Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-06-2013 na 34. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 33
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:20:52 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 15:23:52 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 15:25:20 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 15:26:05 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 15:28:25 nieobecny Ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

6 15:29:40 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1

7 15:29:59 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2

8 15:30:20 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 15:31:08 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 15:32:43 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 1

11 15:32:59 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 2

12 15:33:22 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 3

13 15:33:42 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 4

14 15:34:02 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 5

15 15:34:27 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 7

16 15:34:45 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 8

17 15:35:05 nieobecny Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 15:35:55 nieobecny Ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 15:36:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 15:37:41 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Wniosek o przyjęcie projektu

21 15:41:18 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 1

22 15:41:52 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 2

23 15:42:13 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 3

24 15:42:41 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 4

25 15:43:10 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 5

26 15:43:37 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 6

27 15:44:19 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 7

28 15:44:48 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami