Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie procesu zdobywania kwalifikacji drużynowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. przez zawodników kadry narodowej w dyscyplinie skoki przez przeszkody oraz finansowania startów zawodników kadry ze środków pochodzących z budżetu państwa Oświadczenie
Adresaci Minister Sportu i Turystyki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
79 28-05-2019 w sprawie wprowadzenia refundacji leku Zavesca Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
76 12-04-2019 życzenia wielkanocne dla polskich rodzin, społeczności w zakładach pracy i społeczności lokalnych Oświadczenie
Adresat bez adresata
74 26-02-2019 w sprawie wyjaśnienia przyczyn wykluczenia obrębu Kossew w gminie Świnice Warckie ze wsparcia w ramach ONW typu nizinnego Oświadczenie
Adresaci Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Dyrektor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
74 26-02-2019 w sprawie zbadania śledztwa prokuratorskiego przeciwko panom W. oraz możliwości uchylenia lub zmiany środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania pana W. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
73 14-02-2019 w sprawie określenia kwalifikacji wydatków w przypadku, gdy beneficjent dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
72 01-02-2019 w sprawie pomocy dla pani G.H. w zakresie uzyskania od Komisji Nadzoru Finansowego informacji niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
71 24-01-2019 w sprawie problemów hodowców koni ras szlachetnych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
71 24-01-2019 w sprawie postulatów formułowanych w czasie protestu rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
63 13-07-2018 w sprawie zmiany ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów
Minister Inwestycji i Rozwoju
63 13-07-2018 w sprawie różnic w wysokości dotacji wojewodów dla mieszkańców kierowanych do domów pomocy społecznej w poszczególnych województwach Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
57 08-03-2018 w sprawie skontrolowania poprawności działania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie (...) i ewentualnego wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem z dnia 20 listopada 2017 r.. Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
57 08-03-2018 w sprawie różnic w możliwości uzyskiwania emerytur z KRUS i ZUS oraz ich łączenia przez rolników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
48 19-10-2017 w sprawie objęcia pomocą finansową producentów, którzy ponieśli szkody na skutek opadów deszczu, gradu i huraganów występujących w czerwcu 2017 r. w woj. łódzkim Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
47 28-09-2017 w sprawie przestępstw oszustwa, których miała dopuścić się mieszkanka (…) wykorzystująca instrumenty przewidziane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie o kredycie konsumenckim Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
47 28-09-2017 w sprawie przestępstw oszustwa, których miała dopuścić się mieszkanka (…), pani G. B. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie nieścisłości zawartych w zapytaniu poselskim dotyczącym kolizji drogowej z udziałem pana K.K. Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
45 21-07-2017 w sprawie decyzji ZUS I Oddział w Łodzi odmawiającej prawa do emerytury rolnikowi, panu M. P. Oświadczenie
Adresat Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
38 30-03-2017 w sprawie wykorzystywania na terenie województwa łódzkiego zapisów ustawy o lasach w celu przekształcania gruntów leśnych na inwestycyjne Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Marszałek Województwa Łódzkiego
38 30-03-2017 w sprawie przywrócenia wyjazdowego punktu informacyjno-konsultacyjnego prowadzonego w Urzędzie Gminy w Kiernozi przez Placówkę Terenową KRUS w Kutnie Oświadczenie
Adresat Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
38 30-03-2017 w sprawie wniosku byłego żołnierza AK, pana J.K., o awans w związku z pełnioną przez siebie służbą Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
36 03-03-2017 w sprawie negatywnych zdarzeń związanych z Komendą Powiatową Policji w Kutnie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
35 24-02-2017 w sprawie działań spółki (…) Sp. z o.o. wobec ajenta M. S. i jego poręczycieli K. i Z. S. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
29 04-11-2016 w sprawie wpisania leków psychotropowych na listę leków darmowych dla weteranów wojennych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 04-11-2016 w sprawie ochrony danych o przebytych chorobach poszkodowanego weterana wojennego starającego się o pracę Oświadczenie
Adresat Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
29 04-11-2016 w sprawie stworzenia nowych, plastikowych legitymacji emeryta rencisty wojennego Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie skuteczności zwalczania problemu zażywania dopalaczy, ich produkcji i obrotu nimi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
18 19-05-2016 w sprawie odrzucenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego Lokalnej Strategii Działania złożonej przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Łęczycka" Oświadczenie
Adresaci Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Przewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Łódzkiego
16 29-04-2016 w sprawie objęcia nadzorem postępowania w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty o umorzeniu śledztwa dotyczącego zarzutów stawianych burmistrzowi (…) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie pominięcia nauczycieli zatrudnionych w centrach kształcenia praktycznego w regulacji uprawniającej do świadczeń kompensacyjnych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
13 18-03-2016 w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 12-02-2016 w sprawie nieujęcia Biura Terenowego w Łęczycy – Inspektoratu w Poddębicach w schemacie organizacyjnym Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Oświadczenie
Adresat Marszałek Województwa Łódzkiego
8 13-01-2016 w sprawie dostosowania drogi do potrzeb działalności gospodarczej firmy pana T. J., zgodnie z parametrami określonymi w piśmie GDDKiA z 11 lutego 2008 r. Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury i Budownictwa
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
7 31-12-2015 w sprawie umorzenia przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku śledztwa w sprawie V Ds 8/13 dotyczącego tak zwanej afery korupcyjnej w Sądzie Najwyższym Oświadczenie
Adresat Prokurator Generalny
4 10-12-2015 w sprawie planów zmiany rozkładu jazdy pociągów relacji Łowicz – Warszawa Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu PKP Intercity SA
Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.
4 10-12-2015 w sprawie zbadania zasadności umieszczenia małoletniego A.S. w placówce opiekuńczo-wychowawczej Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Dziecka
3 26-11-2015 w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Dąbskiej, Polnej i Wschodniej w Uniejowie Oświadczenie
Adresaci Starosta Powiatu Poddębickiego
Marszałek Województwa Łódzkiego