Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Kluby i koło

1. Rafał Ambrozik  (od 2015-11-12)
2. Anna Maria Anders  (od 2016-03-09)
3. Adam Bielan  (od 2015-11-12)
4. Grzegorz Bierecki  (od 2015-11-12)
5. Przemysław Błaszczyk  (od 2015-11-12)
6. Aleksander Bobko  (od 2015-11-12)
7. Waldemar Bonkowski  (od 2015-11-12)
8. Margareta Budner  (od 2015-11-12)
9. Jerzy Chróścikowski  (od 2015-11-12)
10. Zbigniew Cichoń  (od 2015-11-12)
11. Grzegorz Czelej  (od 2015-11-12)
12. Jerzy Czerwiński  (od 2015-11-12)
13. Dorota Czudowska  (od 2015-11-12)
14. Wiesław Dobkowski  (od 2015-11-12)
15. Jan Dobrzyński  (zastępca sekretarza) (od 2015-11-12)
16. Robert Gaweł  (od 2015-11-12)
17. Adam Gawęda  (od 2015-11-12)
18. Stanisław Gogacz  (od 2015-11-12)
19. Mieczysław Golba  (od 2015-11-18)
20. Arkadiusz Grabowski  (od 2015-11-12)
21. Jan Hamerski  (od 2015-11-12)
22. Jan Maria Jackowski  (od 2015-11-12)
23. Andrzej Kamiński  (od 2015-11-12)
24. Stanisław Karczewski  (od 2015-11-12)
25. Maria Koc  (od 2015-11-12)
26. Stanisław Kogut  (członek prezydium) (od 2015-11-12)
27. Tadeusz Kopeć  (od 2015-11-12)
28. Małgorzata Kopiczko  (od 2015-11-12)
29. Waldemar Kraska  (od 2015-11-12)
30. Maciej Łuczak  (od 2015-11-12)
31. Józef Łyczak  (od 2015-11-12)
32. Ryszard Majer  (od 2015-11-12)
33. Robert Mamątow  (od 2015-11-12)
34. Marek Martynowski  (wiceprzewodniczący) (od 2015-11-12)
35. Łukasz Mikołajczyk  (od 2015-11-12)
36. Andrzej Mioduszewski  (od 2015-11-12)
37. Andrzej Misiołek  (od 2017-12-19)
38. Krzysztof Mróz  (od 2015-11-12)
39. Jarosław Obremski  (od 2016-05-19)
40. Bogusława Orzechowska  (od 2015-11-12)
41. Andrzej Pająk  (od 2015-11-12)
42. Grzegorz Peczkis  (od 2015-11-12)
43. Marek Pęk  (od 2015-11-12)
44. Wojciech Piecha  (od 2015-11-12)
45. Leszek Piechota  (od 2017-12-19)
46. Michał Potoczny  (od 2015-11-12)
47. Krystian Probierz  (od 2015-11-12)
48. Zdzisław Pupa  (od 2015-11-12)
49. Konstanty Radziwiłł  (od 2015-11-12)
50. Tadeusz Romańczuk  (od 2015-11-12)
51. Jarosław Rusiecki  (od 2015-11-12)
52. Czesław Ryszka  (od 2015-11-12)
53. Janina Sagatowska  (od 2015-11-12)
54. Michał Seweryński  (od 2015-11-12)
55. Krzysztof Słoń  (od 2015-11-12)
56. Andrzej Stanisławek  (od 2015-11-12)
57. Aleksander Szwed  (od 2015-11-12)
58. Antoni Szymański  (od 2015-11-12)
59. Rafał Ślusarz  (od 2015-11-12)
60. Artur Warzocha  (od 2015-11-12)
61. Kazimierz Wiatr  (od 2015-11-12)
62. Jacek Włosowicz  (od 2015-11-12)
63. Andrzej Wojtyła  (od 2015-11-12)
64. Alicja Zając  (od 2015-11-12)
65. Józef Zając  (od 2016-11-15)
66. Jan Żaryn  (od 2015-11-12)
1. Bohdan Paszkowski  (od 2015-11-12 do 2015-12-09)
1. Mieczysław Augustyn  (wiceprzewodniczący) (od 2015-11-12)
2. Ryszard Bonisławski  (od 2015-11-12)
3. Bogdan Borusewicz  (od 2015-11-12)
4. Barbara Borys-Damięcka  (od 2015-11-19)
5. Leszek Czarnobaj  (wiceprzewodniczący) (od 2015-11-12)
6. Robert Dowhan  (od 2015-11-12)
7. Jarosław Duda  (od 2015-11-12)
8. Jerzy Fedorowicz  (od 2015-11-12)
9. Piotr Florek  (od 2015-11-12)
10. Tomasz Grodzki  (od 2015-11-12)
11. Maciej Grubski  (od 2015-11-12)
12. Wiesław Kilian  (od 2015-11-12)
13. Kazimierz Kleina  (od 2015-11-12)
14. Bogdan Klich  (przewodniczący) (od 2015-11-12)
15. Andrzej Kobiak  (od 2015-11-12)
16. Władysław Komarnicki  (od 2015-11-12)
17. Jan Filip Libicki  (od 2015-11-12)
18. Maria Pańczyk-Pozdziej  (wiceprzewodnicząca) (od 2015-11-12)
19. Aleksander Pociej  (od 2015-11-12)
20. Marian Poślednik  (od 2015-11-12)
21. Marek Rocki  (od 2015-11-12)
22. Jadwiga Rotnicka  (od 2015-11-12)
23. Jan Rulewski  (od 2015-11-12)
24. Sławomir Rybicki  (od 2015-11-12)
25. Waldemar Sługocki  (od 2015-11-12)
26. Grażyna Sztark  (od 2015-11-12)
27. Przemysław Termiński  (od 2015-11-12)
28. Piotr Wach  (od 2015-11-12)
29. Jerzy Wcisła  (sekretarz) (od 2015-11-12)
30. Barbara Zdrojewska  (od 2015-11-12)
31. Piotr Zientarski  (od 2015-11-12)
1. Andrzej Misiołek  (od 2015-11-12 do 2017-12-13)
2. Leszek Piechota  (od 2015-11-12 do 2017-12-13)

1. Marek Borowski  (od 2015-11-12 do 2016-06-14)
2. Jarosław Obremski  (od 2015-11-12 do 2016-05-18)
3. Lidia Staroń  (przewodnicząca) (od 2015-11-12 do 2016-06-14)
4. Józef Zając  (od 2016-05-10 do 2016-06-14)

Pracownicy biur:
Irena Szamow

1. Józef Zając  (wystąpił z Klubu 21 kwietnia 2016 i ponownie wstąpił 15 czerwca 2016 r.) (od 2015-11-12 do 2016-04-21)

1. Marek Borowski  (od 2016-06-15)
2. Grzegorz Napieralski  (od 2015-11-12)
3. Lidia Staroń  (od 2016-06-15)
1. Andrzej Misiołek  (od 2017-12-13 do 2017-12-18)
2. Leszek Piechota  (od 2017-12-13 do 2017-12-18)
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito