnia Edukacji Narodowej – podziękowania i życzenia dla pracowników oświaty Oświadczenie
Adresat bez adresata
47 28-09-2017 w sprawie budowania we współczesnej Polsce klimatu dialogu i promowania wzajemnego szacunku, słuchania i uważności Oświadczenie
Adresat bez adresata
47 28-09-2017 w sprawie poszerzenia możliwości skorzystania z preferencyjnego okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
47 28-09-2017 w sprawie poparcia projektu powołania Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Tczewie Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury i Budownictwa
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
46 27-07-2017 w sprawie klimatu debaty publicznej w Polsce Oświadczenie
Adresat bez adresata
46 27-07-2017 w sprawie funkcjonowania kodeksu spółek handlowych w zakresie ograniczeń i problemów dotyczących możliwości wystąpienia wspólników ze spółek kapitałowych i akcyjnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
46 27-07-2017 w sprawie zniesienia ograniczeń w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, poprawienia jej jakości i wykorzystania w pełni potencjału tej instytucji Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
44 29-06-2017 w sprawie wezwania do odstąpienia od nakręcania wrogości politycznej w kraju przez polityków i media Oświadczenie
Adresat bez adresata
44 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia programów realizujących tzw. politykę drugiej szansy w przypadku upadłości konsumenckiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie wyjątkowej wartości ojcostwa w związku z obchodzonym Dniem Ojca Oświadczenie
Adresat bez adresata
43 22-06-2017 w sprawie dobrze zorganizowanego i funkcjonującego w Polsce tzw. podziemia aborcyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
42 01-06-2017 w sprawie praw dziecka (refleksje z okazji Dnia Dziecka) Oświadczenie
Adresat bez adresata
42 01-06-2017 w sprawie propozycji przeprowadzenia kamapanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej obowiązku łożenia przez rodziców i inne osoby zobowiązane do alimentacji Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie popierania przez zdecydowaną większość Polaków naturalnego modelu rodziny Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie złożenia wyrazów uznania dla zmarłego Alojzego Szablewskiego - wybitnego działacza społecznego i politycznego Oświadczenie
Adresat bez adresata
40 27-04-2017 w sprawie święta Konstytucji 3 maja – wezwanie do jedności i radości z bycia Polakiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
38 30-03-2017 w sprawie wątpliwości co do bezpieczeństwa na terenie kompleksu Forum Gdańsk budowanego nad linią kolejową E65 przeznaczoną m. in. dla składów towarowych tzw. podwyższonego ryzyka Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie postulatów wyrażonych w stanowisku I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie działań rządu na rzecz wzmocnienia polskiej rodziny i zwiększenia liczby urodzin dzieci Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
29 04-11-2016 w sprawie obecnej atmosfery społecznej w Polsce i samopoczucia polskich rodzin Oświadczenie
Adresat bez adresata
29 04-11-2016 w sprawie rozszerzenia w programach specjalizacji oraz w programach studiów medycznych tematyki związanej z problemami alkoholowymi i uzależnieniami Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
28 21-10-2016 w sprawie międzynarodowego forum Tato.net i nagrody dla senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej za promocję odpowiedzialnego ojcostwa Oświadczenie
Adresat bez adresata
28 21-10-2016 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z reformą edukacyjną oraz programem osłonowym w zakresie ochrony miejsc pracy nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
26 22-09-2016 w sprawie promocji odpowiedzialnego ojcostwa w ramach działań MRPiPS Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
25 09-09-2016 w sprawie uregulowania prawnego statusu spółdzielni uczniowskich Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
24 04-08-2016 w sprawie problemu picia alkoholu przez kobiety w ciąży i jego wpływu na rozwój płodu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
22 07-07-2016 w sprawie zapowiadanych zmian w prawie podatkowym i ich wpływu na kondycję finansową i działalność organizacji pożytku publicznego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 16-06-2016 w sprawie inicjatywy Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny, postulującej wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty zapisów mówiących o kształtowaniu szacunku dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
20 16-06-2016 w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w kwestii rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub na oddziale dziennym Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 29-04-2016 w sprawie inauguracji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w powiecie tczewskim Oświadczenie
Adresat bez adresata
15 20-04-2016 w sprawie wypowiedzi pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w dniu 19 kwietnia br. Oświadczenie
Adresat bez adresata
15 20-04-2016 w sprawie wzajemnego przebaczenia, które jest fundamentem wspólnoty narodowej i rozmowy ze sobą mimo różnic poglądów Oświadczenie
Adresat bez adresata
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie rozważenia propozycji ograniczenia liczby uczestników Światowych Dni Młodzieży z uwagi na wymogi ich bezpieczeństwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
13 18-03-2016 w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
11 19-02-2016 w sprawie wyrażającego obawy o los demokracji w Polsce listu senatorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Johna McCaina, Benjamina Cardina i Richarda Durbina Oświadczenie
Adresat Senatorowie Stanów Zjednoczonych Ameryki
10 12-02-2016 w sprawie szkalujących i krzywdzących naród polski informacji o rzekomym "Polish SS", zawartych w wydanej w Kanadzie książce „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” Ratny Omidvar i Dany Wagner Oświadczenie
Adresat Ambasador Kanady w Polsce
9 30-01-2016 w sprawie oświadczenia Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia związanego z programem „500+” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
8 13-01-2016 w sprawie uwzględnienia w NPOZ zadań dotyczących przeciwdziałania FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
8 13-01-2016 w sprawie uwzględnienia postulatów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
7 31-12-2015 w sprawie działań Polaków na rzecz budowania życzliwej wszystkim wspólnoty narodowej, lokalnej, a także rodziny Oświadczenie
7 31-12-2015 w sprawie przywrócenia praw nabytych opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, nieścisłości w systemie orzecznictwa i wzajemnie wykluczająych się przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
7 31-12-2015 w sprawie pominięcia zagadnienia profilaktyki zdrowotnej w obszarze zdrowia prokreacyjnego w projekcie rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
7 31-12-2015 w sprawie niebezpieczeństw osłabiających podstawowe cele programu 500+ Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6 24-12-2015 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Mama, Tata i Dzieci" Oświadczenie
6 24-12-2015 w sprawie przedłużenia konsultacji odnośnie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia