Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
33 26-11-2021 w sprawie zmiany przepisów dotyczących dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej na komunalizowane przez gminy i samorządy nieruchomości 0 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
33 26-11-2021 w sprawie biletów miesięcznych osób podróżujących codziennie na trasie Kutno – Warszawa, Warszawa – Kutno 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu PKP Intercity SA
22 25-03-2021 w sprawie niemożności wyegzekwowania przez państwa B. orzeczenia Sądu Rejonowego w Ł. w kwestii ugody z PKP co do naliczenia czynszu zgodnego z warunkami lokalowymi w ich mieszkaniu 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
22 25-03-2021 w sprawie wznowienia postępowania o podniesienie kwoty emerytury pani M.R. 0 Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
22 25-03-2021 w sprawie umieszczenia Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach na ministerialnej liście sieci szpitali onkologicznych 0 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
11 03-06-2020 w sprawie podjęcia działań systemowych na rzecz wprowadzenia terapii psychosomatycznej po skutkach pandemii COVID-19 0 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” 0 Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
3 17-01-2020 w sprawie wskaźników definiujących procent dofinansowania zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 0 Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Prezes Rady Ministrów
2 18-12-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę drogi gminnej w miejscowościach J. i K. 0 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
2 18-12-2019 w sprawie podjęcia działań prowadzących do objęcia terenu osiedla (…) w K. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 0 Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA