Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
11 03-06-2020 w sprawie podjęcia działań systemowych na rzecz wprowadzenia terapii psychosomatycznej po skutkach pandemii COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
3 17-01-2020 w sprawie wskaźników definiujących procent dofinansowania zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Prezes Rady Ministrów
2 18-12-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę drogi gminnej w miejscowościach J. i K. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
2 18-12-2019 w sprawie podjęcia działań prowadzących do objęcia terenu osiedla (…) w K. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA