Narzędzia:

Głosowania w dniu 08-10-2021 na 31. posiedzeniu Senatu

Za: 25 Przeciw: 36 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 13:19:02 przeciw Wniosek formalny
2 14:02:40 przeciw Wniosek formalny
3 16:04:20 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 16:05:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Poprawka

5 16:06:10 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

6 16:07:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 1, 4, 5, 7

7 16:08:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 2

8 16:09:11 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 3

9 16:09:39 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 6

10 16:10:13 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 16:12:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

12 16:12:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

13 16:13:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 22, 27, 29, 30

14 16:14:04 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 21

15 16:15:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

16 16:16:22 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 12-17, 20, 23, 26, 28

17 16:16:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

18 16:17:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

19 16:18:09 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

20 16:18:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

21 16:19:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24, 32

22 16:20:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

23 16:21:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

24 16:22:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

25 16:22:41 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

26 16:24:06 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 16:25:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

28 16:27:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Wniosek o odrzucenie ustawy

29 16:28:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 1

30 16:28:42 za Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 2

31 16:29:15 za Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 3

32 16:29:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 4

33 16:30:34 za Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 7

34 16:31:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 9

35 16:32:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 11, 12

36 16:33:17 za Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 16:35:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 16:36:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

39 16:37:02 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3

40 16:37:31 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

41 16:39:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

42 16:40:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

43 16:41:04 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

44 16:41:32 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

45 16:42:09 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

46 16:44:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

47 16:44:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

48 16:45:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

49 16:45:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 7, 9

50 16:46:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

51 16:47:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

52 16:49:02 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

53 16:49:42 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

54 16:50:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

55 16:51:05 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

56 16:52:10 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

5, 6, 7, 8, 10-15

57 16:52:44 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

58 16:53:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 16:54:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wniosek o odrzucenie ustawy

60 16:55:40 za Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 16:58:19 za Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

62 16:59:02 nie głosował Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Poprawka 1

63 16:59:35 wstrzymał się Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Poprawka 2

64 17:00:18 przeciw Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami