Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-12-2021 na 34. posiedzeniu Senatu

Za: 62 Przeciw: 61 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 16:07:31 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

4 16:09:22 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 16:10:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Poprawka 1, 2

6 16:10:36 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 16:11:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 1

8 16:12:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 2

9 16:12:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 3

10 16:13:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 4

11 16:13:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 5, 8

12 16:14:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 6, 7

13 16:14:41 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 16:15:51 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 1, 2

15 16:16:31 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 3-5, 15, 18

16 16:17:02 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 6

17 16:17:36 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 7

18 16:18:01 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 8

19 16:18:29 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 9

20 16:18:57 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 10

21 16:19:23 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 11

22 16:19:49 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 12

23 16:20:22 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 13

24 16:20:51 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 14

25 16:21:22 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 16, 17, 19

26 16:22:17 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 16:25:17 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 1

28 16:25:44 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 2

29 16:26:14 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 3

30 16:26:44 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 5

31 16:27:12 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 6

32 16:27:43 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 7

33 16:28:13 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 8

34 16:29:04 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 9

35 16:30:00 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 10

36 16:30:31 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 11

37 16:31:04 za Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 12, 13

38 16:31:37 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 14

39 16:32:17 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 15

40 16:32:52 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 16

41 16:33:57 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 17, 30

42 16:34:53 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 18, 31

43 16:35:40 za Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

poprawka 19-24, 26-28, 32

44 16:36:12 przeciw Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

poprawka 25

45 16:36:39 za Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 29

46 16:37:11 za Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

47 16:39:20 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

48 16:39:43 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

49 16:40:22 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

50 16:41:10 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

51 16:41:34 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

52 16:41:59 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

53 16:42:25 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

54 16:43:24 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

55 16:44:20 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

56 16:44:46 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11

57 16:45:15 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

58 16:45:59 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

59 16:47:05 za Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 16:49:01 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 16:51:47 przeciw Ustawa o wyrobach winiarskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 16:53:46 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 16:54:30 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 1, 7

64 16:54:58 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 2

65 16:55:27 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 3

66 16:55:56 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 4

67 16:56:24 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 5

68 16:56:53 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 6

69 16:57:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

70 17:01:04 za Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4, 8-11, 13-15

71 17:01:53 za Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 3

72 17:02:22 za Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 6

73 17:02:54 za Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 17

74 17:03:23 za Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 12

75 17:03:52 za Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 16

76 17:04:24 przeciw Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 18, 19

77 17:04:57 za Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

78 17:07:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

poprawka 1-4

79 17:07:40 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Poprawka 5

80 17:08:09 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

81 17:10:00 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

82 17:10:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 1

83 17:10:58 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 2

84 17:11:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 3

85 17:11:58 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

86 17:13:22 za Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

87 17:15:34 przeciw Ustawa o dodatku osłonowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

88 17:16:10 za Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 1

89 17:16:40 przeciw Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 2, 3

90 17:17:29 za Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 4

91 17:17:58 przeciw Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 5

92 17:18:47 za Ustawa o dodatku osłonowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

93 17:20:29 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

94 17:25:50 za Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

95 17:26:50 przeciw Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 1, 2

96 17:27:31 przeciw Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 3

97 17:28:01 za Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

98 17:29:43 za Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4-7, 12, 18, 25, 28

99 17:30:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

100 17:30:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8-11, 13, 15, 17, 19-24, 29

101 17:31:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 16

102 17:31:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26, 27

103 17:32:25 za Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

104 17:34:09 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 8

105 17:34:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

106 17:35:03 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

107 17:35:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

108 17:36:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

109 17:36:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

110 17:37:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

111 17:37:39 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

112 17:39:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

113 17:40:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

114 17:40:43 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

115 17:42:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Wniosek o odrzucenie ustawy

116 17:43:27 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

117 17:45:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 1, 3, 4

118 17:45:42 za Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 2

119 17:46:44 za Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

120 17:48:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-4

121 17:48:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

122 17:50:23 wstrzymał się Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu

123 17:51:55 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie projektu

124 17:53:20 za Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

Wniosek o przyjęcie projektu

125 17:57:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o odrzucenie projektu

126 17:58:36 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o przyjęcie projektu