Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
21 19-02-2021 w sprawie obniżenia wysokości dotacji unijnych dla Wielkopolski Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
17 28-10-2020 w sprawie pilotażowego programu centrów zdrowia psychicznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie prób uruchomienia eksploatacji złoża wapieni na terenie sołectwa Ruda Kościelna w powiecie ćmielowskim, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Krzemionki” Oświadczenie
Adresaci Minister Klimatu i Środowiska
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie braku odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 30 lipca br. do minister rodziny, pracy i polityki społecznej przez grupę senatorek RP w celu wspólnej analizy tzw. konwencji stambulskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
14 18-08-2020 w sprawie naboru wniosków do programu: Budownictwo energooszczędne. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Nabór 1/2019 Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
7 13-03-2020 w sprawie ponoszenia opłat przez gminy oraz właścicieli gruntów rolnych w związku z wystąpieniem ASF i potrzebą utylizacji padłych dzików Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7 13-03-2020 w sprawie wpisania na listę leków refundowanych leku Betmiga Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata