Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
81 26-06-2019 w sprawie odwołania w trybie natychmiastowym Krzysztofa Brzózki z funkcji dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
81 26-06-2019 w sprawie sytuacji polskiego lotnictwa lekkiego, a w szczególności amatorskiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
76 12-04-2019 w sprawie problemu z dostępnością szczepionki BCG skutecznej w leczeniu pacjentów onkologicznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
76 12-04-2019 w sprawie spożycia alkoholu w Polsce i działań rządu na rzecz trzeźwości Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
76 12-04-2019 w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie inwestycji na drogi lokalne, w tym zmarginalizowania województwa zachodniopomorskiego przy podziale tych środków Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
71 24-01-2019 w sprawie skuteczności ustawy o grach hazardowych po jej nowelizacji obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
69 20-12-2018 w sprawie uprawień do bezpłatnego leczenia zdrowotnego w ramach polskiego systemu zdrowotnego dla obcokrajowców posiadających legalne pozwolenia na pracę w Polsce Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Prezes Rady Ministrów
69 20-12-2018 w sprawie wyboru Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka oraz wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
68 14-12-2018 w sprawie efektów wprowadzenia tzw. konfiskaty rozszerzonej, tj. danych dotyczących wyłudzeń podatku VAT, wpływów do budżetu państwa z tytułu przepadku mienia i zwrotu korzyści majątkowej w tego typu sprawach Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
67 23-11-2018 w sprawie powołania województwa środkowopomorskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie upamiętnienia 27. rocznicy podpisania układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski Oświadczenie
Adresaci Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
66 26-10-2018 w sprawie efektów wprowadzenia w nowelizacji kodeksu karnego z 27 kwietnia 2017 r. tzw. konfiskaty rozszerzonej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
66 26-10-2018 w sprawie apelu radnych Rady Miejskiej w Koszalinie dotyczącego przyspieszenia kompleksowej modernizacji dworca PKP w Koszalinie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
62 29-06-2018 w sprawie stanowiska Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności dotyczącego „wygaszania stosunków pracy lub służby” w latach 2016–2018 podczas procesów restrukturyzacji instytucji państwowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
60 16-05-2018 w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach plenarnych Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
60 16-05-2018 w sprawie oceny efektywności pracy sądów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
60 16-05-2018 w sprawie realizacji programu „Mieszkanie +” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
60 16-05-2018 w sprawie dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości dla CBA Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
59 16-04-2018 w sprawie różnych form upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej na terenie polskiego parlamentu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
58 15-03-2018 w sprawie umowy zawartej przez (…) SA ze spółką (…) na realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w związku z organizacją w Polsce Światowych Dni Młodzieży Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
58 15-03-2018 w sprawie wyjaśnienia związków pana K.N. z jednym z głównych podejrzanych w tzw. aferze melioracyjnej Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie udzielenia informacji związanych z okolicznościami zatrzymania, pobiciem oraz porażeniem paralizatorem ze skutkiem śmiertelnym Igora Stachowiaka Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
54 19-01-2018 w sprawie posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności w dniu 15 stycznia 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
49 10-11-2017 w sprawie niedopuszczenia przez marszałka Sejmu do przedstawienia wniosku formalnego przez posła Sławomira Nitrasa i ukarania go karą finansową Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
49 10-11-2017 w sprawie ponownego pogrzebu śp. pułkownika Jarosława Florczaka, wysokiego oficera Biura Ochrony Rządu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 19-10-2017 w sprawie wysokości środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej i sposobu ich wykorzystania w latach 2015–2017 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie zajęcia przez funkcjonariuszy Policji sprzętu nagłaśniającego należącego do organizatorów demonstracji w dniu 24 lipca br. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
39 21-04-2017 w sprawie podstępnego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy ochronnej Biura Krajowej Rady Sądownictwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
28 21-10-2016 w sprawie problemów ze zbytem płodów rolnych o niższych parametrach jakościowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
19 09-06-2016 w sprawie działań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie, w wyniku których Środkowopomorska Izba Aptekarska w Koszalinie zabroniła aptekom udziału w programie „Koszalińska Karta Seniora”. Oświadczenie
Adresaci p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Minister Zdrowia
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
16 29-04-2016 w sprawie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w programach lekowych stosowanych w przypadku raka jelita grubego i raka piersi Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie wdrażania programu "Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych" oraz innych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP