Narzędzia:

Głosowania w dniu 05-12-2013 na 44. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 57
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
10 13:31:39 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 1

11 13:31:59 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 2

12 13:32:18 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 3

13 13:32:38 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 4

14 13:32:51 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 5

15 13:33:09 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 6

16 13:33:23 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 7

17 13:33:35 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 8

18 13:33:48 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 9

19 13:34:16 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 10

20 13:34:38 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 12

21 13:35:03 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 13, 40, 47, 48, 58, 62

22 13:35:24 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 14

23 13:35:54 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 15

24 13:36:25 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 16

25 13:36:42 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 17, 18, 20

26 13:36:58 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 19

27 13:37:16 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 21

28 13:37:31 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 22

29 13:37:45 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 23

30 13:38:24 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 24, 25, 61

31 13:39:09 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 26

32 13:39:21 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 27

33 13:39:33 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 28

34 13:39:59 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 29, 30

35 13:40:14 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 31

36 13:40:36 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 32, 33, 57

37 13:41:03 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 34

38 13:41:20 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 35

39 13:41:40 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 36

40 13:42:01 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 37, 63

41 13:42:20 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 38, 44, 49

42 13:42:40 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 39

43 13:43:07 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 41, 42

44 13:43:37 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 43

45 13:44:03 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 45, 46

46 13:44:26 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 50

47 13:44:47 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 51, 60

48 13:45:06 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 52

49 13:45:25 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 53

50 13:45:51 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 54, 55

51 13:46:12 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 59

52 13:46:24 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 64

53 13:46:44 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 65

54 13:47:01 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 66

55 13:47:19 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 67

56 13:47:44 nie głosował Ustawa o cudzoziemcach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

57 13:48:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 13:49:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 13:49:57 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 13:50:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 13:51:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 13:51:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 13:52:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 13:55:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

65 13:55:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

66 13:56:19 nie głosował Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek