Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
22 25-03-2021 w sprawie niemożności wyegzekwowania przez państwa B. orzeczenia Sądu Rejonowego w Ł. w kwestii ugody z PKP co do naliczenia czynszu zgodnego z warunkami lokalowymi w ich mieszkaniu Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
22 25-03-2021 w sprawie wznowienia postępowania o podniesienie kwoty emerytury pani M.R. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
22 25-03-2021 w sprawie umieszczenia Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach na ministerialnej liście sieci szpitali onkologicznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie podjęcia działań systemowych na rzecz wprowadzenia terapii psychosomatycznej po skutkach pandemii COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
3 17-01-2020 w sprawie wskaźników definiujących procent dofinansowania zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Prezes Rady Ministrów
2 18-12-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę drogi gminnej w miejscowościach J. i K. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
2 18-12-2019 w sprawie podjęcia działań prowadzących do objęcia terenu osiedla (…) w K. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA