Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
73 14-02-2019 w sprawie kosztów organizacji wyborów samorządowych w latach 2014 i 2018 Oświadczenie
Adresat Szef Krajowego Biura Wyborczego
61 07-06-2018 w sprawie wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej w zakresie przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku komisariatu w Jordanowie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
59 16-04-2018 w sprawie procederu kradzieży telewizorów przewożonych na trasie Mława – Wrocław Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Policji
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
57 08-03-2018 w sprawie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla powiatu suskiego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
55 31-01-2018 w sprawie zrekompensowania ok. 12-tysięcznej grupie emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych utraty ich prawa do deputatu węglowego Oświadczenie
Adresat Minister Energii
51 07-12-2017 w sprawie problemów finansowych związanych z budową drogi S3 Nowa Sól – Legnica Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
45 21-07-2017 w sprawie różnic w kwalifikowaniu pojazdów jako ciężarowe w Polsce i Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
42 01-06-2017 w sprawie przywrócenia zlikwidowanego w 2011 r. urzędu pocztowego w Skomielnej Białej, gm. Lubień Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
41 17-05-2017 w sprawie podniesienia i umocnienia wałów przeciwpowodziowych chroniących wieś Broszkowice przed zalaniem Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
40 27-04-2017 w sprawie procesu w Sądzie Rejonowym w S., dotyczącego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (sygn. II K 216/16) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
39 21-04-2017 w sprawie planowanej likwidacji nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie i pomocy w znalezieniu odpowiedniej siedziby dla zagrożonej jednostki Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
38 30-03-2017 w sprawie analizy materiałów złożonych przez panią L. oraz podjęcia właściwych działań w związku z możliwością nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i samorządu adwokackiego z terenu woj. śląskiego Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
37 16-03-2017 w sprawie odszkodowań za wywłaszczenie z terenu, na którym powstał niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 01-02-2017 w sprawie pomocy pani G.G. w realizacji jej powództwa przed sądem Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
26 22-09-2016 w sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie stworzenia możliwości wsparcia najbiedniejszych gmin w zakresie budowy infrastruktury sanitarnej Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
18 19-05-2016 w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej budowy nowego obiektu jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z komendą PSP w Wadowicach Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
15 20-04-2016 w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 i eksploatacja węgla kamiennego ze złoża «Siersza 2»” Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie przesunięcia wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2019 r. oraz zapewnienia samorządom finansowania realizacji zadań jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
12 10-03-2016 w sprawie zrównania uprawnien emerytalnych strażakom zakładowych straży pożarnych i strażakom Państwowej Straży Pożarnych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
12 10-03-2016 w sprawie możliwości zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przywrócenia samorządom prawa wyłącznego na wykonywanie przewozu osób oraz przesunięcia wejścia w życie nowych przepisów na koniec roku 2019 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
8 13-01-2016 w sprawie modyfikacji wymagań programu KAWKA "Poprawa jakości powietrza w zakresie likwidacji niskiej emisji, wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
8 13-01-2016 w sprawie przywrócenia edukacji regionalnej w polskim systemie szkolnym Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
8 13-01-2016 w sprawie dofinansowania projektu zintegrowanego LIFE "Wdrażanie Programu ochrony powietrza – Małopolska w zdrowej atmosferze" Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
5 18-12-2015 w sprawie likwidacji weekendowych połączeń kolejowych Regio pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem, na odcinku linii kolejowej nr 97 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
4 10-12-2015 w sprawie rozszerzenia subwencji oświatowej dla samorządów gminnych na wychowanie przedszkolne oraz na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
4 10-12-2015 w sprawie szkód w gospodarce rolnej wyrządzanych przez zwierzynę leśną i odszkodowań dla rolników z tytułu poniesionych strat Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska